Baletní panorama Pavla Juráše (93)

Tentoraz: * Kráľovná baletu Brigitte Lefèvre zosadená! * II. diel vzostupov a pádov * Brigitte Lefèvre a Gérard Mortier *** Brigitte Lefèvre je osemnásť rokov vedúcou…