Oliver Twist v Plzni – strhující drama s mimořádnými tanečními a hereckými výkony

Drsný i lyrický, dramatický a dojemný, realistický i mysteriózní. Napínavý. Silně emotivní. A v každém okamžiku lidsky opravdový. Takový je příběh Olivera Twista, jak jej na jeviště Nové scény v Plzni převedl ve své choreografii a režii a s použitím filmové hudby Rachel Portman sólista plzeňského baletu Richard Ševčík. Tato nová inscenace, jejíž zdařilé libreto podle slavného románu Charlese Dickense napsala Kateřina Ševčíková, měla světovou premiéru v sobotu 18. března. A je jasné, že se stane velkou událostí Divadla J. K. Tyla. Charakterizuje ji mimořádná preciznost ve všech směrech. A skvělé, vysoce nadstandardní a ve všech rolích vzácně vyrovnané taneční a herecké výkony. Představení běží bez sebemenšího zaváhání, nenajdete v něm žádné hluché místo, děj plynule graduje ke strhujícímu závěru.
R. Portman: Oliver Twist – Benjamín Hradil (Oliver Twist) – DJKT Plzeň 2017 (foto © Martina Root)

Relativně složitý příběh je na jeviště převeden ve zcela čitelné dějové lince – díky postavě Čtenáře, který občas vstupuje do děje četbou úryvků Dickensova románu, je pochopení děje zcela bezproblémové.

Tato koncepce umožňuje zařazení výrazných tanečních prvků, které současně vyjadřují charaktery postav i atmosféru děje. Jdou do hloubky, jedinečně zobrazují rozpoložení mysli hrdinů. Choreografie Richarda Ševčíka je velmi náročná, především v tanečních duetech klade na tanečníky vysoké nároky na přesnost a souhru. Tanec je navíc silně výrazový. Choreografie a režijní vedení vyžaduje od všech, děti nevyjímaje, i přesvědčivé herectví. Richard Ševčík totiž klade důraz i na drobnokresbu a detail, na gesta i mimiku.

Všichni tanečníci bez výhrady vysokým nároků inscenace dostáli. Nejen hlavní a velké role, ale i role menší byly provedeny obdivuhodně a na vysoké úrovni. Tanečníci byli naprosto přesní i ve sborových scénách. Velký obdiv si zaslouží dětské výstupy ze sirotčince, provedené zcela bezchybně žáky Baletní školy Divadla J. K. Tyla (asistentkami choreografa byly Zuzana Hradilová, Kristýna Piechaczková a Kristýna Potužníková), stejně jako scény z lupičského doupěte či menší role dětí z lepší londýnské společnosti, které se ve správných okamžicích mihly jevištěm.

V inscenaci jsou obdivuhodně skloubeny drsné okamžiky příběhu – smrt Oliverovy matky, scény v sirotčinci, Oliverovo pobývání u rakváře, útěk do Londýna, život v lupičské Faginově bandě a z něj plynoucí následná dramata – s idylickými momenty. Richard Ševčík zde správně vsadil nejen na krutou stránku příběhu, ale zdůraznil i jeho lyriku. Dění tedy není jen bezútěšné, či dokonce deprimující, ale je v něm naděje, láska, důvěra. Zprvu skrze zjevivší se postavu zemřelé Oliverovy matky, posléze díky propracovaným scénám idylických okamžiků v Londýně, kde Oliver krátce pobýval ve dvou zámožných rodinách, jež se ho ujaly. Střídání obrazů z prostředí lupičů a rodinné pohody totiž vytváří žádoucí silný kontrast.

Tomuto konceptu skvěle odpovídá scénické řešení Karla Devery. Variabilní scéna definuje prostor, přitom mu dává vzdušnost, umožňuje rychlé a nečekaně působivé proměny. A poskytuje dostatek prostoru pro pohyb tanečníků. Je jednoduchá, se světlými maketami domů se zvrásněným povrchem. Prostředí se mění prostým otáčením točny – nehostinnost sirotčince na prázdnotu ulice, londýnský salón, lupičské doupě. A vězeňskou celu. Navíc na ní výborně vynikají kostýmy Tomáše Kypty. Ty jsou sice místy poněkud nesourodé – vedle dobových obleků vidíte i současné a zcela moderní prvky. Ale tuto drobnou disproporci rychle přestáváte vnímat, protože mnoho z kostýmních kreací je naopak velmi zdařilých, především charakteristický kostým vůdce lupičů Fagina. A charaktery postav podtrhuje navíc i výrazné a sugestivní líčení. Citlivě a nápaditě koncipovaný světelný design Jakuba Sloupa zcela koresponduje s inscenací, nechává vyniknout jednotlivým obrazům a umocňuje plynulost přechodů mezi scénami.

