Některé názory k úvahám o změnách v operní Praze

 1. 1
 2. 2

Vyjádření Jiřího Srstky, Daniela Dvořáka, Radima Dolanského, Tomáše Netopila, Jana Petříka, Jana Buriana a Radima Otépky k postupu a plánu MK
(Lidové noviny-H.Havlíková)

Pro pondělní vydání Lidových novin jsem oslovila divadelní praktiky, z nich dva bývalé ředitele Národního divadla, aby se k dosavadním krokům ministerstva kultury, časovému plánu, komunikaci i zveřejněné studii vyjádřili. Ředitel Národního divadla Ondřej Černý se poukazem na embargo svých vyjádření účast v anketě nevyužil. Samostatné otázky směřovaly také na ředitele PKF Radima Otépku. Zde je plné znění jejich odpovědí. Komentáře, myslím, netřeba.

Jiří Srstka, ředitel DILIA, v letech 1994-2002 ředitel Národního divadla v Praze
Těžko se vyjádřit na pár řádkách k tak košatému problému. Snad je důležité podtrhnout, že všechny reformy operních provozů, pokud nejsou podloženy naprosto pragmatickými důvody a následně i patřičnými výpočty, končí katastrofálně. Stejně tak bídně většinou dopadají pokusy slučovat více divadel do jednoho právního molochu. Již dávno existující problém SOP x ND je asi dobré nazírat z afinity peníze – provoz – diváci. Je možné také říci, že všechny 3 divadelní domy (SOP, ND a Std) jsou z hlediska počtu premiér a hracích plánů svým způsobem spojité nádoby. Největší vadou na předkládaném řešení je dle mého soudu přestěhování činohry ND ze Std (pro činohru ideální) do budovy ND. Té se tam daří již řadu let jen zpola a z galerií na ni diváci ani nedohlédnou. Pokud se bude udržovat repertoárový provoz opery v SOP a také v ND, mnoho se neušetří a zřejmě nakonec vše dopadne jako za komunistů – dva orchestry (třeba naoko sloučené v jeden), dva sbory a jeden tým sólistů a to kvůli provozu. Bohatce ze zahraničí, který by zafinancoval stálý provoz mozartovské staggiony ve Std, vskutku v současnosti nikdo nenajde. A protože by se ve Std Mozart hrát měl, mělo by „nové“ ND „na krku“ hned tři operní provozy. Nejjednodušší je to zdá se s baletem. Ale jeho umělecké vize se snad nekoncentrují pouze na prostorné jeviště SOP. Trochu bezvýchodné, že?

Daniel Dvořák, ředitel Národního divadla Brno, v letech 1998-2002 ředitel Státní opery Praha, v letech 2002-2006 ředitel Národního divadla v Praze
To, že ministerstvo kultury konečně začalo uvažovat věcně a snaží se definovat kolik, komu a hlavně proč, směřovat státní prostředky, je určitě správné. Mám však své zkušenosti a léty ověřený vhled do praxe. Renomé autorů a účelovost, čouhající z materiálu jako sláma z bot, mě ujistilo, že zde nejde o dobře míněnou snahu Ministerstva kultury pomoci – mj. se autoři přiznávají, že tak či tak bude operní provoz v Praze stát víc a více – nýbrž o nějaký postranní úmysl. Podle mého názoru se jedná o uloupnutí onoho drahokamu (citace) – Stavovského divadla pro nějakou zájmovou skupinu. Všechno ostatní se totiž v materiálu pokud nepopírá, tak alespoň alibisticky relativizuje. A pro ty, kteří netuší, doplním, že Stavovské divadlo díky mozartovskému kultu (citace) je po likvidaci ztrátového činoherního provozu, schopno se nejen uživit, ale i docela slušně vydělávat.

