Koncert souboru Musica Aeterna byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem

  1. 1
  2. 2

Dramatické kantáty koncentrují na malé ploše dějové a náladové epizody maximum emocí, které se musejí projevit v koncertním provedení právě jen ve výrazu hlasu a tváře. První kantáta Empia sorte con la morte pro soprán, dvoje housle a basso continuo s tématem smrti, lásky, „ztrátě srdce“ byla přednesena s plným soustředěním na téma a temnějším zabarvením hlasu. I ti, co nerozuměli textu, pochopili obsah. Kantáta byla, údajně, objevena ve sbírce, kterou uspořádal Jan Dismas Zelenka pro italské zpěváky, kteří přišli k Drážďanskému dvoru. Je složena na základě Händelových zkušeností z Itálie a Zelenkův opis je prý jediným doloženým exemplářem. Kantáta měla premiéru v pražské části Festivalu Praha – Drážďany v roce 2017 v provedení sopranistky Gabriely Eibenové.

Druhá dramatická sonáta Tu fedel, tu constante? HWV 171 pro soprán, 2 housle a basso continuo pochází zřejmě z let 1706 či 1707. Je hudebně invenčnější než sonáta předchozí. I tento text je o nešťastné opuštěné lásce. Už úvodní sonáta (v roli instrumentální předehry) je virtuózním kusem. Je potřeba vyzdvihnout také vynikající provedení náročného violoncellového partu Michaelou Čibovou. Kus sklidil velký úspěch u publika.

Program byl ještě doplněn o Corelliho Triovou sonátu op. 4, č. 9 B dur v tradičním složení (Preludio, Corrente, Grave, Tempo di Gavotta). Právě u Corelliho získal jak Muffat, tak Händel inspiraci jak ve skladbě zejména concerti grossi, tak i v interpretaci houslové hry.

Uvedená Triová sonáta je z cyklu 12 triových sonát, op. 4, které vyšly poprvé v roce 1694. V provedení skladby vynikly všechny stylové prvky italského stylu – dialogičnost, světlé nálady, svižnost Corrante, jemná melancholie Grave, báječná sehranost souboru.

Koncert byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem publika, které se vyzná.

Musica Aeterna: Římská arkádie
5. července 2021, 20:00 hodin
Zámecká jízdárna Valtice
V rámci MLŠSH Valtice

Program:
Georg Muffat:
sb. Armonico Tributo – Sonata I (Sonata, Allemanda, Grave, Gavotta, Grave, Menuet (trio verze))

Georg Friedrich Händel:
Empia sorte con la morte, dramatická kantáta pro soprán, 2 housle a basso continuo
Aria Empia sorte con la morte
Recitativo Da te altro no bramo
Aria Ho perso il cuore  

Arcangelo Corelli:
Triová sonáta op. 4, č. 9 B dur (Preludio, Corrente, Grave, Tempo di Gavotta)

Georg Friedrich Händel:
Tu fedel, tu costante? dramatická kantáta, HWV 171
pro soprán, 2 housle a basso continuo
Aria Cento belle ami, Fileno
Recitativo L´occhio nero vivace
Arietta Se Licori, Filli ed io
Recitativo Ma, se non hai più
Aria Se non ti piace amarmi
Recitativo Ma, il tuo genio incostante
Aria Si, crudel ti lascerò

Georg Muffat:
sb. Armonico tributo, Sonata II (trio verze) (Sonata, Aria, Sarabanda, Borea)

Účinkující:
Musica Aeterna
Lenka Máčiková Kusendová – soprán
Adam Szendrei – housle
Michaela Čibová – violoncello
Peter Gulas – cembalo
Jakub Mitrík – chitarron
Peter Zajíček – dirigent, housle

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


5 2 votes
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments