Jubilejní CD Jiřího Temla

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Concerto rustico per salterio ed archi (pro cimbál a smyčce, 2004)
Autor se vyjádřil: „Tato skladba svědčí o mé zálibě vyzkoušet si něco, co není v běžné praxi zavedeno. Cimbál je samozřejmou součástí moravských a jiných folklorních souborů, v symfonické a komorní hudbě se vyskytuje jen sporadicky. Nahlédl jsem do Rychlíkovy instrumentace, opatřil si několik komorních partitur sólového cimbálu a kolega Jaromír Dadák – znalec nástroje – mi nakreslil schéma umístění strun. Výtečný hráč na tento nástroj Jan Mikušek mě na můj dotaz ujistil, že je bez problémů hratelná, ujal se jí, zahrál na koncertě a natočil.“

Koncert pro cimbál a smyčce vznikl jako dílo pro soutěž v cimbálové hře v roce 2004. Cimbál jako nástroj se zajímavou barevností je začleněn velmi výrazně do smyčcové orchestrální partitury. I toto dílo však svým symfonickým charakterem překračuje rámec pouhého koncertu.

Výrazná první věta vyrůstá z energického rytmického pětitónového motivu s mnoha rytmickými změnami, evokuje představu hudebního programu.

Lyrická druhá věta Canzonetta s kontrastním charakterem hry smyčců a cimbálu opět často využívá pro Temla charakteristických chromatických postupů. Cimbál tvoří protiklad k lyrické kantiléně smyčců.

Na zádumčivou, rozsáhlou druhou větu navazuje živé koncertantní Rondino s mnoha prvky moravsko-slováckého folklóru, zjevně i s autorovou myšlenkou na místo konání soutěže ve Valašském Meziříčí.

V soutěži, vypsané Občanským sdružením cimbalistů České republiky ve Valašském Meziříčí, získala skladba druhou cenu. Dílo je zajímavou ukázkou využití netradičního nástroje v koncertní hudbě.

Vynikající výkony Jana Mikuška a japonského dirigenta Koji Kawamota inspirovaly krásný výkon smyčců Plzeňské filharmonie.

Koncert č. 3 „Te Deum laudamus“ pro varhany a orchestr (2011–2012)
Jiří Teml se tvorbě pro varhany věnuje mnoho let. Navazuje na svoji varhanickou zkušenost v Karlových Varech. Již v roce 1972 získala jeho skladba Fantasia appassionata per organo druhou cenu v soutěži Českého hudebního fondu. Po dvou varhanních koncertech, kdy s výsledkem nebyl spokojen, komponuje v letech 2011–2012 koncert třetí. Jednověté dílo je vnitřně rozčleněno na tři části. V první vytváří velebný zvuk královského nástroje dialog se symfonickým orchestrem, zazní první část hymnu Te Deum laudamus. Až impresionistické barvy a originální zvukové efekty využívá skladatel ve volnějším oddílu přecházejícím do kontemplativního charakteru. Kontrast k atmosféře dnešní doby vytváří starobylý oslavný chorál Te Deum laudamus (Tebe, Bože, chválíme), navozující pocit jistoty, který se vynoří v poslední části z chaosu a zazní v plénu jako záblesk naděje ve vygradovaném závěru skladby.

Teml píše: „Varhany jsou svým majestátním zvukem jakoby předurčeny k chvále Boha. Proto zde využívám gregoriánského hymnu Te Deum laudamus jako základního materiálu celé skladby: v souvislosti s věkem a bohatými životními zkušenostmi se obracím k otázkám víry i směřování naší společnosti v této složité a rozporuplné době.“

Živý snímek je záznamem světové premiéry díla, které zaznělo na abonentních koncertech Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK 19. a 20. prosince 2012.

Koncert byl zkomponován pro Irenu Chřibkovou, titulární varhanici baziliky sv. Jakuba v Praze, která podala na koncertě ve Smetanově síni Obecního domu obdivuhodný výkon. Komplikovanou partituru výborně nastudoval italský dirigent Alessandro Crudele.

Recenzované CD představuje tři kompozice naprosto odlišných výrazových poloh komponovaných v průběhu uplynulého dvacetiletí. V rámci soudobé orchestrální tvorby se jedná o výjimečný tvůrčí počin jak výběrem skladeb, tak v mimořádné kvalitě nahrávek.

Ať se Jiří Teml představuje v rovině intelektuální s vysoce závažným myšlenkovým poselstvím, drobnou skladbou s humorným námětem či úpravami lidových písní, vždy je zde jednotící složka, a tou je jeho skutečně osobitá a originální hudební řeč. Málokterý skladatel disponuje tak nevyčerpatelnou invencí a vytříbeným citem pro barvy či zvukové efekty. Nepopiratelný je jistě vliv skladatelova neutuchajícího nadšení pro výtvarné umění a hluboké znalosti v tomto oboru. Upoutává též jeho temperamentní až energizující rytmus, výrazné kontrasty a vybroušená forma.

Promění-li zkušený interpret notový zápis Temlových partitur ve znějící hudbu, nabídnou jeho kompozice posluchači zážitek s neobyčejným emotivním dopadem.

Poznámky k recenzi:
– (1) Jaroslav Róna (narozen 27. dubna 1957) je akademický sochař a malíř, keramik, umělecký sklář, grafik, scénograf, literát a amatérský herec. Je autorem scénických návrhů pro film Amerika dle Kafkova románu Nezvěstní (1991). Za tuto práci byl nominován na Českého lva. V roce 2003 byl dle jeho návrhu odhalen na Starém Městě dnes již proslulý pomník Franze Kafky. Obraz Kameny zákona pochází z roku 1999, olej, plátno 55 x 70 centimetrů.
– (2) Doc. PhDr. Bohumil Dušek, CSc. (1923–1981), tehdy působil na Pedagogickém institutu v Karlových Varech, později vyučoval na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a na Hudební fakultě AMU v Praze.
– (3) Jiří Jaroch (1920–1987), původně violista a skladatel (v kompozici žák Jaroslava Řídkého a Miloslava Kabeláče), dlouholetý režisér v Československém rozhlase v Praze.
– (4) doc. RNDr. Antonín Špelda, DrSc. (1904–1989), dlouholetý vědecký pracovník v oboru akustiky, v letech 1963–1972 vedoucí katedry obecné fyziky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, též uznávaný hudební kritik.
– (5) Koncertní řada Moniky Knoblochové v Praze, obvykle v kostele sv. Vavřince.

Hodnocení autorky recenze: 100 %

Jiří Teml:
Symphony No. 3 Kafka“
Cimbalom Concersto
Organ Concerto
Hudební režie: Jan Málek, Antonín Bulka, Markéta Janáčková
Mistři zvuku: Jaroslav Vašíček, Karel Brothánek, Zdeněk Žoček
Editor: Vít Roubíček
Obálka: Kameny zákona (1999), Jaroslav Róna
Jan Mikušek (cimbál)
Irena Chřibková (varhany)
Dirigent: Ondřej Kukal
Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze
Dirigent: Koji Kawamoto
Plzeňská filharmonie
Dirigent: Alessandro Crudele
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Nahráno v pražském a plzeňském studiu Českého rozhlasu v roce 1999 a 2012 a živě ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v roce 2012
Celkový čas – 61:41
Vydal Radioservis 2015

Symfonie č. 3 „Kafka“
Concerto rustico per salterio ed archi
– Cadenza. Allegro risoluto
– Canzonetta. Moderato
– Rondino. Allegro
Koncert č. 3 „Te Deum laudamus“ pro varhany a orchestr

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Jiří Teml: Symphony No. 3 „Kafka“, Cimbalom Concersto, Organ Concerto (Radioservis 2015) (CD)

[yasr_visitor_votes postid="177043" size="small"]

Mohlo by vás zajímat