Oliver Twist je jedna z mála inscenací dosud uvedených v Novém divadle – a v této sezoně podle mého mínění zatím jediná, která do prostoru Nové scény perfektně zapadá. Její prostor a možnosti využívá výhradně jen jako prostředek ke scénickému vyjádření. Nikoliv samoúčelně, pro pouhý vnější efekt.

Filmová hudba Rachel Portman ze snímků Oliver Twist a Vévodkyně byla zvolena velmi dobře a s dílem výborně koresponduje. Autorem zdařilé hudební mixáže je Lumír Havlas. Kvalitní bylo na premiéře nazvučení reprodukované hudby i celé produkce.

Oliver Twist stojí a padá s postavou dětského hrdiny. Na premiéře podal v této roli, pro dítě nesmírně náročné po fyzické i psychické stránce, mimořádný výkon Benjamín Hradil. Na jevišti je přítomen takřka permanentně, tančí a hraje nejen zcela sám, ale ztvárňuje i náročné taneční duety s dětmi i dospělými a prostřednictvím tance musí vytvořit pravdivou, přirozenou postavu chlapce pronásledovaného osudem. Ale přitom nezatrpklého a schopného odpuštění a pochopení. To všechno Benjamín Hradil dokázal bez sebemenšího zaváhání. Včetně vystižení zvláštního vztahu mezi Oliverem a Faginem. Poslední scéna, v níž malý Oliver klade rudou růži ke hrobu své matky a ztemnělým hledištěm se nesou závěrečná slova Dickensova románu, je hluboce dojemná a lidská. Nenajdete v ní ani stopu falešného sentimentu. Jen přirozenost a cit.

Martin Šinták jako Fagin podal výkon, před nímž nelze jinak, než hluboce smeknout. To nebylo jen výborné ztvárnění role. To byl famózní taneční a herecký výkon. Promyšlená a propracovaná psychologická studie. Dotažená do každého sebemenšího detailu, do posledního hnutí prstu, pootočení hlavy, pokřiveného koutku úst. Martin Šinták vyjádřil znepokojivou nevyzpytatelnost Faginovy povahy, vytvořil mysteriózní, přitom zcela realistickou postavu. Scéna Faginova šílenství je sama o sobě hereckým koncertem, jaký můžeme vídat jen zřídkakdy.

Jarmila Dycková v roli členky Faginovy bandy Nancy opět potvrdila své mimořádné předpoklady pro výrazové role a v náročných tanečních duetech i skvělé fyzické dispozice. Vystihla neřešitelnost situace své postavy, jež by toužila po lepším životě, ale nedokáže se vymanit z prostředí, v němž žije. Chce pomoci alespoň malému Oliverovi a zaplatí za to daň nejvyšší. Výborným partnerem jí byl po všech stránkách výrazný a přesvědčivý Michal Lenner jako Bill Sikes, Nancyin milenec a posléze i její vrah. Výborný byl i Michal Kováč jako kapsář Ferina Lišák, Grzegorz Mołoniewicz v roli zloděje Batese či Ondřej Martiš jako Monks, nevlastní bratr Oliverův, jenž chce chlapce zničit. Znamenitým protipólem lupičské bandy byli představitelé Oliverových přátel – Miroslav Hradil jako velkodušný pan Brownlow s Karolínou Beerovou v roli Brownlowovy hospodyně. A Zuzana Hradilová jako paní Maylieová s Annou Srncovou coby její adoptovanou dcerou Rózou.

Ve zdařilé mluvené roli Čtenáře mezi členy baletního souboru skvěle zapadl člen činohry Divadla J. K. Tyla Petr Konáš. Zřetelně předčítal krátké úryvky z díla, současně ale také vstupoval na scénu jako epizodní postava a v krátkém tanečním duetu prokázal i své pohybové schopnosti.

