Nezapomenutelná Pocta klarinetu v Ostravě

Čtenáři Opery Plus blogují

Když jsem poprvé před čtyřmi lety jako posluchačka navštívila v Ostravě koncert, na kterém vystupovali přední klarinetisté, jejichž kořeny jsou spjaty s Janáčkovou konzervatoří, a před dvěma lety si vyslechla další ročník, byla jsem zvědavá, co nabídne ten letošní, nazvaný Pocta klarinetu III., který se konal 4. října 2017 v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře.

Pocta klarinetu III. – Barbora Durďáková, Kateřina Pašková – Ostrava 4. 10. 2017 (zdroj archiv autorky)

Po velkolepé akci, která v roce 2015 předcházela letošnímu ročníku a do které byl kromě celé řady klarinetistů zapojen také studentský symfonický orchestr, se tentokrát na Janáčkově konzervatoři v Ostravě konal koncert v komornějším duchu. Vůbec to však nebylo na škodu a koncert jsem si doslova užívala.

Pedagog Janáčkovy konzervatoře Petr Bohuš oslovil pro tento koncert kromě své současné studentky Kateřiny Paškové i své absolventy Karla Dohnala a Barboru Durďákovou, kteří pozvání přijali, a výsledkem byl koncert trojice vynikajících klarinetistů, na který budu dlouho vzpomínat.

Nutno zmínit, že na celkové vysoké úrovni koncertu se podílel i klavírista Lukáš Michel, který během celého večera nevstal od klavíru, a také on svým výkonem podpořil jednotlivé klarinetisty ve skladbách Johannese Brahmse, Roberta Schumanna, Bély Kovácse, Eduarda Dřízgy a Pabla de Sarasateho.

Pocta klarinetu III. – Karel Dohnal, Lukáš Michel – Ostrava 4. 10. 2017 (zdroj archiv autorky)

Oslovila mě muzikálnost a krásný zvuk klarinetu Kateřiny Paškové (Johannes Brahms), hudební nadhled a až neuvěřitelná prstová technika Barbory Durďákové (Robert Schumann, Pablo de Sarasate) a naprosto dokonalý projev Karla Dohnala. A to nejen ve skladbě Eduarda Dřízgy, jehož přepracovanou verzi klarinetové sonáty provedl ve světové premiéře, ale i při skladbě odlehčenějšího charakteru, kdy si Karel Dohnal k sobě přizval Kateřinou Paškovou, se kterou za doprovodu Lukáše Michela zahrál Pozdrav z Grazu pro dva klarinety a klavír.

Pocta klarinetu III. – Barbora Durďáková, Kateřina Pašková, Karel Dohnal, Petr Bohuš – Ostrava 4. 10. 2017 (zdroj archiv autorky)

Všichni tři klarinetisté se pak na závěr rozloučili s publikem klarinetovým kvartetem, k němuž si na jeviště přizvali svého pedagoga Petra Bohuše, s nímž zahráli Estampas Criollas od Beatriz Lockhart.

I váš text v této rubrice rádi uveřejníme. Naše adresa: [email protected]

Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na