Co nového v příštích letech chystá Opera SND? I na to jste se ptali Slavomíra Jakubka

Ředitel Opery Slovenského národního divadla v Bratislavě odpovídá na otázky čtenářů Opery Plus 

Slavomír Jakubek (foto archiv S. Jakubka)

Dobrý deň, pán Jakubek, ste spokojný s tým, ako sa formuje operný súbor? Je súčasný stav Opery SND taký, ako si ho predstavujete? (Zlatica Marková)

Operný súbor, taký, aký ho máme v súčasnosti k dispozícii, je kýmsi prierezom minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Sú v ňom sólistické piliere, na ktorých už dlhšiu dobu stojí kvalitná prevádzka opery, sú v ňom speváci zrelšej generácie, ktorí postupne prechádzajú z väčších do stredných a menších postáv, a sú v ňom i predstavitelia mladšej a mladej generácie, ktorí krok za krokom preberajú pozície predovšetkým v prvom odbore, alebo sú aktuálnym prísľubom do najbližšej budúcnosti. Istotne máme v súbore kvalitný potenciál a vďaka nemu si môžeme dovoliť i nejednu inscenáciu obsadiť skutočne dominantne vlastnými sólistami. Na druhej strane, súbor nie je a ani nemôže byť univerzálny a kompletný. Jednak preto, že dnes už repertoárová univerzálnosť nie je možná, respektíve je skôr výnimočnou, a jednak preto, že sa vzácne spevácke odbory, ktorých kvalitní predstavitelia chýbajú celosvetovo, vzpierajú stálemu angažmánu. V dôsledku toho všetkého sa operný dom už dnes nemôže upriamovať len na budovanie vlastného súboru, ale v širšom kontexte na budovanie istého sólistického zázemia zahŕňajúceho stálych hosťujúcich umelcov i umelcov osobitne oslovovaných na istý typ repertoáru. Z tohto pohľadu by som povedal, že naše perspektívy nevyzerajú zle.

Dobrý den, velmi rádi jsme dřív v Praze chodili na představení z Bratislavy, a to jak opery, tak činohry, případně balet. Bohužel po listopadu tyto výměnné zájezdy hodně prořídly. Moc bych se přimlouvala za obnovení jejich pravidelnosti a co možná nejčastější frekvenci. Chystá se Opera Slovenského národního divadla v nejbližší době do Prahy? (Šplíchalová)

Z našej strany môžem potvrdiť veľký záujem o výmenné zájazdy s naším partnerským ND Praha a záujem cítime i u našich kolegov v Prahe. Ak máme nejaké limity, tak sú ekonomického pôvodu. V najbližšej dobe sa naša Opera skutočne chystá do Prahy, a to hneď v septembri, kde sa predstaví v rámci Festivalu Opera 2017.

Kedy spustíte nové webovky SND a aké nové funkcie budú mať? (Natália)

Jednou z najpodstatnejších výhod nového webu SND bude jeho responzívnosť, ktorá umožní komfortné používanie bez ohľadu na to, či ho navštevujete z PC, tabletu, alebo smartfónu. Ďalej sme sa pri jeho kreovaní sústredili na to, aby ste sa čo najrýchlejšie dostali k informácii, ktorá vás skutočne zaujíma, a aby sme vám neponúkali tie, ktoré možno pre vás nie sú až také podstatné. Web bude intuitívne rozlišovať, či ste pravidelným návštevníkom činohry, opery, či baletu, a na základe toho bude upriamovať vašu pozornosť na váš obľúbený žáner. Rovnako sa rýchlejšie zorientujete v bohatej ponuke našich zliav alebo možností kúpy vstupeniek. Je pravdou, že termín spustenia ostrej verzie webu sme oproti pôvodnému zámeru posunuli, no je to v záujme jeho kvality. Očakávame, že nový web SND verejnosti predstavíme v priebehu najbližších týždňov.

Dobrý deň, aký je váš dlhodobý dramaturgický plán v Opere Slovenského národného divadla? Prezraďte aspoň niektoré tituly. (BP, Bratislava)

Diela, o ktorých uvažujeme, majú svoju atraktivitu i v súvislosti s inscenáciami, respektíve spoluprácami, v rámci ktorých sú zadefinované. Ak by som mal hovoriť o samotných dielach, sú to Hoffmannove rozprávky, Don Carlos, nové pôvodné slovenské dielo, ktoré bude mať svetovú premiéru na festivale Bregenzer Festspiele a ktorého názov by som ešte nerád zverejňoval, uvažujeme tiež o Rossiniho Mojžišovi a v súvislosti so storočnicou SND o novej Rusalke, na obzore sa však črtá aj Smetanov Dalibor v koprodukcii s viacerými partnermi, a témou je pre nás i Prokofjev a jeho Láska ku trom pomarančom či Straussova Elektra. Osobitnú pozornosť si vyžaduje ústredné podujatie, ktorým si chceme pripomenúť založenie Slovenského národného divadla, 1. marca 2020. Jedným z favorizovaných projektov je tu isto nová inscenácia Suchoňovej Krútňavy. A keď sme už pri tej storočnici, chceme oživiť i veľké operné dielo Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland. Pravdepodobne v poloscénickej podobe.

Šetrí ministerstvo na SND? Ako sa mení príspevok zriaďovateľa napríklad za posledné tri roky? A aký vplyv to má na operu? Ďakujem vopred za odpoveď. (Pavol J.)

Finančných prostriedkov je vo všeobecnosti v kultúre málo. Je to okrem iného i komplexná otázka, akú váhu pripisuje naša spoločnosť kultúre a umeniu. Špecifikom Slovenského národného divadla je, že dostalo na jednej strane do vienka novú budovu, ktorá však pre dlhú dobu stavby bola už v dobe svojho sprevádzkovania v mnohom technologicky zastaralá. Ak k tomu prirátame o komplexnú rekonštrukciu sa stále naliehavejšie hlásiacu historickú budovu, je jasné, že len na údržbu týchto budov je potrebné vynaložiť značné finančné prostriedky, ktoré by inak mohli slúžiť čisto umeleckým cieľom. Dielne, ktoré boli dimenzované na prevádzku pôvodných, menších scén, sa dnes taktiež veľmi ťažko adaptujú na výrazne iné výrobné i skladové objemy súvisiace s väčšími hracími priestormi novej budovy. Financovanie Opery SND v budúcnosti je isto otvorenou otázkou, ktorá si vyžaduje veľmi zodpovedný, komplexný prístup a otvorenú diskusiu. Postoj kultúrnej verejnosti a dopyt po kultúre a špičkovom umení má pritom nezastupiteľný význam. Ak by som mal však zjednodušene a sumarizačne odpovedať na vašu otázku vo vzťahu k opere – áno, potrebuje vo viacerých sférach výraznejšie dofinancovať.

Dobrý den, zajímalo by mě, co vás vedlo k rozhodnutí přijet letos na Festival Opera 2017 zrovna s Pucciniho Triptychem. Osobně jsem doufal, že vyberete spíše Halévyho Židovku, která v současnosti v západní Evropě prožívá jistou renesanci, zatímco v česko-slovenském prostředí je téměř neznámá. Je šance, že byste Židovku v Praze předvedli někdy později? (Jan Bezděkovský)

Táto voľba vychádzala jednak zo skutočnosti, že ide o prvú inscenáciu kompletného diela na Slovensku, ktoré sa ani v Čechách, pokiaľ sa nemýlim, dlhšiu dobu neuvádzalo, a na druhej strane môžeme inscenáciu vidieť ako reprezentatívnu v slovenskom kontexte, jej režisérom je významný slovenský divadelný tvorca Roman Polák, dirigentom šéfdirigent prvej slovenskej opernej scény Rastislav Štúr a v inscenácii sa navyše prezentuje pomerne široká zostava popredných slovenských vokálnych umelcov.

Dobrý deň, pán šéf, s akými zaujímavými zahraničnými umelcami sa Opere SND v budúcej sezóne stretneme? Objavia sa v blízkom čase v Bratislave aj zahraničné hviezdy? (Matej Solanský)

Pojem hviezdy je dosť zradný a v nemalej miere dnes i sprofanovaný. Tie skutočné, je ich neveľa, sú ťažko dostupné. O osobnosti však v SND, myslím, nebude núdza. Medzi ne isto bude patriť napríklad tenorista Roberto Saccà, ktorý sa predstaví v našej novej inscenácii Židovky, talianska sopranistka Fiorenza Cedolins, ktorá príde zaspievať do predstavenia veristickej dvojičky Sedliacka česť/Komedianti, ďalej skvelý taliansky tenorista Ivan Magrì, Pavol Bršlík spolu s Adrianou Kučerovou si po prvý raz zaspievajú u nás v Predanej neveste, Maida Hundeling bude nielen našou Turandot a Beethovenovou Leonorou, ale aj Abigail a Toskou, naším stálym hosťom budú i naďalej Dalibor Jenis, Štefan Kocán či Jana Kurucová, a nejaké to prekvapenie si ešte necháme v rukáve…

