„Nechcete predsa, aby Carmen vyzerala ako stará ježibaba“. Kastingoví riaditelia Met a ROH o kritériách pri obsadzovaní spevákov. Rozhovor s Jonathanom Friendom a Petrom Katonom

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Diskusia by bola zbytočná aj preto, že my sme všetko profesionáli a každý si vie vytvoriť svoj názor.  A len preto že môj kolega povie že tento spevák je fantastický, predsa nezmení môj osobný názor na neho. Ja samozrejme budem zdvorilý a budem s ním možno polemizovať, ale nebudem ho presviedčať. Máme každý svoje uši, dobré alebo zlé a rozhodujeme sa podľa nich.

Plácido Domingo sa však zvykne niečo pýtať jednotlivých porotcov takmer po každom vystúpení speváka…
On sa len pýta, ktorú áriu má súťažiaci zaspievať ako ďalšiu. To nerozhoduje Domingo, ale porota. Prvú áriu si vyberajú speváci sami a druhú im vyberáme my. No a teraz si predsavte, že by sme tam začali diskutovať viacerí porotcovia kto chce akú áriu, aký by vznikol chaos. Takže Domingo si vyberie vždy jedného porotcu a ten potom vyberie áriu. A väčšinou ide po poradí, tak ako porotcovia sedia vedľa seba.

Peter Katona (úplne vpravo) a Jonathan Friend (vedľa neho) diskutujú s Plácidom Domingom počas Operalie v Prahe (foto Radovan Šubín)

Kam podľa vás opera smeruje v budúcnosti?
Neviem kam smeruje, ale je úžasnou vecou, že opera teraz vďaka technologickému pokroku a streamovacím programom dokáže dosiahnuť aj na ľudí, ktorí by ju inak nesledovali. Keď som bol mladý, zvykol som počúvať nahrávky všetkých veľkých operných spevákov minulosti, ktorých som nemal možnosť vidieť a počuť na vlastné uši, keď boli aktívni. To by bolo samozrejme oveľa viac zaujímavé, vidieť ich naživo, priamo pred sebou, než len počuť ich na nahrávke. Dnes už nahrávky nepočúvam, chcem mat zážitok zo živého vystúpenia a verím, že naživo je zážitok vždy aj tak najsilnejší. Ale druhá najlepšia možnosť je samozrejme vidieť predstavenie v kine alebo streamované, lebo ešte stále je to živé predstavenie. Ja osobne nerád počúvam vystúpenia spevákov na YouTube a už vôbec odmietam na základe toho robiť akékoľvek profesionálne hodnotenia. Pretože to nie je komplexný reálny zážitok. Ale samozrejme je to stále druhá najlepšia možnosť, ak nemôžete v tej chvíli sedieť v sále.

Ďakujem za rozhovor!

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5