Jiří Nekvasil: Aby divák odcházel z operního představení s radostí a o zkušenost bohatší…

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

A k tomu ještě další rovina vaší práce – Ostravské dny, festival NODO, současné operní tituly… Vás osobně čeká už v této sezoně opera Philipa Glasse…
Což bude ale repertoárové představení, regulérní součást operní sezony, navíc Glass už je dnes považován spíše za střední proud.

NODO (Dny nové opery Ostrava) je poněkud jiný případ. Tento mezinárodní festival nové opery pořádá od roku 2012 společně Národní divadlo moravskoslezské a Ostravské centrum nové hudby jako bienále. 26. června 2020 začíná již jeho pátý ročník, který přinese české a světové premiéry inscenací děl skladatelů jako Salvatore Sciarrino, Michal Rataj, Miya Masaoka, Marek Keprt, Ana Sokolović, Moor Mother a Richard Ayres. Program festivalu NODO se tvoří mimo vlastní provoz operního souboru NDM. Inscenace vznikají speciálně pro NODO projektovým způsobem nebo ve spolupráci s jinými subjekty. Od roku 2013 Národní divadlo moravskoslezské spolupracuje také s Ostravským centrem nové hudby na scénických programech věnovaných nové opeře a novému hudebnímu divadlu v rámci programu festivalu nové a experimentální hudby Ostravské dny. 

Co všechno hraje roli v rozhodování, máte-li se pustit do nového titulu, který jste doposud nerežíroval? Co zvažujete na oné první výhybce s otázkou, zda vůbec ano či ne?
Jsou tituly, které vám někdo nabídne k hostování z jiného divadla. A vy buď nabídku přijmete, nebo ne, pokud vás titul a prostor zajímá a oslovuje. V divadle, které vedete a na jehož dramaturgii se podílíte, máte možnost volby. Takže jde spíš o to se poctivě rozhodnout, proč právě já a proč právě tady. Nebo titul svěříme někomu jinému. Konečnou odpovědí je pak hotová inscenace. Je třeba si uvědomit, že poctivá práce na inscenaci představuje několik měsíců intenzivní práce a příprav, završených intenzivními šesti týdny zkoušek. To vše stojí hodně energie, času a sil. Pokud režírujete jako druhý úvazek vedle své hlavní ředitelské profese, je to o to náročnější. Musíte zodpovědně na sto a více procent zvládat obojí. A rozhodování je daleko zodpovědnější. 

Hraje v této zodpovědnosti roli i publikum? Patříte mezi tvůrce, pro které je reakce diváka důležitá?
Ano, otázka osobní odpovědnosti to pro mne je. A my chceme diváka našimi inscenacemi zaujmout, okouzlit. Nadchnout, přesvědčit ho, že čas v divadle strávený stál za to, že odchází s radostí, s jedinečným zážitkem. O zkušenost bohatší z krásného setkání. Cílem je diváka inspirovat, aby na některá díla přišel třeba i vícekrát. Například Ohnivý anděl je třeba na první setkání docela složitý. A já myslím na to, abych diváka upoutal co možná současnou intepretací daného příběhu. Aby se mu skrze konkrétní inscenaci pro něj dosud neznámé dílo otevřelo a podnítilo jeho zájem.

Zažívám to v ostravské opeře často – ony totiž takové inscenace můžou, i pro řadu odborníků, znamenat první setkání s takovým dílem vůbec…
To považuji za velmi důležité, rozšiřovat systematicky operní obzory. Život je příliš krátký na to, abychom si vystačili stále se stejnými operami!

Mluvíte o dopadu, jaký může vaše práce mít na diváky. Co mu ale musí často předcházet, to je asi přesvědčování samotných interpretů…
Ale to je stejné jako s diváky. I umělce, kteří se na inscenaci podílejí, je dobré inspirovat a společnou prací přesvědčit. Zaujmout pro cíl, že na konci naší cesty budou o setkání s dosud neznámým a novou zkušenost bohatší. Na mně je, abych byl dobrým průvodcem a společná cesta nás vzájemně inspirovala a těšila, to se pak dokáže přenést i na diváky. Když to vyjde, je to velká vzájemná radost a stojí to za to.

Hledání optiky, kterou budete dílo nazírat, je pro vás osobní otázkou? Nebo otázkou profesionální, kde hraje roli i úvaha o optice samotných diváků?
Oboje, a stěží to rozdělíte. Pro mne je základním východiskem režijně-dramaturgická analýza. Tedy snažit se dílo pochopit samo o sobě v jeho podstatě i v souvislostech, v nichž vzniklo. V této fázi je zásadním partnerem režiséra scénograf jako spolutvůrce konkrétního scénického prostoru pro toto sdělení. Vše zároveň filtrujete přes vlastní vnímání a zkušenosti – lidské i profesní. Inscenace vzniká teď a tady a chcete jí něco říci, musíte hovořit tak, aby vám bylo rozumět, nechat diváka svobodně vstoupit do světa inscenace. Nepodbízet se mu, ale vést s ním rovnocenný dialog, který ho bude zajímat.

Jak důležité je vnímat svět skrze autora daného díla? Jsou tvůrci, kteří s osobou autora a jejím otiskem do díla nedílně počítají, jiní tvrdí, že dílo a jeho autor jsou dva oddělené světy… Z vašich produkcí mám dojem, že jednoznačně patříte do té první skupiny…
Podněty ke vzniku díla v autorově osobním životě jsou pro mne klíčové. Ptám se i, co chtěl daným dílem říci divákům ve své době. A co v něm čteme a můžeme skrze něj říci dneska a dnešku.

Signifikantní by to mohlo být třeba u vaší inscenace opery Bohuslava Martinů Tři přání, možná ještě více u aktovek Carla Orffa Měsíc a Chytračka v Národním divadle v Praze…?
Pokud jde o autora, je klíčové, že Měsícem chtěl Orff navázat na úspěch kantáty Carmina Burana a operu ještě poněkud natáhl do hodinové délky, aby se mohla hrát samostatně… Stejně tak časové umístění premiér těchto děl – 1939 a 1942. Působí sice apoliticky, ale z dnešního hlediska nám bizarní svět, kde jedna vesnice závidí druhé, že má měsíc a ona ne, ukradnou jí ho a odnesou po smrti do hrobu, přináší řadu rovin, o nichž Orff ve čtyřicátých letech nemohl mít tušení. Měsíc v podsvětí pak způsobí, že se tu chovají stejně jako na světě – pijí, hrají a smilní. A my jsme této podivné, groteskní pohádce dali rámec někdejší NDR, stejně bizarní svět. Což je determinováno koncem druhé světové války a zvláštním rozdáním karet. Tedy vize, která s původním záměrem Orffa nemá nic společného. Naše nedávná historická zkušenost ale dává možnost vytvořit pro vyprávění bizarní pohádky rámec ještě bizarnějšího světa, který byl donedávna velmi smutnou skutečností.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments