Karlovarská soutěž může být v kariéře pěvce odrazovým můstkem

  1. 1
  2. 2

Ohlédnutí na prahu jubilejního 50. ročníku 

V loňském roce přilákala Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech rekordní počet soutěžících. Na devětačtyřicátý ročník jich přijelo na sto dvacet čtyři z dvaceti zemí světa. Rozšíření počtu zemí, z nichž mladí pěvci přijeli, bylo i dramaturgickým obohacením. Zazněly árie, které nebývají na soutěži právě obvyklé. Je zřejmé, že nyní, ve svém jubilejním, padesátém roce, je karlovarská pěvecká soutěž ve skvělé kondici. „V Karlových Varech má umění své neodmyslitelné místo a patří sem i pěvecká soutěž. Nebojím se říci, že uměleckou a organizační úrovní se řadí k nejlepším soutěžím svého druhu ve světě. Jsem šťastný a zároveň poctěný, že mohu být součástí tohoto velkého hudebního svátku. Pěvecké soutěže si velmi vážím stejně jako precizní a neúnavné práce jejího ředitele, Aloise Ježka,“ říká dlouholetý předseda poroty a světově proslulý tenorista Peter Dvorský.

Marie Drlíková, Peter Dvorský (foto archiv)
tajemnice soutěže Marie Drlíková a Peter Dvorský (foto archiv)

Karlovarská soutěž má řadu zajímavých specifik neobvyklých v zahraničí. Soutěží se ve třech kategoriích. Píseň, Junior pro mladé pěvce do pětadvaceti let a Opera pro umělce ve věku do pětatřiceti let. Loňský ročník byl poprvé obohacen o soutěž Operní naděje pro pěvce ve věku od šestnácti do dvaceti let z České a Slovenské republiky. Povinností každého účastníka je přednes vokálního díla Antonína Dvořáka. Kromě hlavních cen se udílejí i interpretační ceny, díky nimž talentovaný pěvec získá přímo roli na jedné z našich předních operních scén. Pěvce lákají nejen ceny, především ty interpretační, ale i soutěž samotná. Může totiž být, a pro řadu účastníků také byla, velkou motivací a pomohla jim na začátku jejich profesionální dráhy.

„Účastí v soutěži se mladému umělci dostane ohodnocení odborné poroty, dozví se tedy, jaké je jeho postavení mezi kolegy jeho věku a na čem by měl dále pracovat. Získání ceny by pak mělo být odrazovým můstkem pro další úspěšnou profesionální kariéru. Prohlížíme-li si výsledky minulých ročníků, vidíme, že například čeští vítězové většinou trvalé uplatnění v našem hudebním životě našli. Soutěž však ovlivňuje mladé pěvce, zejména ty operní, i jinak. Součástí jejich další umělecké dráhy budou totiž častá předzpívání v různých divadlech, tedy další soutěže, byť neveřejné. Získané stálé angažmá či role jsou pak stupni, po nichž mladý umělec stoupá vzhůru. Pro tato předzpívání je účast v soutěžích velmi dobrou průpravou. Zkrátka, kariéra pěvce je jedna velká soutěž,“ charakterizuje dirigent Ivan Pařík, který byl porotcem soutěže jako šéfdirigent opery Divadla J. K. Tyla a řádný profesor vídeňské Universität für Musik und darstellende Kunst a s laureáty soutěže pak jako dirigent spolupracoval. Porotcem je i na jiných hudebních soutěžích a za originální považuje v té karlovarské mimo jiné kategorii Píseň. „Na přednesu písní se operní pěvec naučí pracovat s textem nejen po technické stránce, ale i po té výrazové. Píseň potřebuje dokonalou dikci a schopnost vyjádřit všechny jemné odstíny obsahu. Je důležité a prospěšné, že karlovarská soutěž na význam písně upozorňuje,“ připomíná Ivan Pařík.

Ivan Pařík (foto archiv)
Ivan Pařík (foto archiv)

Výlučnost soutěže je dána její celkovou koncepcí, mimo jiné vazbou na dílo Antonína Dvořáka. Vždyť pořadatel soutěže, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, přímo nese skladatelovo jméno. „Proto povinnost zazpívat něco z jeho díla považuji za přirozenou a vhodnou,“ říká vnuk Antonína Dvořáka. Antonín Dvořák III, jeden ze zakladatelů Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka v Karlových Varech. „Do jaké míry to ovlivňuje povědomí zahraničních účastníků soutěže, to mohu jen těžko posoudit, ale hudba, i když zpívaná, je přece bez jazykových bariér. Utvrdil jsem se v tom právě letos na koncertu v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami, kdy na dědouškovy Slovanské tance byly pohybem vyjádřeny duchovní aspekty indickým tancem „kathak“. A šlo to báječně dohromady. Na soutěži v Karlových Varech bývám potěšen tím, když si některý ze soutěžících vybere některou z méně hraných písní nebo árií z dědouškova díla,“ podotýká Antonín Dvořák III.

Antonín Dvořák III (foto archiv)
Antonín Dvořák III (foto archiv)

Každý z účastníků na soutěži sbírá zkušenosti, může porovnávat své výkony s ostatními. A upozornit na sebe intendanty, šéfy operních souborů. Zkrátka dát o sobě vědět. „Dnes přijíždějí mnozí pěvci na soutěž výborně připraveni, pro jiné jsou tito soutěžící motivací a zároveň zdravou konkurencí,“ podotýká Peter Dvorský. Mezinárodní soutěž v Karlových Varech má velice dobré renomé, a když pak oceněný pěvec jde kamkoliv předzpívat, má již dopředu své „entrée“. Každý ví, že přichází v podstatě hotový pěvec,“ říká ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Martin Otava, který ještě jako šéf liberecké scény byl rovněž členem poroty.

Martin Otava (foto archiv)
Martin Otava (foto archiv)

Za posledních třicet let si vydobyla pevné místo v hudebním životě Čech a má přesah i do sousedních států. Vítězství v ní se považuje za skvělou vstupenku do profesionálního života pro každého zpěváka, ačkoliv samo o sobě ještě automaticky nic neznamená. Dává ale oběma stranám šanci se vzájemně poznat a zpěvákovi to umožňuje zjednodušit proces, jak se přiblížit práci v profesionálních divadlech,“ připojuje ‚pohled zvenčí‘ dirigent Oliver Dohnányi, který s řadou laureátů soutěže spolupracoval jako dirigent. „Pro každého umělce je důležité vystupovat na veřejnosti. U soutěží hraje roli i napětí a očekávání hodnocení konečných výsledků. Tím si každý ze soutěžících ověřuje svoje kvality, zjišťuje případné nedostatky a má možnost hledat způsob, jak se s nimi vyrovnat. Vyzkouší si také svoje nervy a připravuje se tím na stresové situace, se kterými se bude setkávat po celou dobu své umělecké kariéry. Takový trénink je velice důležitý a pomáhá mladému umělci odstraňovat faktory, které by mohly negativně ovlivňovat jeho umělecké výkony,“ dodává Oliver Dohnányi.

Oliver Dohnányi (foto archiv)
Oliver Dohnányi (foto archiv)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat