Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech skončila

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Karlovarská Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka má celou řadu výjimečných předností. Jednou z těch nejpodstatnějších je bezesporu ta, že se letos konala již po padesáté a může se prokázat množstvím úspěšných absolventů, kteří mezitím z mladých vítězů soutěže vyzráli v pěvecké osobnosti. Pro člověka, který přijíždí do Karlových Varů, aby byl svědkem finále a závěrečného koncertu kategorií Junior a Opera, je mimořádným zážitkem, když může zažít týž program dva dny po sobě, jednou s výkony poznamenanými stresem soutěžního finále a podruhé na závěrečném koncertě, kdy mladí pěvci pochopitelně působili nesrovnatelně uvolněněji. Samozřejmě, že i tak může být svědectví takového posluchače, byť měl i příslušné odborné vzdělání, pouze řadou postřehů, jimž schází kontext předchozího průběhu soutěže. Zajímala jsem se proto alespoň o repertoárové rozpětí, s nímž se mladí pěvci karlovarské soutěže zúčastnili.

Finále obou kategorií zřetelně ukázalo, že v letošní soutěži byla kategorie Junior obsazena výrazně kvalitněji než kategorie Opera. Není proto divu, že se do finále dostalo v kategorii Junior třináct pěvců a ve starší kategorii jich bylo jenom osm. Ještě víc tato zajímavá disproporce vynikla při koncertě vítězů. Koncert zahájil a zakončil vítěz kategorie Junior Boris Prýgl, který studuje na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, sympatický technicky zdatný basista, který, bude-li takto pokračovat ve svém zdokonalování a přidá-li také důkladnou hereckou a pohybovou přípravu, má před sebou slibnou kariéru. Zvláště Leporellovu rejstříkovou árii měl výborně připravenou a je jen škoda, že její přesvědčivé závěrečné vyznění na koncertě zbytečně narušil přidaný duet Giovanniho se Zerlinou (Lucie Kaňková), který byl populistickým krokem zpět. Nositelem druhé ceny v dané kategorii se stal Roman Hoza (Deutsche Oper am Rhein), jehož pěvecky i výrazově přesvědčivý Oněgin slibuje další pěvecký a patrně i herecký růst. Třetí cenu obdržel Lukáš Bařák (Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění), který prokazuje výrazný pěvecký talent, byť jeho znělý hlas zatím nemá patřičnou elastičnost výrazovou a dynamickou. Dívky juniorky zastupovala na třetím místě Kristýna Kůstková z pardubické konzervatoře s pečlivě připravenou Markétinou šperkovou árií, muzikální Lucie Kaňková (Hochschule der Künste Bern) s valčíkovou árií Julie z Gounodovy opery, již provázela až operetně rozevlátou jevištní akcí, a Tereza Hořejšová (Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění) s velmi obtížnou, výborně zazpívanou a prožitou árií Louisy ze Charpentierovy stejnojmenné opery.

V kategorii Opera nebyla třetí cena udělena, je však otázkou, zda neměla být neudělena spíše cena první, kterou získal Peter Malý (Slovenské národní divadlo Bratislava). Zaujal víc svou štíhlou vysokou postavou než svým  byť i pěkným – tenorem, jímž zazpíval Alfréda z Traviaty. Bude-li pokračovat v dobře nastartované kariéře, měl by si poradit se svými nápadně nekvalitními sykavkami. Nositelem druhé ceny se stal jihokorejský pěvec Hyunduk Kim (Hochschule für Musik Dresden), který pro závěrečný koncert zvolil ke svému prospěchu lyričtějšího Tamina místo neprůkazného finálového Rudolfa z Bohémy. Ženská kategorie byla zastoupená Marinou Kipingan (Rusko) s Leonorou z Donizettiho Favoritky, krásně procítěnou Charlottou z Massenetova Werthera v podání Dany Šťastné (Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění) a průkaznou vítězkou operní soutěže Veronikou Holbovou (Ostravská univerzita), která předvedla svou Violettu ve vzácně znělé dramatické koloratuře.

Co však k Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka neodmyslitelně patří, je pedagogická práce těch, kdo soutěžící připravili po pěvecké stránce, spolupráce s korepetitory, z nichž někteří mají na úspěchu pěvce lví podíl, a ve finále a na závěrečném koncertě spoluúčast orchestru a dirigenta, tady Karlovarského symfonického orchestru řízeného Františkem Drsem. Tak citlivou spolupráci mezi dirigentem, sólisty a orchestrem jsem už opravdu dlouho nezažila a díky tomu vyzněly oba večery neobyčejně přesvědčivě a sympaticky. Soustředěné výkony interpretů potěšily všechny zúčastněné a musím připomenout, že právě této souhry dirigenta a orchestru s pěvci se při nedávném Slavnostním koncertě k 50. výročí Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka Karlovy Vary v historické budově Národního divadla výrazně nedostávalo.

Rozhodování poroty pěvecké soutěže, v níž pod předsednictvím Petera Dvorského a za účasti Gabriely Beňačkové, Zdeňka Šmukaře, Magdalény Blahušiakové a dalších zahraničních a domácích odborníků byly zastoupeny osobnosti, jejichž názory se pochopitelně od sebe liší, musí být neobyčejně složité. Může se samozřejmě stát, že cenu získá pěvec, který by si na ni mohl ještě počkat, nebo soutěž opustí někdo, komu se jeho soutěžní výkon v prvních kolech z nejrůznějších příčin ne zcela podařil. S tím se ovšem vždycky musí počítat a pro mladé pěvce od nás i z ciziny je v každém případě účast v takovém klání velmi prospěšnou zkušeností. A pro posluchače, který se zajímá o operní umění, je návštěva karlovarské soutěže velmi cennou možností alespoň trochu poznat některé nadějné mladé pěvce, kteří vstupují nebo teprve vstoupí na naše jeviště.

Neodmyslitelnou součástí karlovarské soutěže je genius loci, který je nenahraditelný. Musíme být víc než vděčni jednomu ze zakladatelů soutěže, který ji po celou dobu její existence řídí s nenapodobitelným šarmem a vtipem, panu Aloisu Ježkovi a jeho spolupracovnicím a spolupracovníkům za jejich náročnou práci. A také všem těm institucím i jednotlivcům, kteří soutěž podporují svým zájmem o ni a udělováním zvláštních cen, od jednotlivých divadel přes Český rozhlas a Pražské jaro až po další spřízněné kulturní instituce. Je chvályhodné, že si město Karlovy Vary i krajské instituce své pěvecké soutěže patřičně považují.

Těšme se tedy na následující padesátý první ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech!

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat