Nová scéna – co ji čeká?

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Nová scéna v původním návrhu nemělo být divadlo. Měla být nějakým víceúčelovým kulturním centrem s galerií a nebylo tedy v základních dispozicích počítáno s divadelním provozem. Máme připravený projekt rekonstrukce, který ale dokáže poměrně velkou část těchto „vrozených“ vad alespoň částečně vyřešit. Druhým problémem je, že po většinu doby existence tohoto domu nebyl uživatelem budovy majitel. Je to stejný problém, jako řeší téměř všechna divadla v nájmu: „Proč investovat do rekonstrukce a vybavení prostor, které mi nepatří?“ Národní divadlo pronajímalo Novou scénu Laterně magice, ale do jejího vybavení neinvestovalo po celou dobu zřejmě vůbec nic.Nevyhovující technické vybavení do nemalé míry prodražuje výpravy jednotlivých nových inscenací, například kvůli první inscenaci Baletu Národního divadla v novodobé historii Nové scény se musely nemalé finance investovat do doplnění světelného parku… Ani toto není argument pro zřizovatele, aby problém financí na rekonstrukci vaší budovy vyřešil? Jaký je vůbec momentální stav věcí, co se rekonstrukce týče?

S tím nemohu souhlasit. Od začátku našeho provozu, což jsou více než tři roky, bylo nutno soubory investovat do světelného parku pouze u dvou inscenací. Prostě jsme neměli požadovaná světla. To se ale stává i v ostatních budovách Národního divadla. Ve chvíli, kdy si light designer inscenace – u obou těchto to byl vždy zahraniční tvůrce – vymyslí světla, která nejsou ve vybavení divadla, musí je soubor pro danou inscenaci pořídit. Nestává se to u nás častěji než v ostatních domech. Nikdy nemůžete mít v době, kdy se technologie mění úžasnou rychlostí, všechny dostupné technické prostředky k dispozici. Pravdou také je, že do technického vybavení jiných budov se pravidelně investuje, zatímco na Novou scénu nikoli. Vše kromě nákupu nových projektorů, na které jsme získali speciální dotaci od ministerstva, vybavujeme z ušetřených provozních prostředků. Náš vývoj v technickém vybavení je ale přesto velký.

Až jednou peníze budou, jak by se podle toho, co je už v projektech a dalších plánech připraveno, měla Nová scéna změnit? Kolik peněz byste k dosažení optimálního stavu potřebovali? A kolik času by taková rekonstrukce zabrala a při jak dlouhém omezení provozu?

Až jednou budou nějaké peníze, měly by se v první řadě investovat do obsahu, a ne do budovy. Nová scéna s Laternou magikou nemají téměř žádné prostředky na uměleckou činnost. Národnímu divadlu se každým rokem snižuje rozpočet. Proč pak rekonstruovat budovy, když v nich nebude co hrát… Nicméně poslední plánovaný projekt na rekonstrukci počítal s částku okolo 350 milionů korun a jedním rokem zavřeného divadla. Jak by se podle těchto již existujících plánů na rekonstrukci mohly rozšířit možnosti z hlediska provozování jednotlivých žánrů? Činohry, ale hlavně – ptám se kvůli profilaci našeho portálu – opery a pohybového divadla? Laterny magiky?

Navržený projekt rekonstrukce Nové scény má za cíl z tohoto prostoru vytvořit „laboratoř“ pro všechny umělecké žánry. Byla by velká škoda z prostoru vytvořit komorní činoherní scénu, kterých je v Praze celá řada. Ti, kteří budou o podobě rekonstrukce rozhodovat, by měli vzít v potaz více než třicet let starou úvahu profesora Svobody o novém prostoru pro Laternu magiku, která se může v současné době vztahovat na jakýkoli nově budovaný divadelní prostor. „Proto by měla nová budova Laterny magiky reprezentovat optimální ateliér, v maximální míře neomezující divadelní tvorbu, která vždy představuje experiment, ateliér, který by umožnil používat všech dostupných významových prostředků.“ (Josef Svoboda a kol.: „Nová dílna pro Laternu magiku“, Interscéna, č. 2., ročník 1980)

Národní divadlo má nového ředitele. O dalším programovém směřování Nové scény jste spolu již mluvili? Sešly se vaše vize? Máte shodný nebo podobný názor? Anebo se nejspíš něco zásadnějšího bude měnit?

Měl jsem příležitost hovořit s nově jmenovaným ředitelem zatím pouze dvakrát, a to na poměrně krátkou chvíli (pozn. red.: náš rozhovor se uskutečnil na začátku divadelních prázdnin). Priority, kterým se nyní věnuje, jsou jinde, což je pochopitelné. Jeho názory na Laternu magiku a Novou scénu znám tak spíše zprostředkovaně z médií. Nicméně bylo nám řečeno, že zatím do doby rekonstrukce budovy nechystá žádnou zásadní změnu v profilaci Nové scény, a při naší poslední schůzce byla panem Burianem přislíbena i dotace na novou premiéru Laterny magiky, což se zatím v novodobé historii Laterny magiky ještě nestalo. Nedošlo tedy doposud ke konzultaci či konfrontaci našich názorů, ale hlavně rozhodnutí k podpoře nové tvorby Laterny magiky vnímám velmi pozitivně.Laterna magika je kapitolou sama pro sebe. Váš názor na její budoucnost, při vědomí reálných finančních možností, jakožto i vzájemných proporcí mezi jednotlivými uměleckými složkami Národního divadla?

Laterna magika je cenný poklad českého divadla. Bohužel se k němu poslední roky zřizovatel chová hůř než macešsky. Podařilo se nám z Laterny magiky po sloučení s Národním divadlem udělat malý a velice efektivní soubor. Je to za cenu toho, že tanečníci jsou pouze externími zaměstnanci se všemi nevýhodami, které to pro ně, ale i pro nás přináší. Snížení počtu představení a jejich plánování do atraktivních termínů, snížení počtu zaměstnanců a tvorba nových titulů nás přivedly k tržbám, které mnohonásobně převyšují náklady. Laterna magika je tak v rámci Národního divadla komerčně úspěšným divadlem. Laicky řečeno: vydělává více, než spotřebuje na svůj provoz, ale z vydělaných peněz nemůže financovat nové projekty. Jen díky partnerům a zlepšeným tržbám v minulém roce jsme si mohli dovolit opatrně začít realizovat náš plán znovuoživení tohoto divadla.

Po připojení Laterny magiky k Nové scéně jsme si dali tři hlavní cíle: přivést na její představení českého diváka, obnovit pověst Laterny magiky jako světového lídra multimediálního divadla a v tomto duchu obměnit a obohatit dosavadní repertoár.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat