Edita Gruberová v Košicích

Edita Gruberová v Košiciach V živote a umeleckej kariére koloratúrnej sopranistky Edity Gruberovej  zohrali Košice síce nepatrnú, ale zvláštnu úlohu. Uvedomila som si tento fakt po niekoľkých dňoch,…