Operní panorama Heleny Havlíkové (417) – Do Vzletu Cestyvěz

Působení Collegia 1704 ve vršovickém Vzletu vnáší zajímavé podněty a obohacení nejen do dramaturgie tohoto kulturního centra (bývalého sokolského biografu), na kterém se podílejí Divadlo Vosto5 a Kino Pilotů. Pátá sezona Collegia 1704 ve Vzletu s mottem Hudební cesty Evropou rozšiřuje program o další soubory a projekty, v nichž se uplatňují umělci, kteří s Collegiem 1704 i Collegiem Vocale 1704 pravidelně spolupracují. Nejnověji se synergický efekt takové spolupráce příznivě projevil 26. dubna 2023, kdy Collegium 1704 pozvalo do svého domovského působiště ženský vokální soubor Tiburtina Ensamble.
Harmonia Caelestis: Tiburtina Ensemble, 26. dubna 2023, Praha (zdroj Collegium 1704)
Harmonia Caelestis: Tiburtina Ensemble, 26. dubna 2023, Praha (zdroj Collegium 1704)

Koncert nazvaný Harmonia Caelestis/Nebeská harmonie, který vznikl ve spolupráci s festivalem Oude Muziek Utrecht, posluchače zaplněného sálu Vzletu přenesl do doby Hildegardy von Bingen a pozoruhodného umění této středověké mystičky v oblasti hudby.

Soubor Tiburtina Ensemble (pojmenovaný podle Sibyly Tiburské, nejznámější ze Sibyl středověku) se od svého vzniku v roce 2008 pod vedením Barbory Kabátkové věnuje interpretaci především gregoriánského chorálu a středověkého vícehlasu, nevyhýbá se ale ani soudobé hudbě. Na repertoáru má nejen duchovní vokální skladby, ale i starou hudbu světskou v sepětí s muzikologickým bádáním stále ještě ve své úplnosti neobjevené pokladnice hudebních pramenů středověku. Nápaditá diskografie souboru zahrnuje nahrávky Flos inter spinas z hudebních pramenů třináctého a čtrnáctého století dochovaných v rukopisech ženského kláštera sv. Jiří, Jistebnického kancionálu, anonymní adventní a vánoční vokální hudby, která zněla ve středověké Praze (Cor Europae – Christmas in Mediaeval Prague) nebo gregoriánského chorálu zaznamenaného kolem roku 1500 v Brugách, který mohl inspirovat malíře Hanse Memlinga k malbě oltáře Koncert andělů. Unikátní je propojení Tiburtiny s improvizacemi jazzového tria Davida Dorůžky na CD Apokalypsis s hudbou především ze španělského středověkého rukopisu Codex Las Huelgas.

Do interpretační tradice hudby Hildegardy z Bingenu, jak ji spoluvytvářejí například soubory Sequentia Benjamina Bagbyho, který na devíti CD od roku 1982 postupně nahrál komplet jejích skladeb v trvání téměř dvanácti hodin, Gothic Voices, Anonymous 4 nebo benediktinky z opatství sv. Hildegardy v Eibingenu s autenticitou místa, Tiburtina přispěla oceňovanou nahrávkou Ego Sum Homo.

Harmonia Caelestis: Tiburtina Ensemble, 26. dubna 2023, Praha (zdroj Collegium 1704)
Harmonia Caelestis: Tiburtina Ensemble, 26. dubna 2023, Praha (zdroj Collegium 1704)

Umělecká vedoucí a dramaturgyně Tiburtiny Barbora Kabátková sestavila program pro koncert ve Vzletu z hudebního odkazu Hildegardy z Bingenu shrnutého v díle Symphonia harmoniae caelestium revelationum/Symfonie souzvuku nebeských zjevení tak, že dal jejím prostřednictvím alespoň nahlédnout do duchovních hloubek našich předků, intenzity a autentičnosti jejich víry i chápání smyslu života ve dvanáctém století. Ostatně název Hildegardina písňového kompletu má naznačovat božskou inspiraci této „Rýnské Sibyly“ a také myšlenku, že hudba je nejvyšší formou lidské činnosti, která odráží nevýslovné zvuky nebeské sféry, andělských chórů a lidských duší uprostřed vesmíru.

Podivuhodná osobnost benediktinské abatyše, svaté Hildegardy z Bingenu (1098–1179), je jednou z nejvýraznějších postav dějin katolické spirituality. Je autorkou teologických, ale i kosmologických, medicínských a botanických knih a skladatelkou písní zpívaných klášterními řeholnicemi. Vzdělání a šíře zájmů této křesťanské mystičky budí až posvátnou úctu – za svého života tato členka benediktinského řádu a abatyše ženského kláštera v Bingenu založila dva kláštery, zabývala se medicínskými účinky bylinek, vyvinula speciální jazyk s vlastní abecedou, se svými kázáními, v nichž se nebála i pranýřovat tehdejší nešvary církve, procestovala Evropu. Především ale měla od dětství božská vidění a vnuknutí, která zapisovala. Stojí tak i u počátku německé středověké mystiky. A vedla bohatou korespondenci s významnými osobnostmi své doby. Části jejího literárního díla můžeme znát u nás i z překladů Jakuba Demla, vydaných pod názvem Cestyvěz.

Hildegarda patrně neměla systematické hudební vzdělání a sama se považovala za samouka. Víme ale, že jeptišky té doby měly předepsané hodiny zpěvu. Hildegardiny skladby, zpívané na latinské texty vycházející z jejích mystických vidění, udivují předpokladem provedení zpěvačkami s dobrým hlasovým školením. Snad nejlépe Hildegardin přístup k hudební tvorbě vystihuje její myšlenka „Hudbou jsme spojeni s harmonií nebe.“ (Strehlow, W., Svízelná cesta k lásce. Z myšlenek sv. Hildegardy, Volvox Globator Praha 1998).

Harmonia Caelestis: Tiburtina Ensemble, 26. dubna 2023, Praha (zdroj Collegium 1704)
Harmonia Caelestis: Tiburtina Ensemble, 26. dubna 2023, Praha (zdroj Collegium 1704)

Večer sestavený z antifon, hymnů, responzorií a sekvence byl tematicky rozčleněný na zpěvy k oslavě Panny Marie, rýnské světice sv. Uršuly, mučedníků a proroků, sv. Disiboda, ale i Boží moudrosti, Svatého Ducha a Boha Otce. Takto propojené trojice skladeb měly i poetické názvy – Panenské lůno, Nebeský svazek, Nejjasnější světlo, Božský rozum a na závěr Květ Panny Marie. V jednohlasých skladbách s meditativní atmosférou Tiburtina střídala obsazení od sólových vystoupení po lahodně vyvážený souzvuk všech osmi sopránových a altových hlasů s náročnými melismatickými liniemi.

Jednohlasé Hildegardiny kompozice doplnily dva anonymní vícehlasé kondukty z okruhu tak zvané Notredamské školy, které jsou zapsány v pramenech z přelomu dvanáctého a třináctého století. Improvizovaný doprovod tvořily dvě středověké harfy. Tiburtina svou hluboce procítěnou interpretací navodila meditativní atmosféru a vtáhla posluchače „mimo“ čas a prostor. Barbora Kabátková navíc ozvláštnila svou koordinaci zpěvaček půvabným „čarováním“ pažemi skoro jako opravdová Sibyla.

Požadavek krystalicky éterického vokálního stylu, který vychází z gregoriánského chorálu, svrchovaně naplnily především opory souboru, sopranistky Hana Blažíková a Barbora Kabátková, které produkci doprovázely hrou na barokní harfy, a altistka Daniela Čermáková. Všech osm členek Tiburtiny ovšem autentičností své vášně pro starou hudbu při zprostředkování její hloubky a duchovní síly dokládá stále živoucí odkaz Hildegardy z Bingenu – a naději, že bude i pro dnešní posluchače nejen uchován, ale ještě rozvíjen. Nadšené publikum ve Vzletu tuto naději jednoznačně vnímalo a potvrdilo. Hildegardin Cestyvěz ukazuje cestu spolehlivě i dnes!

Harmonia Caelestis
26. dubna 2023, 19:30
Praha, Vzlet

Účinkující:
Tiburtina Ensemble:
Barbora Kabátková – umělecká vedoucí, zpěv a středověká harfa
Hana Blažíková – soprán a středověká harfa
Ivana Bilej Brouková – soprán
Tereza Böhmová – soprán
Renata Zafková – soprán
Anna Chadimová Havlíková – alt Daniela Čermáková
Kamila Mazalová – alt

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


5 2 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments