Operní panorama Heleny Havlíkové (280)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Festival tímto koncertem potvrdil svou neotřelou dramaturgii, která stále dokáže vnášet do čím dál bohatší nabídky koncertů staré hudby nové impulzy. Zazněla duchovní moteta francouzských skladatelů druhé poloviny 17. století, jak zněla na dvoře Ludvíka XIV. – vedle Marca Antoina Charpentiera byla na programu díla u nás dnes prakticky neznámých skladatelů: Henryho Du Monta, Pierra Mélitona, Pierra Roberta. Hned úvod programu s výběrem sedmi z deseti z Charpentierových Postních meditací nabídl zamyšlení nad komorně a zároveň na způsob oratoria dramatizovaně pojatým pašijovým příběhem s „postavami“ Jidáše, Ježíše, Petra, Sluhy a Služky, který uzavírá starozákonní příběh Izákova obětování s obrazem nevinného beránka. Také další moteta především s mariánskými texty zprostředkovala zvukově velmi zajímavé kompozice pro trojici mužských hlasů: pro typicky francouzský vysoký tenor nazývaný haut-contre, tenor a baryton za doprovodu continua obsazeného na koncertě violou na gamba, teorbou a varhanami.

Letní slavnosti staré hudby 2020: Meditatio (foto Petra Hajská)

Ona specifická vysoká tenorová poloha je doménou Vojtěcha Semeráda, který program také s hlubokým ponorem do stylu hudby a textů nastudoval. Vyrovnanou trojici s ním tvořili tenorista Ondřej Holub a barytonista Tomáš Král. Všichni mají velkou zkušenost s historicky poučenou interpretací staré hudby, kterou uplatnili v nádherně vyrovnaném zvuku a vypracování výrazových nuancí duchovních textů. Zatímco vokální části koncertu vhodně stmelila i akustika kostela Panny Marie Na Slovanech, v instrumentálních skladbách, ve kterých se uplatnili teorbista Jan Krejča, hráčka na violu da gamba Mélusine de Pas a varhaník Pablo Kornfeld, se virtuozita partů zvukově až příliš slévala.

Vokální části programu Letních slavností staré hudby pokračují 30. července v kostele sv. Martina ve zdi koncertem Květina milosti, na kterém se sopranistka Hana Blažíková doprovodí na románskou harfu v hudebních obrazech Panny Marie ve španělské středověké hudbě. A Collegium Marianum spolu se sopranistkou Hanou Blažíkovou na koncertě nazvaném Lilium mezi trním zavede posluchače do světa rané barokní hudby v Čechách v kombinaci České mariánské muziky Adama Michny z Otradovic se skladbami kosmopolitů s kořeny na území Zemí Koruny české nebo Italů zde působících – Heinricha Bibera, Samuela Capricorna nebo Vincenza Albriciho.

Letní slavnosti staré hudby 2020: Meditatio (foto Petra Hajská)

Hodnocení autorkou recenze 85 %

Letní slavnosti staré hudby: Meditatio
Marc-Antoine Charpentier: Méditations pour le Carême; Salve Regina à 3 voix pareilles. Henry Du Mont: Memorare, o piissima Virgo Maria; Jesu dulcedo cordium; In lectulo meo. Pierre Méliton: Regina caeli, laetare à 3 voix. Marin Marais: Prélude. Pierre Robert: Splendor aeternae gloriae. Robert de Visée: Les Sylvains de Monsieur Couperin.

Účinkovali: Tomáš Král – baryton, Vojtěch Semerád – tenor, Ondřej Holub – tenor. Mélusine de Pas – viola da gamba, Jan Krejča – teorba, Pablo Kornfeld – varhany.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments