Operní panorama Heleny Havlíkové (303) – Představitelé českých divadel o změnách v systému PES

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8

Rozpočtová realita ovšem městské politiky přiměla k rozpočtovým škrtům. Ty jsou plošné napříč rozpočtem, naštěstí ale ne plošné vůči konkrétním organizacím. I tak ale výpadek dalších 10 milionů zřizovatelského příspěvku znamená další omezování našich aktivit a plánů. Naštěstí se podařilo v parlamentu nalézt podporu pro pozměňovací návrh brněnského poslance Romana Onderky, který podstatně navýšil dotaci do ministerského Programu na podporu profesionálních divadel. Díky tomu bychom snad mohli zvládnout jak výpadek příjmů městských, tak mnohem větší výpadek příjmů, než jsme loni v létě (kdy se kalkuluje rozpočet) odhadovali.

Národní divadlo moravskoslezské, ředitel Jiří Nekvasil:
Schválený rozpočet statutárního města Ostravy pro svá divadla zachovává na rok 2021 příspěvek ve stejné výši jako v roce 2020. Je v těchto souvislostech důležité zmínit, že tento příspěvek je z 95% použit na mzdy zaměstnanců a 5% z toho tvoří základní mandatorní výdaje, zejména energie. Prostředky na vlastní uměleckou činnost, zejména na tvorbu inscenací, hostující umělce apod. jsou hrazeny v prvé řadě z tržeb za vstupné, z ostatních zdrojů je pak zásadní příspěvek Ministerstva kultury z programu podpory regionálních divadel a orchestrů.

Divadlo J. K. Tyla, Plzeň, ředitel Martin Otava:
Provozní příspěvek divadla byl ze strany zřizovatele snížen o 5%, což znamená o cca 12 milionů korun.

Jihočeské divadlo, České Budějovice, ředitel Lukáš Průdek:
Díky významným úsporám nákladů a důležité koronavirové finanční pomoci od MKČR jsme ukončili hospodaření roku 2021 s přijatelnou ztrátou, kterou si dokážeme pokrýt z rezervního fondu organizace. To byl pro nás dobrý výchozí bod pro jednání o rozpočtu na rok 2021. Zřizovatel – město České Budějovice – si uvědomuje důležitost poslání Jihočeského divadla a pro rok 2021 nám schválil příspěvek ve stejné výši jako v roce 2020.

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, ředitelka Jarmila Levko:
Vztah zřizovatele k našemu divadlu je vřelý i v době kdy nehrajeme, ale peníze zřizovateli došly. Změny ve zdanění mezd (zrušení superhrubé mzdy) způsobily, že města a kraje chudnou. Na rok 2021 máme schválený rozpočet ve stejné výši jako v roce 2020, kde ovšem nebylo zohledněno navýšení mezd od 1. 1.2020 – v našem případě jde o částku 8,9 mil. Kč. V roce 2020 pomohly různé záchranné balíčky. V roce 2021 spoléháme na to, že se nám podaří dokrýt rozpočet díky navýšení Programu podpory profesionálních divadel a orchestrů na Ministerstvu kultury.

Moravské divadlo Olomouc, ředitel David Gerneš:
Se zřizovatelem jsme v těsném kontaktu. Vzhledem k napjaté situaci městských rozpočtů nám byl snížen příspěvek od zřizovatele, a to o zhruba deset procent. V současné době probíhají jednání o koncepčním financování divadla. Do těchto jednání vstupuje i Olomoucký kraj.

Slezské divadlo Opava, ředitel Ilja Racek:
Diskuse o rozpočtu pro SDO pro tento rok se vedou od léta bez ohledu na pandemii. Paradoxně díky stanovisku Ministerstva kultury a covidu kultura a částečně i evropským grantům jsme na tom finančně dobře. Nicméně vedení města organizuje audit divadla za účelem šetření financí pro naše divadlo v delším období pro budoucnost. Ekonomické dopady pandemie samozřejmě patří k hlavním argumentům zřizovatele vyzývajícího k maximálním úsporám.

Severočeské divadlo, ředitel Miloš Formáček, citace z webu divadla:
Podobně jako na další sféru lidské činnosti, tak i do oblasti kulturní a nás tím nevyjímaje, zasáhla tato situace do našich financí a celkové produkce velmi citelně. Samozřejmě o to víc, že jako s.r.o. jsme oproti příspěvkovým organizacím velmi závislí na příjmech z vlastní činnosti. Především zahraniční zájezdová činnost tvoří tu nejvýraznější položku. Oproti jiným divadlům, která jsou vesměs příspěvkovými organizacemi, nejsme toliko zatíženi mzdovými náklady – nemáme tarifní platy a navíc sólisté-hosté jsou angažováni na jednotlivá, skutečně odehraná představení, což může být v momentální situaci mezi regionálními soubory snad i určitou výhodou. Je zřejmé, že bez příspěvku obou společníků – Kraje Ústí nad Labem a Města Ústí nad Labem se divadlo neobejde, jeho výše pro udržení stálé divadelní scény bude pak v budoucnosti zcela zásadní. Určitou, bytˇ nevelkou finanční pomoc dostalo divadlo v tzv. opatřeních anticovidu od MK ČR, navíc bylo prvním rokem po několikaletém očekávání zařazeno do Státního programu podpory divadel a orchestrů, k čemuž přispěla změna kritérií pro s.r.o., kde se divadlo prosadilo výší vlastní soběstačností a limitem počtu zaměstnanců, který nesmí klesnout pod požadovanou hranici.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8

Mohlo by vás zajímat


3.7 3 votes
Ohodnoťte článek
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments