Opera PLUS slaví 10 let

  1. 1
  2. 2

Mluvíte o vizích. Jaká je ta Vaše?
To, jak byla koncepce Opery PLUS nastavena panem Dvořákem považuji za velice zdařilé. Já osobně vidím pro stránku na této pozici a tohoto rozsahu důležité tyto čtyři úkoly, které by se měla snažit naplnit:
Za prvé mapovat aktuální kulturní dění nejen recenzemi či reportážemi, ale zpravodajstvím, a to i ze světa a zároveň stimulovat obecnou diskuzi kolem aktuálních témat.
Za druhé vytvářet vzdělávací obsah a obsah s přidanou archivační hodnotou, například v podobě rozhovorů,  polemik, o hudební interpretaci nebo vývoji hudebního divadla atd. Vytvářet texty o osobnostech, které v českém měřítku zatím nemají ani své heslo na Wikipedii – kupříkladu Anner Bilsma, nebo podávat co nejkompletnější umělecké životopisy – jak tomu je ku příkladu u životopisné skici o Vilému Zítkovi. S tím souvisí také naše snaha pokrývat zajímavá výročí novými články.
Za třetí: popularizovat klasickou hudbu, šířit ji mezi lidmi, kteří mají potenciál se stát novými posluchači, avšak ji zatím aktivně nevyhledávají. Jde především o ty z řad mladší populace. Mám za to, že porozumění kvalitnímu umění pozitivním způsobem formuje lidskou osobnost a tím zkvalitňuje celou budoucí společnost. I když tato investice do kultury není na první pohled hned vidět, jako u jiných odvětví, třeba když stavíte dálnici, je neméně důležitá a vrátí se, viz. třeba skandinávské země. Proto tvrdím, že je důležité neustále se snažit rozpočty v tomto odvětví udržovat, navyšovat a ne seškrtávat. Ať již jde o projekty jako Opera PLUS, orchestry, divadla, festivaly či hudebně vzdělávací instituce.
No a za čtvrté a v neposlední řadě podporovat mladé české talenty, začínající umělce, kterým Opera PLUS může pomoci v rozjezdu kariéry. Motivovat jejich snahu v tak těžkém a záslužném poslání. S tím souvisí například i naše snaha mít přesah za hranice v lite anglické verzi Opery PLUS (kterou nyní spouštíme) a prezentovat českou kulturu ve světě.

To zní krásně. Přeji hodně štěstí, jsem rád že jsem byl přizván a mohu se na obsahu Opery PLUS s Vámi podílet. Má poslední otázka, podle čeho si vybíráte autory případně nové recenzenty.
Jak jsem říkal, většina renomovaných autorů kteří s Operou PLUS spolupracovali již dříve spolupracuje i nyní. Zároveň se snažíme vyzkoušet i nové tváře. Především, co se týče recenzí, jsou zajímavější, když je například píše někdo, kdo na daný nástroj hrál na profesionálnější úrovni a má také literární talent. Samozřejmě v tomto ohledu je těžké takové autory vždy najít. Vítáme i čtenáře, kteří napíší zajímavé ohlédnutí na představení nebo koncert, jenž navštívili. Pro ně máme sekci Čtenáři blogují a některým se tím podaří dosáhnout i do hlavní rubriky. Je třeba si uvědomit, že mino profesionální umělce a odborníky je drtivá většina návštěvníků z řad laické veřejnosti a mají různé úrovně poznání. Mnohé z nich mohou zaujmout lifestylové články, které přibližují svět klasické hudby z méně škrobeného pohledu, více než odborně psaný obsah. Výhodou internetového média oproti tištěnému je, že může nabídnout větší šíři obsahu a čtenář si sám naviguje a vyhledává obsah, kterému rozumí a zajímá ho.

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na