Aleksandra Kubas, slavík z Wroclawi

Při současných komunikačních a jiných možnostech je právě v oblasti  umění  nesmírně důležité a přínosné seznámení co nejširší veřejnosti s novými uměleckými talenty. Chci tedy…