Zničili duchovní vzácné varhany? Skandál ve Dvoře Králové pokračuje

  1. 1
  2. 2

2/ Všechny jednotlivé kauzy je nutné chápat v širokých souvislostech. Myslíte-li si nyní, že jen u nás je situace špatná díky nekompetentním lidem, mýlíte se! Ve Dvoře Králové jde o důležité romantické varhany. Nyní ale uvedu skutečnost, která se pro změnu týká barokních varhan. Cenných a krásných varhan, a to dokonce v zemi, kterou máme všichni za velmi osvícenou v oblasti varhanní kultury vůbec. Víte, že např. v Bavorsku (opakuji Bavorsku!), konkrétně v diecézích Passau či Regensburg, byly během posledních sta let zlikvidovány téměř všechny barokní varhany? Nikoli válkami či vandalstvím, ale dobře míněnými opravami a přestavbami, jaké prováděly věhlasné firmy, které samy o sobě tvrdily, že jsou nejlepšími široko daleko… Nikdo tomu nedokázal zabránit! V diecézi Passau zbyl jediný původní barokní nástroj, a sice ve Vornbachu. Nedávno byl skvěle restaurován. V diecézi Regensburg zbyly zase jediné barokní varhany přímo v centru Regensburgu, a to v kostele sv. Oswalda. Jsou také krásně zrestaurovány. Toť vše! Dva nástroje široko daleko, které nestihla pohřbít do zapomnění lidská pýcha, arogance či hamižnost! V českých zemích máme dosud historických varhan poměrně dost. Zatím!

Královédvorské varhany navštívilo vícero kolegů profesionálních varhaníků před zásahem a po zásahu pana Mišoně, aniž by shledali posun k lepšímu. Stížnost farnosti vůči pracovníku NPÚ byla vedením NPÚ smetena ze stolu. Pokuta byla farnosti udělena a následně byla i zaplacena. Pan Mišoň varhany ve Dvoře Králové z úředního rozhodnutí restaurovat nesmí, protože nemá licenci k tomu jej opravňující a provedl nepatřičné zásahy, které sice, viděno jeho očima, měly varhanám prospět, ale neprospěly. Podrobněji viz můj článek.

Ještě douška: Každý z nás máme své hříchy, ať již jsme lidé věřící, věřící jinak či nevěřící. I já mám své. Můj článek bych do nich ale nezahrnoval. Proto není třeba mi jej odpouštět. Bylo by třeba mi odpustit, pokud bych nekonal, co cítím, že mám konat. To bych si kladl za svou velikou vinu…“

 

 

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na