Obdivuhodné výkony podali všichni tanečníci. Ať to byl Petr Brettschneider jako obecní sluha (serbus) Bumble či Karolína Hejnová v roli představené špitálu. Že není malých rolí dokázal především Joshua Lee jako rakvář Sawerberry či Martina Diblíková v roli jeho nepříjemné manželky i Jana Schweitzerová jako jejich služebná. Jako Sawerberryho učedník Noe Claypole vystoupil na premiéře skvělý Hynek Housar. Stojí za připomenutí, že to není tak dávno, co na sebe upozornil v dětské roli v baletu Libora Vaculíka Anna Karenina. Petr Laštovka dal noblesu postavě lékaře Losberna, Kim Donguk panu Grimwigovi. A Andronika Tarkošová vtiskla dravost i cit jedné ze zlodějek Faginovy bandy, Betsy. Éteričnost pak propůjčila Mami Hagihara duchu Oliverovy matky.

Šéf plzeňského baletu Jiří Pokorný zařazuje uvážlivě do dramaturgického plánu rodinné tituly. Dlužno říci, že s železnou pravidelností se z nich stávají evergreeny. A i nyní měl šťastnou ruku – ve volbě titulu a volbě jeho režiséra a choreografa. Richard Ševčík svůj talent prokázal již v předchozích dvou inscenacích – v hravě pohádkovém Snu noci svatojánské v Komorním divadle a v hororově laděném Obrazu Doriana Graye na Malé scéně. A nyní přivedl na velkou Novou scénu Olivera Twista. Náročnou inscenaci s více než dvacítkou sólových rolí a dalšími dvěma desítkami dětských tanečníků. Nepochybně si získá srdce diváků napříč generacemi. A vyplatí se si na ni do Plzně zajet.

Kdyby program měl tutéž úroveň jako celé představení, mohl by být zážitek stoprocentní. Ale v textech programu najdeme zavádějící informace – například Monk je ve výčtu postav charakterizován jako vlastní bratr Olivera Twista, v obsahu se hovoří o manželech Brownlowových, ačkoliv na jevišti žádná paní Brownlowová není, pan Bumble je v programu charakterizován jako obecný surbus.

Hodnocení autorky recenze: 95%

 

Rachel Portman:
Oliver Twist
Choreografie a režie: Richard Ševčík
Libreto: Kateřina Ševčíková
Scéna: Karel Devera
Kostýmy: Tomáš Kypta
Světelný design: Jakub Sloup
Hudební režie: Lumír Havlas
Asistent choreografa: Zuzana Hradilová, Kristýna Piechaczková, Kristýna Potužníková
Baletní škola Divadla J. K. Tyla
Premiéra 18. března 2017 Nová scéna Divadla J. K. Tyla Plzeň

Oliver Twist – Benjamín Hradil (alt. Jan Soukup)
Čtenář – Petr Konáš (alt. Lukáš Ondruš / Martin Šinták)
Fagin – Martin Šinák (alt. Miroslav Hradil)
Bill Sikes – Michal Lenner (alt. Ondřej Martiš / Richard Ševčík)
Ferina Lišák – Michal Kováč (alt. Jules Davies Hinds)
Monks – Ondřej Martiš (alt. Michal Kováč / Joshua Lee)
Nancy – Jarmila Dycková (alt. Kristýna Piechaczková / Kristýna Potužníková / Andronika Tarkošová)
Róza Maylieová – Anna Srncová (alt. Corinne Cox / Monika Mašterová)
Paní Maylieová – Zuzana Hradilová (alt. Jana Schweitzerová)
Brownlow – Miroslav Hradil (alt. Petr Laštovka)
Bedwinová – Karolína Beerová (alt. Natálie Paulasová / Kristýna Venená)
Grimwig – Kim Donguk (alt. Geronymo Fuhrmann / Grzegorz Mołoniewicz)
Bumble – Petr Brettschneider (alt. Vojtěch Jansa)
Corneyová – Karolína Hejnová (alt. Mami Hagihara / Lýdie Švojgerová)
Agnes – Mami Hagihara (alt. Martina Diblíková / Hyejun Park)
Doktor Losberne – Petr Laštovka (alt. Grzegorz Mołoniewicz / Vojtěch Jansa)
Čódl Bates – Grzegorz Mołoniewicz (alt. Geronymo Fuhrmann)
Betsy – Andronika Tarkošová (alt. Andrea Hrbková)
Noe Clypole – Hynek Housar (alt. David Hradil)
Sawerberry – Joshua Lee (alt. Kim Donguk / Geronymo Fuhrmann)
Sawerberryová – Martina Diblíková (alt. Hyejun Park / Lýdie Švojgerová)
Karolína – Jana Schweitzerová (alt. Karolína Hejnová / Andronika Tarkošová)

www.djkt.eu

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Portman: Oliver Twist (DJKT Plzeň 2017)

[yasr_visitor_votes postid="245246" size="small"]

Mohlo by vás zajímat