Bratislava: Když je tělo obrazem

Naše telo je schránka, ktorá umožňuje duši fungovať v reálnom svete. Telo tanečníka je nástroj, ktorý dokáže exitovať aj mimo neho. Prostredníctvom tanca sa telo stáva  nositeľom informácií a pocitov. V tomto duchu je neoklasický tanec pertraktovaný v dvoch choreografiách zahraničných autorov v spoločnom večere DUO v Slovenskom národnom divadle. Španiel Nacho Duato a predčasne zosnulý nemecký choreograf   Uwe Scholz sa stretli v kombinácií svojich choreografií  na javisku prvýkrát. Ich diela Duende a Druhá symfónia sú labyrintom nápaditých krokov a gest, excelentných dvíhaných figúr, skokov a sošných póz.  V neoklasických choreografiách ide o dôraz na  telo a o zásah do jeho takmer maximálne vygradovaných pohybových možností.DUO je dokladom toho, čo všetko sa dá z pohybu vyťažiť,  kam je možné gesto a krok doviesť, aby bolo dokonalé a estetické. Choreografie stoja na invencii tvorcu a jeho schopnosti inšpirovať tanečníka do takej miery, aby z neho vydoloval takmer nemožné . DUO je prezentáciou čistoty pohybu, je vyabstrahované od deja a upriamuje pozornosť na gráciu tanca. Hoci choreografie Duende a Druhá symfónia nemajú príbeh a ich pohybová skladba vyviera len s fragmentálnych inšpiračných zdrojov z prírody, DUO adekvátne vyjadruje ducha lesa, tajomných síl neviditeľných víl a elfov, tmavú intimitu mesačného svitu. Druhá symfónia je ohňostrojom  radosti, šťastia i smútku dvoch sólových tanečníc v štyroch obrazoch predelených desiatkou dvojíc v absolútnej harmónii s hudbou. Víziou i naplnením diela je láska vo svojej podstate, náruživosti i bôli, chápaní i odmietaní. Dramatické tóny vystrieda nálada veselosti a spolupatričnosti. Autorom choreografie Duende je známy rodák zo španielskej Valencie Nacho Duato, ktorý so svojim súborom Compania Nacional de Danza úspešne hosťoval v SND s tromi choreografiami v roku 2010. Tentoraz sa choreografia Duende stáva súčasťou repertoáru SND. Vzhľadom na jeho pracovnú vyťaženosť, naštudovanie jeho diela v Bratislave bolo teda v rukách Catherine Habasque a tanečníka Thomasa Kleina. Choreografia je postavená na inšpiratívnu hudbu Claudea Debussyho. Scéna (Walter Nobbe) jednoznačne  korešponduje s kostýmom (Susan Unger) a je dômyselne dotvorená svetelným designom (Nicolas Fischtel). Dizajnér Walter Nobbe a dizajnérka Susan Unger vytvorili pre Duende výtvarnú symbiózu ornamentom potlačenej látky na horizonte s etno motívom, ktorá  výtvarnosťou „konkurovala“ znakovej potlači na kostýmoch tanečníkov v temných farebných tónoch. Duende tvorí šesť párov, ktoré v rôznych meniacich sa variáciách prezentujú pobyhovú reč znakov „vymodelovaných“ z tiel tanečníkov. Choreografia nemá dej, dominuje  kreativita choreografa, technická a kondičná zdatnosť tanečníka, súzvuk s hudbou, pohybová disciplína, synchronizácia a zmysel autora pre priestor a prácu so svetlom. Pohybový slovník je na rozhraní  akrobacie, ktorá má tanečnú kultúru. Duato má zmysel pre detail, ktorý sa odrazí v jemných nunasoch. Tieto pohybové drobnôstky robia obraz krehkým a momentálnym.   Duende je charakterom mimoriadne intímne dielo so spektrom krásnych choreografických nápadov a ťažkou skúškou pre interpretov. Na hudbu Roberta Schumanna Druhú symfóniu naštudoval asistent choreografie bulharský tanečník Ivaylo Iliev. Scénu tvorí najmä svetelný dizajn (Michael Röger) na zadnej ploche doplnený o výtvarné diela Sama Francisa. Scéna pôsobí akoby tanečníci boli súčasťou obrazu. Kostým pozostáva z modrých dresov a trikotov a svojou striedmosťou dáva priestor tancu. Druhá symfónia má tempo, dynamiku, ale aj lyrické polohy, ktoré striedajú nálady a atmosféru. Protagonisti tancovali s nasadením a prevedením náročných choreografii dokázali svoju technickú zdatnosť a schopnosť absorbovania nových podnetov aj pri „krkolomnej“ pohybovej záťaži. Hoci počas večera dominovali sólisti  (Barbora Kubátová, Adrian Ducin, Oliver Jahelka, Serger Jegorov a ďalší), rozhodne netreba zabudnúť na celý účinkujúci súbor, ktorý sa vyprofiloval do brilantnej  formy a  pohybovej kvality neoklasického tanca. DUO je tanečným bonbónom v repertoári SND z choreografickej dielne dvoch  zaujímavých tvorcov. A keďže nie je nutné v dielach „odčítavať“ príbeh, divák má jedinečnú možnosť nechať na seba pôsobiť krásu tela a jeho takmer neobmedzených pohybových variant.  Paradoxne popri  obrovskej námahe tanečníkov sa stačí vedieť pozerať a s otvorenou dušou nasávať čistotu tvaru.

DUO
Uwe Scholz, Nacho Duato

Duende:
Hudba: Claude Debussy
Choreografia: Nacho Duato
Naštudovanie: Catherine Habasque, Thomas Klein
Scéna: Walter Nobbe
Kostýmy: Susan Unger
Svetelný dizajn: Nicolas Fischtel

2.symfónia:
Hudba: Robert Schumann
Choreografia: Uwe Scholz
Naštudovanie: Ivaylo Iliev
Kostýmy: Uwe Scholz
Svetelný dizajn: Michael Röger

Balet SND
Premiéra 3.marca 2012 Sála opery a baletu nová budova SND Bratislava

www.snd.sk

Foto Anton Faraonov

Hodnocení

Vaše hodnocení - Duende - Duato (SND Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="14512" size="small"]

Vaše hodnocení - Sinfonie Nr. 2 - Scholz (SND Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="14514" size="small"]

Mohlo by vás zajímat