Káva jednoho červencového odpoledne roku 1965. Tak to všechno začalo

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Rozhovor s ředitelem Mezinárodní pěvecké soutěže v Karlových Varech Aloisem Ježkem na prahu jejího letošního 50. ročníku

Už jen tři týdny zbývají do neděle 8. listopadu, kdy se v pražském Národním divadle uskuteční Slavnostní koncert k letošnímu jubilejnímu 50. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, na kterém vystoupí řada dávných i nedávných laureátů této soutěže, za doprovodu orchestru Opery Národního divadla s dirigentem Liborem Peškem. Samotná soutěž pak v Karlových Varech započne o čtyři dny později. Její ředitel Alois Ježek teď v rozhovoru pro Operu Plus.

Alois Ježek
Alois Ježek


Máte to štěstí, že jste stál u samých začátků karlovarské soutěže. Jak na ně vzpomínáte? Co z nich vám dodneška nejvíc utkvělo v paměti?

Jednoho červencového odpoledne v roce 1965 jsme seděli s tehdejší rektorkou Akademie múzických umění Marií Budíkovou-Jeremiášovou a vedoucím pěveckého oddělení Pražské konzervatoře profesorem Karlem Leissem na odpolední kávě v Elefantu. Oba v létě se svými přáteli pravidelně odpočívali v Konstantinových Lázních a do Karlových Varů mě jezdili navštívit. Naše přátelství trvalo od mých studií. Bavili jsme se o všem možném, ale nakonec se jako vždy debata stočila na školu. Vzhledem k tomu, že jsem v té době realizoval v Karlových Varech různé projekty a festivaly, položil jsem otázku, zda bych nemohl být nějak prospěšný začínajícím koncertním a operním pěvcům. V následném rozhovoru se za chvíli objevil nápad uspořádat ve věhlasných lázních soutěž mladých pěvců, posluchačů uměleckých škol. Myšlenka byla vzrušující, ale dovést ji k prvnímu ročníku znamenalo mnoho příprav a úsilí. Naštěstí se stala mou spolupracovnicí a tajemnicí soutěže Marie Drlíková, se kterou jsme mnohokrát objížděli konzervatoře, vysoké hudební školy, vedení operních divadel, Muzeum a Společnost Antonína Dvořáka, hudební fondy, ministerstva školství a kultury, Československý rozhlas a další instituce, které mohly pomoci. Setkávali jsme se s pochopením, podporou i řadou připomínek a přání. Vůdčí myšlenkou bylo vytvoření nových šancí pro mladé pěvce.

Porota 1967 -zprava Rudolf Stránský, Vlasta Linhartová, Jindřich Jindrák, Karel Leiss, Marie Budíková-Jeremiášová, Bohumila Jechová-Lisá, Marie Vlková-Smutná, Alois Ježek
Porota roku 1967 – zprava Alois Ježek, Marie Vlková-Smutná, Bohumila Jechová-Lisá, Marie Budíková-Jeremiášová, Karel Leiss, Jindřich Jindrák, Vlasta Linhartová, Rudolf Stránský

Které milníky z onoho půlstoletí považujete za nejdůležitější?

Kromě samotného začátku a skutečnosti realizace prvních ročníků soutěže v rámci festivalu Dvořákův karlovarský podzim to byly skvělé výsledky vítězů prvních tří ročníků soutěže – Magdalény Hajóssyové, Jany Smítkové, Jozefa Ábela, Marie Dřízgové a dalších, které korunovala v roce 1969 vítězstvím a úspěchem Gabriela Beňačková. To vše rozhodlo o tom, že vedení města souhlasilo s osamostatněním pěvecké soutěže a jejím rozšířením na soutěž mezinárodní.

Další změna přišla v roce 1991, kdy se soutěž otevřela pro pěvce do dvaatřiceti let (později do pětatřiceti let) stále ve dvou kategoriích A, B, později nazvaných Junior a Opera, nově však byly kategorie tříkolové s finálovou interpretací árie s orchestrem.

Dalším milníkem byl rok 2000. Znamenal odpojení soutěže od městských organizací (Městské kulturní středisko, Karlovarský symfonický orchestr, Kulturní centrum Amethyst) a vznik obecně prospěšné společnosti Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka se zakladateli Antonínem Dvořákem – vnukem skladatele, dirigentem Liborem Peškem a pěvcem Peterem Dvorským.

V roce 2005 byla soutěž obohacena o kategorii Píseň, jež byla zpočátku počtem soutěžících spíše „Popelka“, ale dnes je to plnohodnotná a vyhledávaná kategorie.

Loni, v roce 2014, jsme soutěž obohatili o novou kategorii s názvem Operní naděje pro šestnácti- až dvacetileté pěvce z České republiky a Slovenska, jako jednokolový a jednodenní prolog k hlavní soutěži.

Marie Drlíková, Antonio Carangelo, Peter Dvorský, Alois Ježek
Alois Ježek, Peter Dvorský, Marie Drlíková, Antonio Carangelo

Jakým vývojem procházel zájem o soutěž?

V prvních ročnících určených posluchačům uměleckých škol se začínalo od počtu necelých dvacet soutěžících. Pak počet narůstal a v současnosti se soutěže účastní každý rok kolem sta soutěžících z celého světa. Vzhledem k tomu, že pěvci mohou soutěžit ve dvou kategoriích (v kombinaci s kategorií PÍSEŇ), znamená to v posledních letech okolo sto dvaceti soutěžních výkonů v prvním kole.

A jak se během let vyvíjela „vybavenost“, či chcete-li pěvecká zdatnost soutěžících? Jak na tom jsou dnešní mladí pěvci v porovnání se svými předchůdci ze začátků soutěže?

Myslím, že se vždy objevovali pěvci s mimořádnými schopnostmi, krásným hlasem, pěveckou technikou a předzvěstí budoucí operní kariéry. To soutěž provází dodnes. Dokladem jsou naši laureáti na počátku svých kariér, napříč zatím čtyřiceti devíti ročníky soutěže: Magdaléna Hajóssyová (1966), Edita Gruberová (1967), Jozef Ábel (1968), Gabriela Beňačková (1969), Klemens Slowioczek (1970), Ľubica Orgonášová (1975), Peter Mikuláš (1977), Dagmar Pecková (1982), René Pape (1987), Olaf Bär (1982), Karla Bytnarová (1992), Gustav Beláček (1983), Roman Janál (1985), Pavol Bršlík (2000), Jan Martiník (2003), Adam Plachetka (2004), Lívia Vénosová (2004), Kateřina Kněžíková (2005), Jiří Brückler (2008), Olga Jelínková (2012), Petr Nekoranec (2012) a další.

Jak se po tom půlstoletí dokážete „trefit“ v odhadu, jaká budoucnost toho kterého zpěváka čeká?

Porota má od roku 1991 vždy deset až dvanáct členů. Mezi členy jsou osobnosti s převažující profesí pedagoga, pěvce nebo dirigenta, které doplňují režisér – většinou šéf opery, hudební vědec, manažer a podobně. Každý hodnotí pěvce podle svého názoru. Nikdo nemusí vysvětlovat, proč upřednostnil toho či jiného soutěžícího. Výsledek, který je dán matematickým výpočtem, je právě pro tu různorodost poroty předpokladem správného rozhodnutí. Výsledky padesáti let soutěže to potvrzují.

Vzato z druhé strany: nejednou je i od favoritů karlovarské soutěže slyšet postesknutí, že nemají práci, že o ně není zájem. Kde je podle vašeho názoru chyba?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat