Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas

Eva Šušková: secret VOICE  Hudobný fond v Bratislave (s podporou SOZA – Slovenského ochranného zväzu autorského) pred pár dňami prezentoval nový album slovenskej sopranistky Evy…

Třikrát z velikonoční Bratislavy

Veľká noc v Bratislave Veľkonočné sviatky ako jeden z najväčších kresťanských sviatkov v roku prakticky od začiatku letopočtu priťahujú skladateľov. V stredoveku bola motiváciou prevaha cirkevnej…

Zlaté hlasy slovenské opery

Kto pozorne sleduje udalosti v opernom živote a hudobnej kultúre aj prostredníctvom nášho internetového portálu Opera Plus, iste privíta vydanie novej knižnej publikácie našej pravidelnej autorky hudobnej…

Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

Nová slovenská hudba s nádychom retrospektívy  Záverečným koncertom v Slovenskej filharmónii sa v piatok 14. novembra skončil dvadsiaty siedmy ročník festivalu Nová slovenská hudba. Jeho…

Bratislavské hudební slavnosti v cíli

BHS skončili Posledná tretina Bratislavských hudobných slávností (od 2. do 11. októbra) mala trocha inú tvár než predchádzajúci priebeh festivalu. Okrem Slovenskej filharmónie, Štátneho komorného…

Finále Bratislavských hudebních slavností

Finále Bratislavských hudobných slávností Bez Cikkerových fanfár – zato s ováciami Slovenskej filharmónii V nedeľu 13. októbra sa skončil 49. ročník festivalu Bratislavské hudobné slávnosti.…