Legenda slovenské opery Anna Hrušovská by oslavila stovku

V týchto dňoch – 7. januára 2012 si hudobná verejnosť pripomína 100. výročie narodenia významnej slovenskej osobnosti – speváčky a vokálnej pedagogičky Anny Hrušovskej.Doc. Anna Hrušovska, Dr.h.c. sa narodila 7. januára 1912 v Budapešti, do roku 1922 vyrastala v Martine v rodine významných slovenských evanjelických intelektuálov. Jej starým otcom bol politik, básnik a publicista Viliam Paulínyi-Tóth, strýkom Ján Hrušovský spisovateľ, krstná mama bola otcova sestra a zároveň nevesta Eleny Maróthy-Šoltésovej, autorky knihy Moje deti. Matka Anny Hrušovskej sa volala Anna, rodená Viestová. Strýkovia z matkinej strany boli taktiež významnými osobnosťami v histórii nášho národa – Rudolf  Viest bol československým generálom, vrchným veliteľom povstaleckej armády SNP,  Ing. Ivan Viest významným železničným odborníkom. Otec Anny Hrušovskej Viliam Hrušovský bol riaditeľom Tatra Banky – človekom rozhľadeným, mimoriadne vzdelaným, aj v oblasti hudby. Hudobnej verejnosti je známy hudobný skladateľ Ivan Hrušovský – bol bratrancom Anny Hrušovskej z otcovej strany.Spev Anna Hrušovská študovala súkromne u Jozefa Egema, neskôr v roku 1935 na Hochschule für Musik vo Viedni u Augustiny Gaal. Prvé angažmán získala v Ústí nad Labem, kde spievala titulné postavy koloratúrneho hlasového odboru. Od roku 1938 pôsobila vo Volksoper vo Viedni, neskôr v opere v Grazi. Po vojne sa rozhodla vrátiť späť do vlasti a podpísala zmluvu s operou SND, kde pôsobila až do roku 1963. Vynikala ako koloratúrna speváčka s mimoriadnou kultúrou interpretácie,  bezpečnou hlasovou technikou spojenou s prirodzeným herectvom. Zvlášť treba vyzdvihnúť jej interpretačné majstrovstvo diel Wolfganga Amadea Mozarta. Od roku 1956 Anna Hrušovská pôsobila ako externý pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde vychovala celú generáciu významných sólistov opery a hlasových pedagógov. Najúspešnejšia bola Lucia Popp, ktorá 30 rokov patrila k svetovej opernej špičke. Z ďalších žiakov treba spomenúť Evu Blahovú, Magdu Hajóssyovú, Sidóniu Haljakovú, Máriu Turňovú, Alžbetu Mrázovú, Margitu Skyvovú, Jána Zemka, Petra Oswalda ai. Anna Hrušovská vychovala aj úspešných  pedagógov – Zlatica Livorová, Vlasta Hudecová, Eva Blahová, Alžbeta Bukoveczká, ktorých žiaci reprezentujú vynikajúcu metodiku Anny Hrušovskej na domácich a svetových operných scénach. Sú to Eva Jenisová, Dalibor Jenis, Terézia Kružliaková, Ľubica Vargicová, Pavol Remenár, Oto Klein ai. V roku 1992 novozaložené Cirkevné konzervatórium pomenovalo svoj spevácky odbor podľa Anny Hrušovskej. Cieľom odboru je zachovať metodické východiská a estetický ideál spevu Anny Hrušovskej pre ďalšie generácie spevákov.Sopranistka Anna Hrušovská zomrela vo veku 94 rokov 4. februára 2006 v Bratislave. Význam jej osobnosti si kultúrna obec pripomenie práve dnes položením venca na Slávičom údolí, Divadelný ústav pripravuje publikáciu o jej umeleckom a pedagogickom pôsobení, Cirkevné konzervatórium pri tejto príležitosti pripravuje semináre a koncerty.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat