Na BHS 2019: fascinace filharmoniky z Londýna a kvalita z Mnichova

  1. 1
  2. 2
Bratislavské hudobné slávnosti sa prehupli do druhej polovice, dosahujúc viacero umeleckých vrcholov. Každú z doterajších top udalostí je možné prekonať, aj keď pomyselný hodnotový rebríček si návštevník vytvára podľa vlastných preferencií. A vlastne ani o to na festivale nejde. Podstatná je fascinácia hudbou a interpretácia, ktorý zasiahne, ide pod kožu, vyvolá emócie, zastaví čas. K takýmto chvíľam patrilo v piatok vystúpenie Philharmonia Orchestra London. Vysokú festivalovú kvalitu a kultúru ponúkla v sobotu Mníchovská filharmónia.
Bratislavské hudobné slávnosti, Philharmonia Orchestra London, Esa-Pekka Salonen (4. 10. 2019, foto Jan F. Lukas)

Philharmonia Orchestra je už v poradí druhým zo špičkových symfonických telies z britskej metropoly (pritom disponujú ďalšími s nemenej zvučnými menami ako London Symphony Orchestra či BBC Symphony Orchestra), ktoré k nám v týchto dňoch zavítali. Súbor, založený roku 1945, sídliaci v Royal Festival Hall, pracuje už jedenásť rokov pod umeleckým vedením fínskeho dirigenta Esu-Pekku Salonena. Jedným z ich hlavných hosťujúcich dirigentov je Jakub Hrůša. Na programe piatkového koncertu bola jediná skladba, veľkolepá a dojemná rozlúčka Gustava Mahlera s pozemským životom a hudbou. Deviata symfónia (nebýva označovaná ako D dur, hoci v nej sa začína), je posledným dokončeným symfonickým opusom skladateľa, zanechávajúceho ľudstvu úchvatné kompozičné dedičstvo. Hudba, odrážajúca okrem spoznateľného čarovania inštrumentáciou a schopnosti nespočetnými a cielenými kontrastmi oživovať aj najrozsiahlejšie plochy, zrkadlí tiež Mahlerove vnútorné duševné pochody. 9.symfóniu komponoval v roku 1909, no prvého uvedenia Viedenskými filharmonikmi pod taktovkou Bruna Waltera sa dočkala až rok po skladateľovej smrti. Po deviatej sa Mahler pustil v poslednej fáze života aj do desiatej symfónie, tú však nedokončil.

Bratislavské hudobné slávnosti, Philharmonia Orchestra London, Esa-Pekka Salonen (4. 10. 2019, foto Jan F. Lukas)

Esa-Pekka Salonen s londýnskymi filharmonikmi oživili partitúru s hlbokým prienikom do jej unikátnej poetiky. Hoci ide o akýsi sumár, resp. výberov prostriedkov, na ktorých staval Mahler svoje dominantné skladby, prináša tiež intuitívny náčrt budúcnosti a smerovania hudby. Osobitosťou architektúry Deviatej symfónie je, že rýchlejšie časti sa nachádzajú v dvoch stredných vetách a o čosi vláčnejšie ich obopínajú. Salonenovo Andante comodo pramenilo z ticha, otváralo motívy, témy, dialógy nástrojov. Ak úvodná veta ako celok sugeruje v spomienkach a túžbach pochmúrnu náladu, tak dirigent ju vystaval v citlivo vytvarovaných kontrastoch. Opieral sa o technické majstrovstvo orchestra, o brilantnosť každej sekcie, vrátane fascinujúcich dychov (trombóny, lesné rohy, flauty), ktorých skvelo disponovaní hráči vynášali na povrch dialógy nástrojov v sugestívnej sile.

Nebol by to Gustav Mahler, keby sa popri dramatických vzopätiach a gradáciách do trojnásobného forte, nevracal aj k obľúbeným, k nadľahčenému parodovaniu smerujúcim prostriedkom. V 2.vete In Tempo eines gemächtlichen Ländlers, prechádzajúcej z tanečného ländleru do kontrastne búrlivejšej nálady i do rozlúčkového motívu prvej vety, vzišilo napokon posolstvo rezignácie. V nasledujúcom Ronde – Burleske dirigent Esa-Pekka Salonen presne vystihol plánovité prepojenie istých fraškovito-chaotických fragmentov s barokovým kontrapunktom. Úchvatne vyznela posledná veta Adagio, ktorú Mahler nepoňal ako apoteózu, ale naopak, ako intímnu, transcendentálnu reflexiu pocitov. Strácajú sa v nej extatické vrcholy z predchádzajúcich častí (či z celej tvorby), nahrádza ich dominujúca rozlúčková atmosféra, ktorú partitúra na viacminútovej ploche formuje v dynamickej rovine medzi pianom a trojnásobným pianissimom. To, čo dokázala Philharmonia Orchestra London na čele s Ekom-Pekkom Salonenom, bolo len výnimočne počuté tónové chvenie celého orchestrálneho pléna v pavučinovo jemnej a zároveň emocionálne obsažnej rovine.

Bratislavské hudobné slávnosti, Philharmonia Orchestra London, Esa-Pekka Salonen (4. 10. 2019, foto Jan F. Lukas)

Jeden z najsilnejších zážitkov tohtoročných Bratislavských hudobných slávností nebolo ľahké prebiť ani orchestru s takou tradíciou, akú má Mníchovská filharmónia. Existuje od roku 1893 a formoval ju celý rad osobností svetového mena. V súčasnosti je ich šéfdirigentom Valery Gergiev a čestným dirigentom Zubin Mehta. Do Bratislavy sa dostavili s dvojicou skladieb, pripravených dirigentom Thomason Hengelbrockom, Symfóniou č.41 C dur KV 551, Jupiterskou od Wolfganga Amadea MozartaSymfóniou č.2 B dur, op.52 Chválospev od Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Nemeckého dirigenta Thomasa Hengelbrocka sme na BHS uvítali aj v lanskom ročníku na čele Orchestre de Paris s programom z tvorby Berlioza, Prokofieva (klavírny koncert s Igorom Levitom) a Beethovena.

Jupiterská symfónia je poslednou Mozartovou skladbou svojho druhu a má zakotvenú osobitosť, ktorou sa líši od predchodkýň. To bol zrejme aj jeden z dôvodov, ktoré trocha zneistili publikum interpretačnou koncepciou. V Hengelbrockovom poňatí a v interpretácii Mníchovskej filharmónie znel Mozart veľmi energicky, v plnom tónovom objeme a v takmer závratných tempách okrajových viet. Je neodškriepiteľné, že úvodné pompézne Allegro vivace, alebo záverečná gradácia Molto Allegro si túto dimenziu vyžadujú (nuansy v tempách a dynamike idú na vrub koncepcie dirigenta), no dôvodom k zamysleniu boli skôr vnútorné vety. Azda Andante cantabile azda mohlo pod rukami bez taktovky dirigujúceho Thomasa Hengelbrocka priniesť aj istý kontrast dynamicky jemnejšej spevnej vláčnosti a Menuetto: Alegretto o čosi viac transparentnej „vzdušnosti“. Na druhej strane nemožno opomenúť, že celá posledná Mozartova symfónia má svojský charakter a ctí si špecifický interpretačný názor.

Bratislavské hudobné slávnosti, Philharmonia Orchestra London, Esa-Pekka Salonen (4. 10. 2019, foto Jan F. Lukas)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat