Pěvecké hvězdy na Velehradě

Aktualizováno Za červencovou oslavou Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – letos kvůli kulatému 1 150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu obzvlášť výjimečnému – je…