Nezdolný elán ve službách opery. Jiřina Marková-Krystlíková slaví šedesátiny

  1. 1
  2. 2

V roce 2001 rozvázala Jiřina Marková pracovní poměr v Národním divadle, ale tím zdaleka neskončily její pěvecké aktivity. V souvislosti s tím, jak se proměňoval její hlasový obor, se v několika představeních objevila v roli Cizí kněžny v Rusalce, dále v minimalistické opeře Michaela Nymana Man and Boys: Dada ztvárnila pět rolí a v premiéře původní novinky Lukáše Hurníka The Angels roli Svaté Cecilie. Návštěvníci Státní opery Praha se s ní mohli setkat v jedné z nejnáročnějších rolí operního repertoáru, v postavě Abigail ve Verdiho Nabuccu, kterou ztvárnila i v inscenaci na letním festivalu v Lokti. Ve Státní opeře se výborně vypořádala s náročnou partií Old Lady v Bernsteinově Candidovi, ocenění si na této scéně vysloužila i v mezzosopránové roli Marfy v Dvořákově Dimitrijovi. V ostravské opeře po několik sezon úspěšně hostovala v roli Kostelničky v Její pastorkyni a v roce 2004 ztvárnila roli Františky v Opeře z poutí Emila Františka Buriana, jejíž premiéra proběhla v rámci janáčkovského festivalu na Hukvaldech, v Opavě se představila v roli Milady v Daliborovi a v titulní roli Tosky.

Z jejích zahraničních vystoupení připomeňme alespoň účinkování v newyorské Carnegie Hall v roce 1986 či na festivalech ve francouzských městech Remeši, Crestu a v Lurdech.

Její hlas můžete slyšet v řadě nahrávek, za všechny jmenujme alespoň operní recitál s Bohumilem Gregorem a profilovou desku se Zdeňkem Košlerem. Léta se úspěšně věnuje výuce sólového zpěvu na Pražské konzervatoři.

Od druhé poloviny devadesátých let je její zájem věnován především mladé generaci. V roce 1998 se stala autorkou projektu Dětská opera. Z prvních představení, kterými byly opera Brundibár skladatele Hanse Krásy, jenž se stal obětí holocaustu, a Rybova Česká mše vánoční, vznikl významný, skvělé fungující projekt, v němž vedle Jiřiny Markové hrají významnou roli choreograf Josef Kotěšovský, sbomistryně Anna Novotná a výtvarník Josef Votruba.

Za léta existence vznikla řada výborných projektů, v nichž vystupují dětští zpěváci, studenti a na závažných úkolech participují rovněž špičkoví operní sólisté. Jen namátkou jmenujme například Červenou Karkulku Josefa Boháče, Ejemovic Rózinku Bohdana Váchala, Bylo nás pět Pavla Trojana, Rychlé šípy Evžena Zámečníka anebo letos v červenci na litomyšlském festivalu uvedenou Rusalenku.

Na scéně Stavovského divadla se můžeme setkat v pravidelných intervalech s pořadem Opera nás baví, v němž Jiřina Marková vtipnou a nenásilnou formou seznamuje dětského diváka se světem opery. Z posledních realizovaných pořadů v tomto roce jmenujme například program věnovaný anglické opeře, Jacquesu Offenbachovi, Richardu Wagnerovi a Wolfgangu Amadeu Mozartovi.

Jiřina Marková je rovněž autorkou dvou půvabných knížek pro děti, v nichž seznamuje nejmladší čtenáře se Smetanovou Prodanou nevěstou a Dvořákovou Rusalkou. Za tyto knížky obdržela v roce 2005 Cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenáře a byla nominovaná na Zlatou stuhu v kategorii Literatura faktu a populárně naučná literatura. V roce 2009 jí Jednota hudebního divadla udělila Cenu za významný počin v oblasti divadelního umění.

Popřejme jubilantce hlavně pevné zdraví a stále hodně neutuchající energie a elánu při realizaci nových plánů.

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Napsat komentář