Linda Keprtová a Martin Doubravský o situaci v liberecké opeře

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Vraťme se ale ještě k roku 2020, kdy vás tehdejší ředitelka Jarmila Levko odvolala z funkce šéfa opery. Proč?
Jelikož paní ředitelka Levko nikdy neuvedla jiný důvod než komunikační neshody, nezbývá než o pravých důvodech spekulovat. Dle mého názoru jednak věděla o tehdejším raném těhotenství paní Keprtové a tím potřebovala uspíšit její jmenování do funkce. Údajně dostala též za úkol najít viníka tehdejší nezvládnuté situace kolem pandemie.

Divadlo F. X. Šaldy Liberec (zdroj Divadlo F. X. Šaldy Liberec)
Divadlo F. X. Šaldy Liberec (zdroj Divadlo F. X. Šaldy Liberec)

Lindou Hejlovou Keprtovou, novou ředitelkou DFXŠ po dobu poslaneckého mandátu Jarmily Levko, vám byla 1. srpna 2022 zaslána výpověď. O jaký důvod po pracovně-právní stránce se výpověď opírá a jak to procesně probíhalo?
Dne 1. července 2022, první den Lindy Keprtové v její nové funkci ředitelky, mi přes vrátka mého domku předal šéf opery Karol Kevický v doprovodu statutární zástupkyně ředitelky Ing. Lucie Nejedlové rozhodnutí o organizační změně – se sdělením, že když do 19. července nepodepíšu návrh dohody o změně pracovní smlouvy, dostanu výpověď pro nadbytečnost.

Jaký byl věcný důvod výpovědi?
Výpověď paní Keprtová zdůvodnila tím, že mi odpadla jedna z více prací, kterou pro divadlo vykonávám. Paní ředitelce jsem 19. července odpověděl, že nevím, která z více prací mi z pohledu mé smlouvy odpadla, a tudíž, že se k návrhu nebudu vyjadřovat.

Dostal jste před doručením výpovědi nějaké jiné pracovní nabídky v DFXŠ?
Paní Keprtová často používá nepravdivý argument, že mi nabídla pozici dirigenta. Nabídla mi k podpisu dohodu, ve které by se můj platný úvazek na pozici dirigenta zmenšil o polovinu. Myslím, že nabídka a dohoda je po právní stránce rozdílný pojem.

Proč jste ji nepřijal?
Domnívám se, že nebyl důvod si o polovinu snížit můj dirigentský úvazek.

Budete se proti výpovědi soudně bránit?
Ano, jde mi o dodržování právních rámců.

Vzhledem k výpovědním lhůtám jste do 31. října 2022 stále šéfdirigentem a dirigentem. Podle veřejně dostupných informací vašeho advokáta Tomáše Haltufa z 22. srpna 2022 pro Divadelní noviny jste od zaslání výpovědi na tak zvaných překážkách v práci na straně zaměstnavatele, to znamená, že vám není přidělována práce – nesmíte dirigovat, zkoušet a divadlo vám přitom platí náhradu platu. Je to tak? Jaký byl důvod k těmto zákazům?
Je to pravda. Žádné důvody k tomuto kroku mi sděleny nebyly.

Několikaletý ředitel DFXŠ a současný ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Martin Otava rozeslal otevřený dopis adresovaný představitelům města Liberce, v němž považuje rozhodnutí vašeho „vyhození pro nadbytečnost za naprosto nemorální“ (celé znění dopisu níže). To není běžné. Víte, jak reagovali představitelé města na Otavův otevřený dopis?
O žádné reakci představitelů města nevím. Dozorčí radě divadla jsem 5. září zaslal podnět, aby prověřila důvody plýtvání veřejnými prostředky v souvislosti se zákazem vykonávat svou práci v rámci mé smlouvy. Obratem jsem dostal ujištění od předsedkyně Dozorčí rady i od pana náměstka pro kulturu, že se tím budou zabývat. Od té doby nemám žádnou další reakci.

Martin Doubravský (foto Daniel Jäger)

K 1. červenci 2022 ředitelka Linda Hejlová Keprtová zrušila pozici šéfdirigenta a zřídila místo hudebního ředitele. Jaké byly kompetence a náplň práce šéfdirigenta?
Šéfdirigent měl na starosti personální otázky členů orchestru, jejich hodnocení, odměňování. Měl dramaturgicky na starost koncerty a ve spolupráci s šéfem určoval dirigentské obsazení.

V čem se liší pracovní pozice šéfdirigenta a hudebního ředitele?
To je otázka na vedení divadla.

Jak hodnotíte celkově své působení v liberecké opeře od roku 2002 do roku 2020 v pozici šéfa opery a po té šéfdirigenta operního souboru?
Považuji to za mimořádnou etapu v mém uměleckém životě. Možnost inscenovat často téměř neznámé klenoty operní literatury, dát příležitost tolika pěveckým talentům, za to musí být člověk osudu vděčný. V jaké kondici je operní soubor a jaký je můj podíl ovšem musí hodnotit ostatní, to mi nepřísluší.

Co se podle vašeho názoru za dobu vašeho působení v čele operního souboru podařilo a co naopak ne?
Jsem rád, že se podařilo udržet liberecký soubor jako operní, tedy že převážně produkoval operní premiéry. V kontextu jiných oblastních operních souborů, ale nyní i libereckého, to až taková samozřejmost není. Zpětně lituji, že jsem se ve volbě režisérů nechal často až příliš ovlivňovat. Měl jsem trvat na pestřejším výběru inscenačních stylů.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


3.3 7 votes
Ohodnoťte článek
12 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments