Nový koncertní sál pro Ostravu? Snad můžeme být optimisty. Ptali jste se ředitele filharmonie

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla odpovídá na otázky čtenářů Opery Plus
Jan Žemla (zdroj JFO / foto Ivan Korč)

 

Hodně se v poslední době mluví o novém koncertním sále pro Ostravu. Určitě víte víc – v jakém stavu je aktuálně celá věc? (Petrtýlovi)

O koncertním sále pro Ostravu se mluví už od sedmdesátých let, což není v českém prostředí nic výjimečného. Myslím, že se v této věci v Ostravě ledy pohnuly a zodpovědní lidé, tedy politická reprezentace, si začínají uvědomovat i potřebu a význam kultury. A věřte, že ani to není v našem prostředí, myslím teď opět celou Českou republiku, úplně běžné. Jak víte, v současné době sídlíme v Domě kultury města Ostravy, budově, která vznikla na počátku šedesátých let minulého století a od té doby se jí nikdo, kromě několika nepříliš citlivých zásahů v devadesátých letech, prakticky nedotkl. Vyvstala tedy potřeba rekonstrukce s tím, že se jedná o památkově chráněný objekt, u kterého není možný žádný konstrukční zásah. Tím je automaticky vyloučena možnost udělat z ní kvalitní koncertní sál v moderním pojetí, tedy s dokonalou akustikou, technickým zázemím a kapacitou.

Proto se začalo hovořit o stavbě vlastního koncertního sálu, který se stane součástí komplexu současného Domu kultury, jehož “stará” část zůstane zázemím pro Janáčkovu filharmonii Ostrava. V posledních dvou letech proběhl nespočet jednání a cest, při kterých jsme hledali určitou inspiraci u již postavených sálů, převážně v Polsku, ale také v Německu, Francii či Maďarsku. Z nich vzešly určité požadavky, které se stanou základem architektonické soutěže o tuto stavbu spolu s rekonstrukcí. Předmětem diskusí byla rovněž forma soutěže, na níž již ke shodě došlo. Očekávám tedy, že na jaře roku 2018 bude tato soutěž vypsána. Následovat bude její vyhodnocení a vlastní stavební přípravy, což zabere další dva až čtyři roky, pokud budeme optimisté. Nicméně optimisty být snad můžeme, protože před asi dvěma týdny schválilo zastupitelstvo města Ostravy založení fondu, do kterého by byly každoročně vloženy významné finanční prostředky právě za účelem této budoucí stavby. To považuji za velmi zásadní krok.

Před zhruba deseti patnácti lety jste vystoupili jako tuším teprve druhý český orchestr v Austrálii. Jaké zájezdy Vás v nejbližší době čekají? A jak přínosné po finanční stránce pro Vás jsou? Děkuji. (Aleš Němeček)

Vážený pane Němečku, v tuto chvíli se orientujeme zejména na Evropu. Zásadními destinacemi jsou pro nás Německo, Švýcarsko a Rakousko, daří se nám navazovat také kontakty v Polsku. Spolupráce s Polskem v době mého nástupu do funkce kupodivu prakticky neexistovala, navzdory logisticky výhodné poloze Ostravy. Pravidelně zajíždíme také na Slovensko, v nedávné době jsme vystoupili po delší době ve španělském Bilbau. V tuto chvíli probíhá velké turné Německo – Rakousko, na kterém doprovázíme Rolanda Villazóna a Ildara Abdrazakova. Hned po Vánocích nás čekají ještě dva koncerty v Německu. V příštím roce je to pak kromě několika jednotlivých koncertů větší turné v Polsku, Koreji a Švýcarsku. Tyto aktivity jsou pro nás samozřejmě po finanční stránce zásadní. Jak je známo, rozpočet organizací, jako je ta naše, není většinou v plném rozsahu kryt zřizovatelem, takže si nějakých přibližně dvacet procent musíme každý rok vydělat, abychom dosáhli vyrovnané ekonomiky. Toto procento značí takzvanou soběstačnost. A koncertní činnost v zahraničí, ale i u nás, pro jiné pořadatele, je vedle komerčního natáčení důležitým zdrojem těchto financí. Naštěstí mohu říct, že naše zahraniční aktivity jsou poměrně široké, je to logicky jedna z našich priorit a zejména díky skvělé práci manažera orchestru Ondřeje Daňka o ně v tuto chvíli úplně není nouze.

Ildar Abdrazakov, Rolando Villazón, Janáčkova filharmonie Ostrava – Smetanova síň Obecního domu Praha 20. 11. 2017 (zdroj Nachtigall Artists)

Dobrý den, pane řediteli, neuvažujete o streamování Vašich koncertů? Určitě byste tím získali hodně nových příznivců… (Helena Kunešová, Ostrava)

Milá paní Kunešová, souhlasím s Vámi, je to dobrý nápad, tento trend. Nicméně jeho technické a autorskoprávní zajištění je natolik finančně náročné, že je v tuto chvíli mimo naše možnosti. Uvidíme, zda se něco změní s diskutovanou stavbou koncertního sálu.

V jaké finanční kondici je Janáčkova filharmonie? S jak velkým rozpočtem pracuje, jak štědré má sponzory a jak moc ji rozpočet limituje, co se programu koncertů týče? (Vlado)

Janáčkova filharmonie Ostrava pracuje s ročním rozpočtem přibližně 78 milionů korun. Zásadní položkou je příspěvek zřizovatele, tedy Statutárního města Ostrava, který činí přibližně 78 procent rozpočtu. Dalším přispěvatelem je Moravskoslezský kraj – asi 3,5 procenta, ministerstvo kultury 1,8 procent. Hovoříme-li o sponzoringu jako takovém, který chápeme jako podporu ze soukromých zdrojů, tak ten v Moravskoslezském kraji prakticky neexistuje. Máme samozřejmě několik partnerů, kteří nám usnadňují život poskytnutím určité služby, kterou provozují (ubytování, doprava a tak dále), ale to, že by přišel sponzor a dal vám nějaké relevantní peníze, to se prakticky nestává. Soukromé peníze netvoří v našem rozpočtu ani půl procenta.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat