Lipské Bachovy slavnosti 2014

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Rising Stars
Německo si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek talentovaných pěvců, pokud mu kdy vůbec chyběli. Zdá se, že německým barytonovým princům Christianu Gerhaherovi a Matthiasi Goernemu potichu roste potomstvo a konkurence zatím v nepříliš známých mladých pěvcích, k nimž se díky Mezinárodní Bachově soutěži v Lipsku v roce 2012 připojil i nositel třetí ceny Matthias Winckhler.Festival mu v sobotu 21. června 2014 před polednem uspořádal pěvecké matiné, během něhož mladého barytonistu doprovodila jeho vrstevnice, vídeňská klavíristka Bernadette Bartos. Čtyřiadvacetiletý Mnichovan, Gerhaherův krajan, si pro lipské publikum v budově Staré obchodní burzy připravil vzácně dramaturgicky koncentrovaný program z rozsáhlé a v českých zemích v podstatě neznámé písňové tvorby Carla Philippa Emanuela Bacha a méně objemného písňového odkazu Beethovenova a Mozartova. Osou půldruhé hodiny trvajícího matiné bylo Beethovenových Dvaatřicet variací na původní téma c moll WoO 80, v nichž se Bernadette Bartos u moderního koncerního křídla Bösendorfer přes subtilní konstituci prezentovala jako klavírní bojovnice, nešetřící nástroj i sluchové ústrojí publika. Toho staccata bylo v její hře přece jen přespříliš a dynamika jejího projevu rozhodně nekorespondovala s akustickými dispozicemi komorního sálu Staré obchodní burzy. Přesto se jí pod prsty Beethovenovy Variace proměnily v napínavý hudební příběh, jako když sledujete vlnami dravého potoka unášený spadlý list. Publikum mladou vídeňskou klavíristku odměnilo vřelým potleskem s přivřenýma očima a ušima nad přehnaně halasným dynamickým projevem. Silou svého hlasového ústrojí se zatím nechává unášet i barytonista Winckhler, jehož hrdinně mužné, dynamicky monotonní vyzvěpování bylo jedinou vadou na kráse jinak již vytříbeného hlasového projevu. Dokonalá deklamace, schopnost témbrově odlišit jednotlivé písňové kompozice, radost ze zpěvu i nesporný talent odvyprávět i ty nejvšednější písňové příběhy jej předurčují k brzkému mezinárodnímu renomé – v únoru letošního roku byl v rámci jedenácté Mozartovy soutěže v Salcburku odměněn první cenou a zvláštní cenou za interpretaci písně. Mozartovi patřil až závěr koncertu s písněmi Večerní nálada KV 523, Chloe KV 524, Píseň k tovaryšské cestě KV 468 a zednářskou kantátkou Vy, kteří ctíte nezměrného všehomíra Tvůrce KV 619. Mozartovská byla i finální tečka v podobě přidané Fialky KV 476. Když jsem se po koncertě seznámil blíže s pěvcovou biografií a letošními úspěchy v Salcburku, bylo mi jasné, proč byly právě mozartovské písňové kompozice vrcholem matiné. Z dílny hamburského Bacha přednesl Mnichovan Winckhler písně Ranní zpěv, Večerní zkouška, Dobrota Boží, Pokora a Prosba Wq 194/15, 7, 34, 48 a 9. Přiznám se, že s písňovou tvorbou Carla Philippa Emanuela Bacha se osobně setkávám výjimečně, její okamžitá sdělnost, srozumitelnost, přirozená kantabilita a proměnlivost nálad mi však učarovaly a staly se ve Winckhlerově podání největším dopoledním překvapením. Páteří koncertu však bylo přece jen provedení Beethovenových písňových kompozic op. 48 č. 1–6, písně Adelaide op. 46 a trojice písní z opusů 52 a 83. Zvláště Adelaide prozradila pěvcovu pečlivou přípravu a přivedla publikum k jedinému potlesku mimo bloky jednotlivých písní. Zaslouženému potlesku, protože Matthias Winckhler se snad jednou bude moci hlásit k odkazu svých starších a zvěčnělých německých barytonových kolegů.

Hodnocení autora recenze: 85 %

Bachfest Leipzig 2014
Ausgezeichnet IV
Matthias Winckhler (baryton)
Bernadette Bartos (klavír)
21. června 2014, 11:30 hod. Alte Handelsbörse Lipsko

program:
– Carl Philipp Emanuel Bach: Morgengesang Wq 194/15, Prüfung am Abend Wq 194/7, Die Güte Gottes Wq 194/34, Demut Wq 194/48, Bitten Wq 194/9
– Ludvig van Beethoven: Bitten, Die Liebe des Nächsten, Vom Tode, Die Ehre Gottes aus der Natur, Gottes Macht und Vorsehung, Busslied op. 48
– Ludvig van Beethoven: 32 Variationen über ein Originalthema c moll WoO 80
– Ludvig van Beethoven: Adelaide op. 46, Maigesang op. 52/4, Wonne der Wehmut, Sehnsucht op. 83/1, 2
–Wolfgang Amadeus Mozart: Abendempfindung KV 523, An Chloe KV 524, Lied zur Gesellenreise KV 468, Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt KV 619
***

Varhaní nešpory u Svatého Mikuláše
Návštěvy míst spjatých s Bachovým působením patří k obligátním povinnostem lipských turistů, natož návštěvníků Bachových hudebních slavností. Přidal jsem se k nim, když jsem v první letní podvečer 21. června 2014 v kostele sv. Mikuláše navštívil varhanní nešpory svatomikulášského kantora Jürgena Wolfa, Celibidacheho žáka v dirigování a absolventa hudebních učilišť ve Würzburku, Heidelberku a Vídni.Již jednadvacet let působí na postu kantora lipského městského a farního kostela, v němž Johann Sebastian Bach 7. února 1723 složil přijímací zkoušku na místo ředitele kůrů hlavních lipských kostelů sv. Mikuláše a Tomáše a posléze premiéroval Janovy pašije (1723) a Vánoční oratorium (1734). Hodinové varhanní nešpory rámovala trojice toccat, v prvním případě bez fugy BWV 564, v dalších dvou případech BWV 572 a 565 s fugami. Na závěrečnou toccatu a fugu publikum pochopitelně čekalo, hlavní náplní programu však byla dvojice varhanních partit BWV 767 a 768, první na melodii chorálu Ó Bože, zbožný Bože, druhá na nápěv chorálu Pozdraven buď, dobrý Ježíši. Osou programu pak byla Fantazie G dur BWV 572. Drobná technická zaváhání si svatotomášský kantor ponechal až do závěrečné Toccaty a Fugy d moll BWV 565, jinak byl jeho výkon technicky svrchovaný. Většina koncertu, lze-li vůbec o koncertu hovořit, ovšem patřila posluchačsky náročnějším kompozicím, jejichž meditativní atmosféru ukončily až srdečné závěrečné ovace ve stoje, dílem patřící Johannu Sebastianu Bachovi v místě jeho působení, dílem Bachovu nástupci Jürgenu Wolfovi.

Hodnocení autora recenze: 85 %

Bachfest Leipzig 2014
Orgelkonzert
Jürgen Wolf (Nikolaikantor)
21. června 2014, 17 hod. Nikolaikirche Lipsko

program:
Johann Sebastian Bach:
– Toccata C dur BWV 564
– Partite diverse sopra O Gott, du frommer Gott BWV 767
– Fantasie G-dur BWV 572
– Toccata und Fuge F dur BWV 540
– Partite diverse sopra Sei gegrüsset, Jesu gütig BWV 768
– Toccata und Fuge d-moll 565
***

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na