Ako vidíte vývoj opernej réžie v SND a na Slovensku? (VK)

Ide o jedinú tému, ktorú vnímam veľmi naliehavo a kriticky. V každom prípade to nie je otázka na jednoduchú odpoveď. Vyžaduje hlbšiu diskusiu, ktorá by nemala obísť naše školstvo.

Dobrý deň, aká je návštevnosť operných predstavení SND? (L. Baroš)

Môžeme hovoriť o istých trendoch, ktoré pretrvávajú, ale i pozitívnych zmenách, ktoré sú prísľubom do budúcnosti. Veľmi sa snažíme pracovať s mladým návštevníkom a pripravovať si tak budúce zaangažované a vyspelé publikum.

Dobrý den, když se podívám na repertoár vaší opery, přijde mi, že v něm chybí nějaká opera od skladatelů dvacátého století (například Šostakovič, Prokofjev, Hindemith, Britten nebo třeba i Martinů). Příklad Ostravské opery přitom svědčí o tom, že troška odvahy v tomto směru nemusí být ani z diváckého hlediska na škodu. Máte v této oblasti nějaké plány pro další sezony? (Honza B.)

Máme v repertoári Janáčkovu Věc Makropulos, a to nesporne je dielo 20. storočia. V novej sezóne pribudne Ravelova Španielska hodinka. Je však pravda, že by sme v tejto repertoárovej oblasti mohli pridať.

Plánujete už oslavy storočnice SND? Ako budú v Opere vyzerať? (opera fan)

Vízia storočnice sa už pomaly začína pretavovať do dramaturgie najbližších sezón, ktoré by nám mali pripraviť zostavu, ktorou sa v jubilejnej sezóne budeme popri premiérach prezentovať. Čo – to som už naznačil v odpovedi vyššie na otázku dlhodobejších plánov nášho operného domu. Radi by sme, aby sa časť týchto plánov už mohla realizovať v zrekonštruovanej historickej budove SND.

Za čtenáře Opery Plus děkujeme za odpovědi.

Slavomír Jakubek (foto archiv S. Jakubka)

Vizitka:
Slavomír Jakubek je absolventom Hudobnej fakulty VŠMU, odboru Teória a kritika hudby. Od roku 1984 bol zamestnaný v Redakcii symfonickej, komornej a opernej hudby Slovenského rozhlasu so zameraním na operu. Neskôr pôsobil ako vedúci redaktor poverený spolupracovať s Európskou vysielacou úniou (EBU) v oblasti vážnej hudby. Redakčne i autorsky profiloval množstvo relácií: Operný magazín, Ars Musica, Dotyky s operou či Operné večery Rádia Devín. Ako dramaturg sa podieľal na početných rozhlasových nahrávkach popredných slovenských operných interpretov, spolupracoval na produkciách profilových CD Ľubice Rybárskej a Miroslava Dvorského. Realizoval množstvo zahraničných prenosov zo svetoznámych operných domov pre Rádio Devín, ako dramaturg i organizátor pracoval na mnohých medzinárodných podujatiach v rámci EBU i mimo neho, medzi inými napríklad na Koncertnej sezóne Eurorádia, na medzinárodnej skladateľskej súťaži International Rostrum of Composers v Paríži, ale aj na medzinárodnej súťaži Concertino Praga či na súťaži Nový talent, ktorá sa usporadúva v rámci BHS a priamym prenosom sa vysiela do členských štátov EBU.

Od marca 2005 pôsobil v Opere SND ako dramaturg manažér, od roku 2006 až do roku 2010 ako šéfdramaturg a zástupca riaditeľa. Od apríla 2011 do júla 2012 zastával funkciu šéfredaktora časopisu Hudobný život. V roku 2012 sa vrátil do SND na post šéfdramaturga a zastupujúceho riaditeľa Opery SND – a od roku 2015 je jej riaditeľom.
(Zdroj: www.snd.sk)

www.snd.sk

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
14 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments