Jak je možná neznáte: Franz Joseph Haydn

  1. 1
  2. 2
Sondy do soukromých životů slavných hudebníků a skladatelů (9): Franz Joseph Haydn (31. března 1732, Rohrau – 31. května 1809, Wien)
Franz Joseph Haydn – portrét z roku 1791 od Thomase Hardyho (zdroj commons.wikimedia.org / Den fjättrade ankan)

„Papá Haydn“, bezdětný „otec symfonie“ a tělo bez hlavy
Haydn měl celkem dvanáct sourozenců, ale šest z nich zemřelo již v dětském věku. Celá rodina byla velmi muzikální: otec Mathias Haydn hrál harfu a bratr Michael se také stal skladatelem. Po Wolfgangu Amadeu Mozartovi převzal v roce 1781 místo jako „Hofmusicus“ u salcburského arcibiskupa. Říká se, že když byli oba v Katedrální škole svatého Štěpána ve Vídni, Haydnův mladší bratr Michael se choval mnohem lépe než veselý a stále vtipkující Joseph. Ve skutečnosti to byl Michael, kterému rodina dávala více nadějí do budoucnosti.

Již jako malý chlapec byl Haydn znám pro svůj krásný hlas. Byl to hvězdný soprán v kostelním sboru. Když Haydn povyrostl a jeho hlas se měl změnit, jeho sbormistr přišel s návrhem. Kdyby souhlasil s malou operací, mohl by si udržet svůj krásný sopránový hlas navždy. Mladý Haydn souhlasil a již se chystal podstoupit operaci. Když jeho otec tuto skutečnost zjistil, celou věc zastavil.

Franz Joseph Haydn (zdroj commons.wikimedia.org)

Haydn byl mezi svými současníky znám pro jako přívětivá a optimistická osobnost. Měl velký smysl pro humor, který je díky jeho lásce k žertům často slyšet v jeho hudbě. Byl obzvláštně ceněn mezi dvorními hudebníky orchestru knížete Esterházyho, kde pečoval o srdečnou pracovní atmosféru a účinně zastupoval zájmy hudebníků vůči zaměstnavateli. Haydnova smlouva byla zcela jasná. Nejen, že uváděla jeho povinnosti, ale i pro něho popisovala kodex chování. Říkalo se v ní, že by se měl chovat a oblékat, „jak se sluší na důstojníka na knížecím dvoře“, měl by sloužit jako příklad svým podřízeným hudebníkům a „vyhýbat se nepřiměřenému jídlu a pití i vztahu k nim, aby k němu neztratili úctu“.

Haydn byl zbožný katolík, který měl často v ruce svůj růženec, když komponoval, a tento zvyk, který považoval za užitečný, mu pomáhal. Haydn obvykle označoval všechny své partitury věnováním Bohu, používajíc výrazu „in nomine Domini“. Když ukončil kompozici nějaké skladby, napsal na konci rukopisu „Laus Deo“ (Chvála Bohu) nebo podobnou frází.

Že měl malou postavu, se ví, ale je málo známé, že kvůli prodělaným neštovicím byla jeho tvář plná jizev. Proto byl docela překvapen, když jej ženy během jeho návštěvy Londýna obletovaly. Portrétisté, kteří Haydna malovali, se různými způsoby snažili vyjádřit jeho atraktivní osobnost spíše než jeho ošklivou tvář. Proto žádný ze dvou dochovaných portrétů si není podobný. Haydn trpěl po celý život nosními polypy, což znamenalo, že měl spíše baňatý a na pohled znetvořený nos. Když byl v Anglii, souhlasil s tím, že si nechá polypy proslulým anglickým chirurgem odstranit. V té době však neexistovala anestetika, a když se asistent chirurga pokusil připoutat Haydna na židli, aby doktor mohl pracovat, Haydn udělal takový rozruch, že se operace nekonala. Pro rozptýlení chodil na hony a rybařil.

Franz Joseph Haydn – portrét z roku 1799 od Johanna Carl Rösslera (zdroj commons.wikimedia.org)


Nešťastné manželství
Joseph Haydn byl velmi úspěšný ve své hudební profesi a obchodních aspektech s tím souvisejících. Přesto byl jeho osobní život neuspořádaný. Dámský svět, který se mohl z nadaného skladatele zbláznit, jej sice lákal, ale rozhodnout se bylo pro Kapellmeistera obtížné.

V době platnosti smlouvy s hrabětem Morzinem na zámku Dolní Lukavice u Plzně se Haydn poprvé zamiloval do jedné dcery dvorního parukáře Kellera, kterou si chtěl vzít, ale ta jej odmítla a místo toho vstoupila do kláštera. Nicméně jakmile si zajistil pozici Kapellmeistera, v roce 1760 se nečekaně oženil s její sestrou Marií Annou Aloysií Apollonií Keller. Z manželství nevzešly žádné děti, a protože zákony té doby neumožnovaly rozvod, pár strávil spolu mnoho nešťastných let. Ale nikdo skutečně neví, proč manželství zůstalo bezdětné.

„Papá Haydn“, jak byl láskyplně nazýván, byl tak pouze „otcem symfonie“. Říkalo se jen, že to bylo kvůli jejímu otci, který byl přísně nábožensky založený, stejně jako Anna Maria. Haydn velmi trpěl náladami své nemuzikální manželky, která neměla pochopení pro jeho hudbu, a to bylo hlavní příčinou skladatelova soužení. Proto nebylo překvapující, že se často vzdálil z domu a běžel ke svým kamarádům. Stejně smýšlející přátelé tak udržovali Haydna neustále mladistvého. Pravdivé přátelství, jak se říká, může existovat pouze mezi muži. Haydn byl ovšem podle svých slov „méně citlivý vůči kouzlu jiných žen“. Bizarní fakta o jeho soukromém životě přesto líčí jisté náznaky nevěry, a dokonce i neoficiální potomstvo.

Franz Joseph a Anna Marie Haydnovi (zdroj archiv)

První nenaplněná láska, podváděná manželka, další tajné lásky, spřízněné duše mnohých žen, klavíristky i diletantky, zpěvačky a dámy ze salónů, princezny a podporovatelky, ženy různého původu a profesí hrály v životě Josepha Haydna významnou roli a jejich řada sahá až k císařovně Marii Terezii. Ještě víc zničující než manželství bez lásky bylo Haydnovo třicetileté funkční období ve vzdáleném paláci Esterházy v Maďarsku. Osamělý a odříznutý od ostatní evropské společnosti, snažil se Haydn navštěvovat Vídeň tak často, jak mu jeho povinnosti umožnily.

Jeho milenkou v době působení u Esterházyho byla zpěvačka Luigia Polzelli, která během této doby porodila pět dětí a nikdo nemůže říct, zda byly tyto děti jejího manžela, nebo Haydna. Takže pokud vezmete v úvahu Haydnovu víru, musíte konstatovat, že se s některými náboženskými kodexy vyrovnával spíše volně. Haydn měl během svého londýnského pobytu intenzivní vztah s Rebekou Schroeter, která žila v Londýně. Na výstavě v roce 2016 byly vystaveny dopisy, které Rebeka Haydnovi psala a které byly uloženy v jeho deníku. Není pochyb o tom, že se Haydn do Rebeky zamiloval. Složil v té době jednu ze svých nejkrásnějších sonát pro klavír, Hob. XVI/49.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat