Opravdová kvalita nebo pouhá show?

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Po tomto nesmírně velkém úspěchu na světovém pódiu harfistů jsem hned dostala osobní nabídku od světoznámé a významné pedagožky Susann McDonald ke studiu v USA.  Byl to pro mě doslova nečekaný, raketový start. Tuto nabídku studia jsem ale nemohla zatím přijmout, protože jsem chtěla nejdříve dokončit studium u své maminky na konzervatoři v Praze. Roční studium na Indiana University jsem absolvovala tedy až o tři roky později.

Pokud byste měla ve vaší kariéře jmenovat nějaké momenty, které vnímáte jako osudové, ať už by šlo o setkání, nebo vystoupení – ať už vlastní, či zažité z pozice posluchače, jaké by to byly?

Jsem si jistá a uvědomuji si, že každé setkání s významnou osobností a každá taková spolupráce s ní je obohacením pro život. Když má člověk tu čest sdílet jejich výjimečnou energii, díky které takové osobnosti inspirují k uměleckým výkonům na nejvyšší úrovni, je to nenapodobitelný zážitek. To, co člověk takovým setkáním prožívá, je natolik výjimečné, že to jsou právě ty školy, které dávají každému mladému umělci ten správný a vytříbený směr. Vím, že ne všem je dáno s takovými lidmi spolupracovat, a já jsem za tento dar nesmírně vděčná. Mít tu možnost dokonce kolegiálně s takovými významnými osobnostmi účinkovat a sdílet s nimi jedno pódium, považuji opravdu za osudové a nenahraditelné.

Samozřejmě osudové byly mé kroky v profesní kariéře. Ať už to začalo třetím Světovým harfovým kongresem, nejvyšším oceněním i zlatou medailí na několika světových soutěžích, USA, Izrael, Francie, Itálie a ocenění ve Švýcarsku a České republice za přínosy v hudbě, nebo přišly kroky rozhodování zajištění budoucnosti – vítězství v konkurzu na první harfistku České filharmonie, vítězství v konkurzu na učitele hry na harfu na Akademii múzických umění v Praze nebo přijatou nabídku stát se profesorkou harfy na Vlámské královské konzervatoři v Bruselu. Všechny tyto tři posty stále vykonávám a jistě přijímám tato zaměstnání jako osudová.

Co byste poradila mladým konzervatoristům, kteří by rádi prorazili? Je to v dnešní době ještě možné, nebo je konkurence v branži příliš silná?

Tak jako ve všech oborech, i v hudbě je konkurence stále větší, proto i uplatnění je složitější a náročnější. Bohužel ale vidím též, jak v této době může někdy úspěch muzikanta být založen na úplně jiných prioritách, než je pravé umění a hodiny poctivé práce. Současná společnost, i přes tu škálu konkurence, jako by přestala mít schopnost rozpoznávat opravdovou kvalitu od pouhé show a jako by spíš upřednostňovala mnohdy tu show před pravým uměním. Je to nesmírně smutná skutečnost, která svým způsobem kvalitu zabíjí. A pak se mnohdy stává, že ti, kteří opravdu umějí, se v současné době vůbec nedostanou do povědomí veřejnosti, leda by se nejdříve dokázali uplatnit v zahraničí a ukázat, že tam si jich jako umělce váží. Ráda bych mladé generaci v tomto těžkém „boji“ poradila, ale sama si připadám někdy ztracená. Já jsem byla vždy zastánce poctivé práce a i babička vždy říkala, s poctivostí nejdál dojdeš. Bohužel ale nevím, zda toto rčení je v naší době aktuální. Přesto stále věřím, že ano a že právě jen kvalita nakonec zůstane. Proto jedinou radu, kterou já mohu studentům dát, je věřit si, pracovat a být vděčný za dobrou konkurenci, která nás jen posunuje dál.

Myslíte si, že koncertní domy jsou naplněné mladým publikem? A pokud ne, zabýváte se otázkou, jak můžeme mladým lidem klasickou hudbu více přiblížit?

Je to otázka, která se řeší již pár generací. Mladé publikum bohužel na koncertech klasické hudby ubývá, ale přesto vnímám již určitou změnu. Nesmírně přínosné jsou edukativní pořady, které například zařazuje do své sezony Česká filharmonie. Zde se nejen mladí posluchači, kterým především jsou takové pořady určeny, ale též i jejich rodiče, seznamují nenásilnou formou s klasickou hudbou. Díky takovým pořadům zaznamenávám v publiku již větší zájem i z okruhu mladší generace a věřím, že postupem času mladí lidé budou vnímat klasickou hudbu jako důležitou součást vzdělání a již výše zmíněného duševního obohacení, které naše současná společnosti tolik potřebuje.

Jste velmi žádanou harfistkou vystupující na renomovaných světových pódiích nejen sólově, ale i komorně se světoznámými interprety. S jakými světovými hudebníky byste ještě ráda spolupracovala?

Těch současných úžasných muzikantů je takové množství, že bych asi do konce života spolupráci se všemi nestihla. Na zahraničních mezinárodních festivalech vždy mám tu možnost spolupracovat s novými a novými vynikajícími umělci a já se na takové koncerty pokaždé velmi těším. Ta jména, hlavně dirigentů, se kterými bych ráda jako sólistka vystoupila, si nechám zřejmě opravdu jen jako můj sen. S harfou jako sólovým nástrojem s orchestrem je to bohužel trochu složitější a ti významní dirigenti většinou harfě příliš jako nástroji neholdují. Mezi dirigenty větších jmen jsou opravdu pouhé výjimky, které sólovou harfu s orchestrem do programu zařadí. Možná právě bohužel i kvůli tomu se na harfu stále dívá jako na nástroj, který není tak „běžný“ nebo tak „dobrý“ jako klavír a housle. Přitom realita by mohla být úplně jiná.

Máme Rok české hudby. Který český skladatel je vám nejbližší a proč?

Určitě Antonín Dvořák. Ale také Janáček, Martinů, Smetana. Bohužel ale ani jeden z nich nenapsal nic pro sólovou harfu. Jejich skladby si přebírám alespoň z klavírní literatury, abych je měla v repertoáru. Ale pokud bych měla říct jméno českého skladatele, který harfě věnoval nějakou skladbu, pak by to byl Jan Křtitel Krumpholtz, Jan Ladislav Dusík a ze soudobých autorů Jan Frank Fischer, Ivanka Loudová, Petr Eben, Ilja a Lukáš Hurník, Jiří Pazour, Kryštof Mařatka, Emil Viklický, Otomar Kvěch, Jan Vičar, Lukáš Sommer, Zdeněk Zahradník, Václav Kučera a tak dále. Tito všichni soudobí skladatelé napsali skladby, které mi buď byly přímo věnovány, nebo jsem je alespoň premiérovala.

Co vám momentálně stojí doma na pultu – jakou skladbu teď studujete? Na co se mohou těšit vaši posluchači?

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


Napsat komentář