Bratislavské hudební slavnosti v cíli

BHS skončili Posledná tretina Bratislavských hudobných slávností (od 2. do 11. októbra) mala trocha inú tvár než predchádzajúci priebeh festivalu. Okrem Slovenskej filharmónie, Štátneho komorného…

Rossini mimo opery

Niektorými odborníci zastávajú názor, že talianske belcanto vyvrcholilo práve v tvorbe rodáka z Pesara Gioachina Rossiniho, kým opery Donizettiho a Belliniho sa podľa nich z tohto rámca vymykajú pre romantickú…