Obrovský kontrast v rytmech, tempech a emocích. Marek Štryncl v košické opeře

  1. 1
  2. 2

Režisérka poníma Alcinu viac-menej moderne, či skôr s triezvym nadhľadom, pričom jej barokové zakotvenie asociujú hlavne doplnky v odevoch (pôsobivé kostýmy navrhla Danica Hanáková), ako sú parochne či výstuže sukní. S nimi pracuje ako s výrazovým prostriedkom. Celkom invenčne sa darilo Linde Keprtovej vytvárať paralelné akcie ľúbostných párov, erotike sa nevyhýba, formuje ju decentne (symbolmi sú ženské nohy, pančuchy, topánky), ale aj čitateľne, lebo ani barok v tomto smere nekládol žiadne morálne zábrany. Veľmi vtipne a osviežujúco je poňatá postavička Oberta, na začiatku druhej časti (trojdejstvová opera je predelená jednou pauzou po dlhšej prvej polovici) hľadajúca v diváckych radoch vlastného otca. Celkovo mi vo vizuálnom tvare košickej Alciny chýba jedine farebný kontrast. U Keprtovej je to výlučne príbeh noci. A moci Alcininých kúzel, na tmavom „ostrove lásky“, obalených do spleti akcií, zosnovaných prezliekajúcimi sa tajomnými spoluhráčmi. Jej duševný pád sa premieta do azda príliš sofistikovaného pohybu hrdinky (pôsobiaceho ako pohyb naprogramovaného robota), ktorý je ale súčasťou panoptika akcií. Statickosťou Keprtovej inscenácia skutočne netrpí. Využila každú možnosť vtisnúť deju pohyb. Možno niekedy až na hrane únosnosti.

Pred hodnotením sólistických výkonov si dovolím poznámočku. Bez výnimky ide o vokálno-technicky a štýlovo nesmierne náročné party, navyše pre súbor to nie je chlieb každodenný. O to väčšie potešenie priniesol premiérový večer, v ktorom sólistický ansámbel preukázal výnimočnú vyrovnanosť. V titulnej postave dokázala Michaela Várady, že barokový sloh je jej naturelu blízky.

G.F.Händel: Alcina - Michaela Várady (Alcina) - ŠD Košice 2016 (foto Joseph Marčinský)
G. F. Händel: Alcina – Michaela Várady (Alcina) – ŠD Košice 2016 (foto Joseph Marčinský)

Má pôsobivý timbre, tmavšiu strednú a hlbokú polohu (výšky boli občas o niečo užšie), krásne piana, technicky je stále zdatná aj v koloratúre. Trocha precíznejšia artikulácia a tým aj prehĺbenie dramatického výrazu by jej kreáciu ešte viac obohatili. Na mimobratislavských javiskách už neraz Mariana Hochelová presvedčila, že vo svojom hlasovom odbore je úplnou špičkou.

G.F.Händel: Alcina - Mariana Hochelová (Morgana), Michaela Várady (Alcina) - ŠD Košice 2016 (foto Joseph Marčinský)
G. F. Händel: Alcina – Mariana Hochelová (Morgana), Michaela Várady (Alcina) – ŠD Košice 2016 (foto Joseph Marčinský)

V Morgane neostala nič dlžná virtuozitou ozdobného spevu (nejde pritom o subretný hlas!) a dokázala vokálny i štýlový rozmer postavy skĺbiť s náročnou hereckou akciou.

Markéta Cukrová je známou interpretkou barokovej hudby, čo ako Bradamante v plnej miere potvrdila.

G.F.Händel: Alcina - Markéta Cukrová (Bradamante) - ŠD Košice 2016 (foto Joseph Marčinský)
G.F.Händel: Alcina – Markéta Cukrová (Bradamante) – ŠD Košice 2016 (foto Joseph Marčinský)

Bravúrne zvládla všetky pohyblivé úseky partu, pričom jej hlas nikdy nestrácal sýtu mezzosopránovú farbu a štýlovú autentickosť. Na správnej ceste sa nachádza aj ďalší mezzosoprán mladej rakúskej mezzosopranistky Anny Manske. Jej Ruggiero zaujal kultivovaným tónom príjemnej lyrickej farby, plastickým modelovaním fráz, ale aj technickou pripravenosťou popasovať sa s koloratúrnymi úsekmi roly. Neveľkú postavu Oberta okrúhlym komorným tónom s bezchybnými ozdobami vytvorila sopranistka Maria Taytakova. Maksym Kutsenko (Oronte) prekvapil pohyblivosťou svojho sýteho tenoru a už je len na ňom, aby vyvrátil pochybnosť, či vo výške nie je jeho hlas trocha limitovaný. Marek Gurbaľ (Melisso) prejavil evidentnú snahu obrúsiť svoj mohutný basbarytón, čo sa mu čiastočne aj podarilo.

G.F.Händel: Alcina - Marek Gurbaľ (Melisso), Anna Manske (Ruggiero) - ŠD Košice 2016 (foto Joseph Marčinský)
G. F. Händel: Alcina – Marek Gurbaľ (Melisso), Anna Manske (Ruggiero) – ŠD Košice 2016 (foto Joseph Marčinský)

Ku komplexnému obrazu piatkovej premiéry Händelovej Alciny na scéne košického Štátneho divadla patrí aj bulletin. Texty dramaturga Petra Hochela sú faktograficky bohaté, pútavo, výstižne a obsažne formulované. Mala by to byť samozrejmosť, no v kontexte bulletinov, aké vydáva Opera Slovenského národného divadla perami svojich dramaturgov (z núdze), aj v tomto vidím poučenie.

Hodnotenie autora recenzie: 80 %

Georg Friedrich Händel:
Alcina
Hudební nastudování: Marek Štryncl
Dirigent: Marek Štryncl (alt. Jan Novobilský)
Režie: Linda Keprtová
Scéna: Linda Keprtová
Kostýmy: Danica Hanáková
Sbormistr: Lukáš Kozubík
Orchestr a sbor Štátneho divadla Košice
Premiéra 26. února 2016 Historická budova ŠD Košice

Alcina Michaela Várady (alt. Lucie Kašpárková)
Morgana – Mariana Hochelová (alt. Aneta Hollá)
Oronte – Maksym Kutsenko (alt. Davide Maggioni)
Ruggiero – Anna Manske (alt. Andrea Nemcová / Viera Kállayová)
Bradamante – Markéta Cukrová (alt. Myroslava Havryliuk)
Oberto – Maria Taytakova (alt. Viktória Norko-Marková)
Melisso – Marek Gurbaľ (alt. Marián Lukáč)

www.sdke.sk

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Händel: Alcina (ŠD Košice)

[yasr_visitor_votes postid="202651" size="small"]

Mohlo by vás zajímat