Radim Dolanský, pověřený ředitel Státní opery Praha
1. Tak závažnému kroku transformace obou pražských scén (SOP a ND) musí předcházet všestranná analýza právní, ekonomická, ale i umělecká. Musí být jasné, zda a kolik se novým modelem operního divadla v Praze ušetří a jaká je záruka, že nově vzniklý operní a baletní soubor bude skutečně kvalitnější. Zatím se hovoří a píše čistě v teoretické rovině, aniž by bylo zadáno odborníkům vypracování ekonomických rozborů a legislativního řešení. Dokud tyto analýzy nevzniknou, nedoporučuji jakékoliv změny.
2. Je třeba si uvědomit, jak závažný pro vlastní příjmy divadel je hrací plán. Každý den, kdy se v divadle nehraje, musejí být tak jako tak hrazeny mandatorní náklady. Navíc každý takový „volný“ den znamená pro SOP ztrátu tržeb v průměru 350 000 Kč.
3. Plán uzavření SOP a vznik nového jednoho operního a baletního souboru znamená, že ani SOP ani ND nebudou moci naplánovat příští sezonu, na kterou předprodej začíná již v březnu 2011! Neboli nejen že obě divadla přijdou o příjmy z předplatného, ale navíc mohou nenávratně ztratit obec svých abonentů.
4. Je otázka, zda je možné denně hrát v ND činohru, která nadto nepřinese zdaleka takový příjem ze vstupného jako opera.

Tomáš Netopil, šéfdirigent orchestru opery Národního divadla v Praze
Za svého téměř dvouletého působení na postu šéfdirigenta orchestru Národního divadla vím, jak problematické je udržet a pozvednout kvalitu orchestru, který svým způsobem práce vykonává jak přípravu nových produkcí, tak zajišťuje téměř každodenní operní provoz.

Co se týká Mozartovských produkcí dochází k pečlivému výběru vždy menší skupiny hráčů, která se soustředí na určitý projekt nebo koncert. Tím můžeme zaručit konstantní tvar a z dlouhodobějšího pohledu i vývoj celého orchestru.

Z tohoto důvodu ve mě nevzbuzuje žádnou důvěru forma tzv. nadorchestru, který by se věnoval repertoáru Národního divadla i Státní opery. Pro zajištění kýžené kvality, po které se tolik volá, by se stejně tento orchestr musel dřív nebo později rozdělit.

Eventuální odchod orchestru Národního divadla ze scény Stavovského divadla a s tím související absence mozartovského repertoáru není v souladu s mojí ideou rozvoje orchestru. Koneckonců i diváci čtvrtečního mozartovského koncertu se mohli přesvědčit, že jak orchestr, tak i sólisté (první hráči dechové harmonie) jsou na úrovni hodné Stavovského divadla.

 1. 1
 2. 2

Reakcí (17) “Některé názory k úvahám o změnách v operní Praze

 1. To je nápad – hrát ve Stavovském jenom Mozarta! Kdo na to pořád bude chodit a kdo to bude hrát a zpívat? Vždyť to se může velice brzo zprotivit. A nemyslí nikdo z oněch chytrých, zejm. dr. Herman, který tyto bláboly vůbec vytvořil, že orchestru ND bude Mozart ve svém repertoáru chybět? Vždyť Mozart je hygiena pro pěvce i pro hráče!
  Je hrůza, kdo v dnešní době radí a kdo rozhoduje! Nikdo nerozumí ničemu!

 2. Jen nechápu, že nikdo nepřemýšlí o hudebnících, kteří musí v takové atmosféře, která momentálně např. v ND panuje, odvádět výkony. Obávám se zdravotních dopadů takového stresu a divím se, že si to někdo vezme na svědomí, a to z důvodů podezřele nejasných… Jaroslav Pelikán člen orch. ND

 3. Pan Černý s panem Heřmanem byli neštěstím ND.Protože proinvestovali cca 120 mil. státních prostředků, dostali příkaz propustit a snížit stavy zaměstnanců. Tedy shrnuto, umělci můžou za to, že jim v kase chybí peníze a tak se jich zbavíme.Zatím si management dělal z ND vlastní píseček ke svému zviditelnění.Jednou se o nich bude mluvit jako o hrobařích ND.

 4. to Anonym: Nevidím sice do účetnictví ND, pochybuji však, že vy ano… takže prosím uveďte zdroj vašich informací. V opačném případě jste pouze ubohý lhář, případně zakomplexovaný třetiřadý člen soubory ND, kterého nechtěl nikdo obsazovat a tady se pokouší mstít pomluvami…
  PetrS.

 5. To PetrS: Zdroj informací jsou zaměstnanci ND sami. Račte se jich zeptat na to, jak vedení ND snížilo jejich platy, jak řadu z nich propustilo, jak je dokonce rezervní fond na nule, jak nákladné inscenace se bez ohledu na krizové hosp. období zařazují a jakým způsobem. Vážení, nemusím být ekonom, ale je mi jasné, že v ND není možné v současnosti provádět velkolepou operní inscenaci, ze které kouká cca 5 repríz, ale je rozumné zařadit takové opery, které se budou hrát roky a budou vydělávat, jako to bylo dřív. Zeptejte se Heřmana a vedení, jaké jsou jejich dramaturgické vize. Nikoliv dlouhodobě vydělat, ale napsat si do životopisu, jaké úžasné dílo jsem režíroval. A po mně potopa. Zaměstnancům pak budu lhát, že bohužel nejsou finance. Bodejť by byly, když jsem je takto bezohledně vyházel. Lhář jste vy.

 6. pro Petra S.:Na to, aby dotyčný znal čísla stačí mít pár známých na správných místech.A to, že se v Nd muselo propouštět,protože scházely prohospodařené peníze je fakt. Nechte si tedy pro dotyčného urážky typu "třetiřadého zakomplexovaného člena souboru Nd", protože takové mezi profesionály v Nd prostě nenajdete. Je vidět, že vaše znalosti z této oblasti jsou nedostatečné. Na Vás mám ale dotaz: jaké máte Vy znalosti finančních poměrů v Nd, že si troufáte označovat dotyčného lhářem? Vám on zjevně žádné zdroje odkrývat nebude a hlavně nemusí…

 7. To anonym 16:19: Tak to se mi snad zdá. Lhářem označujeme lidi kteří šíří nepravdivá tvrzení a nebo šíří nepodložené informace typu "jedna paní povídala". Já prosím netvrdím ani že dluhy jsou, ani že nejsou, …takže nevím proč bych měl něco dokazovat. Co ale vím, je fakt, že třetiřadých sólistů ND je celá řada. Když si zjistíte, kdo všechno je v ansámblu, aniž by byl obsazován (proč asi?) a znáte výkony těchto umělců ještě z posledních let, kdy obsazováni byli, je jasné že obrovské peníze z rozpočtu ND plynou na platy "nevyhoditelných" sólistů…z důvodů mě neznámých.

 8. Stavovské divadlo odtrhnout od ND – a zřizovatel hl.m. Praha = OPENCARD II. !!!!!!!!!! Qui bono ?
  Stavovské divadlo je unikátní klenot – tak proč ho nevyužít k tunelování, že ??? Co měla TOP09, na jejíž vrub padá nekulturní jednání Ministra Kultury ohledně ND/StD a SOP za volební heslo? Tradice ??? Odpovědnost ??? Jak se to projevuje ??????

 9. A nezdá se Vám, že je stejně snadné vyhodit ty nepotřebné sólisty jako byly vyhozeni jiní umělečntí zaměstnanci ND? Stačí přeci, aby si je šéf opery Heřman nechal předzpívat a vyjádřil nespokojenost s jejich uměleckou úrovní, což je důvod k výpovědi. Takže problém, pane, bude asi někde jinde…

 10. Ano,p. Heřman se při nástupu do funkce šéfa opery zbavil všech lidí z bývalé Správy opery ND, kteří měli bohaté zkušenosti s provozem a byli ve svém oboru fundovaní.Natahal si tam garnituru neschopných nýmandů (až na vyjímky)neznalých potřeb provozu ani úcty a slušného chování, kteří svou neschopností a neochotou náš provoz organizačně zcela rozklížili, ale hlavně, že byli poslušní a neodmlouvali.Bohužel v té době z ND kvůli tomu odešla řada vynikajících hostujících umělců, kteří s ND do té doby rádi spolupracovali.

 11. souhlas s A 0:31. Ještě, že existuje tento skvělý web operaplus.cz, který nikdo necenzuruje. Doufám. Prosím tedy vizte, že Heřman vyházel zcela záměrně celou správu opery ND, která fungovala velmi dobře (netvrdím však, že jsou všichni současní neschopní). Heřman se velmi brzy zasloužil i o odchod jednoho z nejfundovanějších organizátorů, kterým byl pan Harvánek, který nyní pracuje u p. Srstky (Dilia). Vyhodit takového cenného znalého a zkušeného člověka byť i nepřímo totiž poukazuje na to, co je (nebo byl?) pan Heřman zač. Jó, ten Harvoš, ten by jim do toho holt asi moc viděl a to sebestředný umíněný nový šéf bez schopnosti naslouchat názoru druhého nemohl potřebovat…

Napsat komentář