Mezinárodní den tance a další taneční aktuality tohoto týdne

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Symbióza – Pražský komorní balet – vizuál (zdroj archiv autorky)

Jiří Pokorný kromě dlouholetého angažmá u Jiřího Kyliána v Nederlands Dans Theater tančil několik let v souboru kanadské choreografky Crystal Pite. S jejím souborem Kidd Pivot tu před sedmi lety vystupoval ve společném večeru se 420PEOPLE. Teď už se nevrací jako tanečník, ale jako tvůrce, a ke své nové choreografii s názvem Svět Sedmikrásek uvádí: „Do nového díla jsem obsadil sedm tanečníků. Celý večer je inspirován tématikou klimatu, a to zejména v jeho přirozeném chování během klimatických změn, které mohou mít svazující vliv na naši existenci v dnešní době. Pro umělecké ztvárnění tohoto námětu jsem se volně inspiroval myšlenkou, kdy biosféra planety Země představuje symbol věčného pohybu. Její vlivy, principy a neustálé proměny jsou opakujícím se koloběhem života v časoprostoru, ve kterém se rodí a zaniká vše živé…

Choreograf Lukáš Timulák teprve nedávno dokončil novou choreografii pro soubor Národního divadla Brno Hidden Order, a hned pro Pražský komorní balet vytvořil nový kus pro šest tanečníků s názvem Prolínání. Zabývá se v něm prvky, které jsou v neustálé vzájemné závislosti a výměně a které se neustále prolínají přírodou, lidskými bytostmi a jejich životním prostorem. Tentokrát dává větší prostor čistému tanci, ani na nové choreografii výjimečně nespolupracoval se svým obvyklým spolutvůrcem Petrem Biľakem. K tvorbě uvádí: „Spolupráce s tanečníky Pražského komorního baletu je velmi příjemná. Jsou velmi mladí, ale také ohromně otevření a pracovití. Je nesmírně zajímavé tvořit a zároveň vnímat, jak se tanečník před vámi mění. Někdy podle vašich představ a jindy zase naopak, a právě tam vznikají zajímavé hrany a body, v nichž se člověk zastaví, kdy objevuje a nalézá různé možnosti postupu a změn.


A v dubnu samozřejmě nesmí chybět Poselství k Mezinárodnímu dni tance

Protože ten připadá na neděli 29. dubna, letos je to vlastně několik různých poselství dohromady: U příležitosti oslav sedmdesátého výročí založení Mezinárodního divadelního ústavu v Praze a s důrazem na mezikulturní a mezinárodní aspekty scénických umění vybral Exekutivní výbor pět tanečníků z pěti regionů UNESCO (Evropa, Arabské země, Afrika, Asie a Pacifik, Severní a Jižní Amerika) jako autory Poselství k Mezinárodnímu dni tance:

Afrika: Salia Sanou (tanečník, choreograf), Burkina Faso
„Tanec neboli smysl pro budoucnost
Jak mohu předat lidem toto poselství, aniž bych si vzpomněl na všechny ty migranty, kteří byli donuceni k exodu a exilu po celém světě?

Jako choreograf a tanečník jsem procestoval všechny kontinenty, předváděl tam své umění a setkání s ostatními mě velmi obohatila. Je po tom všem možné odvracet pohled od chaosu, který otřásá světem, a zejména od migračního neštěstí? Není. Když se na něj podívám pozorně, vidím temnotu, brutalitu, ale i příležitost: Příležitost, jakou mi odhalil moderní tanec, příležitost být součástí jedné epochy.

Problém migrace vyvolává kromě politických souvislostí otázku nezaujatého nebo zaujatého pohledu na druhé. Pohledu, jejž živí předpojaté, povýšené a stereotypní představy o cizincích a vykresluje je jako narušitele společenské struktury.

Ať už se nám to ale líbí, nebo ne, ať už si to přiznáme, nebo ne, všichni sdílíme společný základ, nehledě na barvu kůže, původ či místo, kde žijeme – všichni jsme lidé. A právě tento přístup udává směr mé tvůrčí práci a žene ji kupředu.

V mých choreografiích je neustále přítomen motiv hranic, území, kultur a důkazů o humanitě nebo se stále vrací, v čím dál jasnější či zamlženější podobě. Vnímám totiž nezvykle čas, prostor a odsuny, což je důsledkem mého citlivého a křehkého, mnohokrát zkoušeného vztahu k mému dvojímu domovu – Africe a Evropě.

V choreografii a obsahu vystoupení Désir d’horizons se odráží mé zkušenosti z práce v tanečních workshopech s uprchlíky v táborech v Burkina Faso a Burundi. Snažil jsem se v něm překonat to bezbřehé násilí, kterého jsem byl svědkem v těchto místech, nebo spíš ne-místech, kde se každý snaží nějak žít nebo se alespoň v něčem změnit.

Moje poselství je tanec pro život, protože pevně věřím, že umělec musí najít dostatek síly, nadšení a energie, aby se opět probudil k životu. Tato nezvyklá zkušenost, kdy jsem cítil, jak mi krví proudí strach, bída a nedůstojnost, ve mně vzbudila odvahu a nepříjemné pnutí, které dodnes nedokážu úplně popsat. Na tomto území nikoho, odkud už vymizela veškerá lidskost, logika i etika, v tomto prostoru mimo zvykové právo uprostřed ničeho, kde je na denním pořádku nerozhodnost, absurdita a ustavičné násilí, kde byl vrcholem mé odvahy strach, ano, přiznávám, že zde mi dal právě tento doposud nepoznaný pocit vůli získat tancem zpět trochu budoucnosti a zlomek přítomnosti, ve velké nejistotě, ale se zářivou nadějí.

Ano, říkám to nahlas, tanec může vytvořit i přetvořit člověka, tady, teď i jinde! Ano, i v pohybu lze občas rozpoznat záblesky a harmonie na neobvyklých místech, jakým je uprchlický tábor, i celý příběh, který gesto za gestem, tělo za tělem, přízrak za přízrakem dokáže začít tančit. Tanec zvládne oklamat osamělost, čekání i bolest, tanec rozzařuje vaše vzezření, tanec zahání strach, tanec a zase tanec.

Tato jedinečná zkušenost utvářela můj nebývalý přístup k pohybu při vymýšlení choreografií, odhalila mi nové způsoby vnímání a neomylně mě dovedla k základnímu poznatku, že tanec je významné umění, skrývá v sobě univerzální poznání, které přečká všechny časy, odráží v sobě kultury a tradice, které jsou tak bohaté a rozmanité jako nesčetné podoby spojení mezi národy. Tanec je zdrojem významu. Pro mě představuje umění života, poezie a naděje, ztělesňuje odvahu a první krok k tomu, že je člověk schopen ‚chytit se do křížku s osudem, udivit záhubu, že nám nahnala málo strachu, čelit nespravedlivé moci, stát pevně a se vztyčenou hlavou, to jsou příklady, jichž má národ potřebí, to je světlo, které ho rozpaluje,‘ jak to skvěle vystihuje citát z Bídníků od Victora Huga, o který jsem se s vámi chtěl podělit na závěr.
Děkuji.“

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat