Latinskoamerický crossover ansámblu Los Temperamentos přiměl zpívat i instrumentalisty

  1. 1
  2. 2
Písně iberoamerické provenience, hudbu jezuitských misií i skladby z pera Georga Philippa Telemanna obsahoval program souboru Los Temperamentos. Koncert, který se inspiroval vodou jako živlem, gradoval do bouřlivosti a nespoutanosti až ohnivé. Překvapivé a pro publikum osvěžující bylo, že se kromě sopranistky Swantje Tams Freier výrazně pěvecky uplatnili i někteří instrumentalisté.

Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Hugo Miguel de Rodas Sanchez (foto Petr Chodura)
Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Hugo Miguel de Rodas Sanchez (foto Petr Chodura)

Hlavní doménou ansámblu Los Temperamentos ze severoněmeckých Brém je hudba 17. a 18. v Latinské Americe. Většina jeho členů působí taktéž pod vedením kolumbijského violoncellisty Néstora Fabiána Cortése Garzóna i v souboru Bremer Barockorchester, který se zaměřuje na „konvenčnější“ repertoár. Různost národností či hudebního zázemí, všestrannost členů Los Temperamentos a jejich ochota experimentovat umožňuje ansámblu vytvářet neobvyklé, odvážně pojaté programy konfrontující různé styly, skladatele i světadíly.

Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Néstor Fabián Cortés Garzón (foto Petr Chodura)
Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Néstor Fabián Cortés Garzón (foto Petr Chodura)

Pro koncert na Letních slavnostech staré hudby, jejichž letošní dramaturgickou inspirací byla příroda, si soubor přichystal speciální tematický program, svým způsobem vodní – konkrétně mořskou, říční a lázeňskou – hudbu. V něm vedle sebe postavil barokní hudbu německou a jihoamerickou. Zařazené skladby či písně latinskoamerické provenience vesměs pocházely ze staršího projektu souboru El Galeón 1600, který je dostupný i na CD.

Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Nadine Remmert a Swantje Tams Freier (foto Petr Chodura)
Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Nadine Remmert a Swantje Tams Freier (foto Petr Chodura)

Koncert otevřela píseň (tonada) El baxel está en la playa („Na pláži je loď“), následovaná dalšími ukázkami tohoto žánru zlidovělých melodií – instrumentální La Ramirez a La penetera se zpívaným textem. Německá sopranistka Swantje Tams Freier sice neměla zde a ani dále hlavně v první polovině večera svůj hlas tak docela pod kontrolou, nešetřila však výrazem a svým živým projevem si publikum získala. Později v programu se představila i jako hráčka na zobcovou flétnu. Její kolegové se k ní zase v jednotlivých písních bez ostychu a s chutí svými méně školenými hlasy přidávali jako zpěváci – zejména cembalistka (altistka) Nadine Remmert a kytarista (tenorista) Hugo Miguel de Rodas Sanchez. Tato „neakademičnost“ v prezentaci souboru působila sympaticky a výsledný dojem byl i po čistě hudební stránce dobrý.

Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Swantje Tams Freier (foto Petr Chodura)
Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Swantje Tams Freier (foto Petr Chodura)

Skok na druhý břeh Atlantského oceánu znamenalo zařazení Telemannovy Triové sonáty g moll (TWV 42:g3) z lázeňského cyklu „Pyrmonter kurwoche“ a Bachova instrumentálního zpracování žalmu An Wasserflüssen Babylon („U řek babylonských“), BWV 653, v netypické podobě s traversem. Zprvu se zdálo, že podobný repertoár úplně není devízou souboru a ukazují se zde mimo jiné jisté technické limity jednotlivých hráčů (překvapil například místy až titěrný zvuk houslí oproti ostatním nástrojům v Telemannově sonátě). V průběhu večera však umělci dokázali tyto pochybnosti z velké části rozptýlit.

Závěr první půle opět patřil Latinské Americe. Nejprve zazněla ukázka z tvorby jezuitských misionářů (jezuitské misie zde byly mimo jiné zakládány poblíž velkých řek, které byly přirozenými dopravní cestami v neprostupné krajině), konkrétně Koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo Pastoreta Ychepe Flauta v autorském aranžmá vedoucího souboru. Vyzdvihnout je třeba oduševnělou hru sólisty Felipa Maximiliana Egañu Labrína. Následovala trojice ukázek z Codexu Trujillo (Codex Martínez Compañón), který je významným dokladem o životě obyvatel Peru v poslední čtvrtině 18. století a je i cenným hudebním pramenem.

Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Hugo Miguel de Rodas Sanchez (foto Petr Chodura)
Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Hugo Miguel de Rodas Sanchez (foto Petr Chodura)

Program pokračoval po přestávce Telemannovou kantátou Der Regen Gottes trieft auf gute Sprossen („Déšt Boží stéká na dobré výhonky“), TWV 1:312, kterou zřejmě z „ideových“ důvodů uvedl jinak poněkud mimo kontext zařazený recitativ z jiného díla jiného autora (Das Grosse Element das Wasser der Natur – „Velký živel, voda přírody…“ z adventní kantáty Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen, GWV 1104/34, Telemannova současníka Johanna Christopha Graupnera). Pěvkyně si zde dávala zřetelně pozor na náročné pasáže, i když nejvyšších interpretačních standardů nedosáhla. Přechod z lidového baroka zcela jiné kulturní oblasti do německé kantátové tvorby, která vyžaduje jistou interpretační ukázněnost, není úplně jednoduchý. Drobným kazem v nástrojích byla nesouhra, respektive intonační diference houslí a violy na jednom místě první árie.

Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Marina Kakuno (foto Petr Chodura)
Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos – Marina Kakuno (foto Petr Chodura)

Následoval výběr z Telemannovy suity Hamburger Ebb‘ und Fluth, TWV 55:C3, a efektní závěr v podobě latinskoamerických písní (opět vesměs pocházejících z Codexu Trujillo), který vybudil publikum v Císařském sále Trojského zámku k velkým ovacím. Přídavkem se pak stala improvizace na lidové téma z Kolumbie.

Koncert patřil vcelku vzato zřejmě k vrcholům letošních Letních slavností staré hudby. Zachytily jej i rozhlasové mikrofony, tak se lze nadít, že se časem objeví i na programu ČRo Vltava či stanice D-dur. Soubor Los Temperamentos velmi působivě ukázal, že mezi „starým“ a „novým“ světem neproudili jenom lidé a zboží, ale též hudba. Jeho členům pro jejich muzikantské zanícení patří velké uznání.

Hodnocení autora recenze: 80%

Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos (foto Petr Chodura)
Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua, 1. srpna 2022, Los Temperamentos (foto Petr Chodura)

Letní slavnosti staré hudby: Los caminos del agua
1. srpna 2022, 20:00 hodin
Praha, Trojský zámek

Program

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments