Osudy Beno Blachuta (6)

Beno Blachut v operách Leoše Janáčka Už pouhý výčet skladeb Leoše Janáčka, které Beno Blachut interpretoval, je rozsáhlý. Zahrnuje opery, písně a vedle živých vystoupení…

Osudy Beno Blachuta (5)

Beno Blachut a Bedřich Smetana  Třebaže byl tenorista Beno Blachut jubilantem roku minulého (14. června 1913 – 10. ledna 1985), můžeme si jej dovolit připomenout…

Smetanovy Dvě vdovy na CD

Je velmi záslužné, že Společnost Beno Blachuta nám otevírá bohatý operní archiv Československého (dnes Českého) rozhlasu v Praze. Ve spolupráci s Radioservisem vydává na CD…

První poválečná Libuše na CD

Proč si pořídit Radioservisem nově vydanou nahrávku? Dovolím si výjimečně anticipovat odpověď hned místo úvodu. Doba je dnes rychlá a nechci riskovat, že laskavý čtenář…

Osudy Beno Blachuta (4)

Hostování Beno Blachuta v pražském Národním divadle Pro přijetí pěvce do souboru Národního divadla bývalo neprominutelnou podmínkou trojí hostování v již nastudovaných operách. Beno Blachut byl…

Čeští operní pěvci ve filmu (4)

A bylo po válce a československý hraný film se ve srovnání s předválečnou tvorbou hodně proměnil. Zaměříme se nejdříve na operní pěvce účinkující v českém…

Osudy Beno Blachuta (3)

Sezona 1940-1941  Opery, do nichž byl Beno Blachut obsazen na začátku své druhé sezony, se na repertoár dostaly ve velmi rychlém sledu: Car a tesař…

Osudy Beno Blachuta (2)

1. února 1935 Beno Blachut zahájil řádné studium zpěvu na pražské konservatoři u profesora Louise Kadeřábka (17. 8. 1883 - 27. 6. 1957). Kadeřábkova osobnost…

Čeští operní pěvci ve filmu (2)

Po úvodním putování němým českým filmem, na jehož utváření se podíleli i operní pěvci, pokračujeme se zvukovým filmem v rozmezí let 1930–1945, a to v…

Osudy Beno Blachuta (1)

14. června uplyne sto let od narození předního tenoristy Národního divadla v Praze Beno Blachuta (14. června 1913 - 10. ledna 1985). K tomuto výročí…