Otevřeme se a pozorně naslouchejme svému tělu i duchu a mějme empatii k druhým

  1. 1
  2. 2

Receptory na těle vysílají signály, kterým mozek rozumí a řídí se jimi. Pohyb závisí na aferentní, dostředné signalizaci, která vytváří naši vnitřní i prostorovou představu. Tu mozek zpracuje a odpoví na ni svými eferentními, odstřednými signály do svalů, které pak pohyb realizují. Jestliže například je špatně nastavená noha, aferentní signály se změní, a tím se změní i odpověď, to znamená, že pohyb nemůže být uskutečněn správným způsobem. Tyto obecné principy řízení pohybu a formy držení těla by měl budoucí pedagog znát a nespoléhat se pouze na své subjektivní zkušenosti.

Jiří Čumpelík (zdroj archiv J. Čumpelíka / foto Radka Dubanská)

Při výuce studentů zpěvu využívám obdobné principy držení těla, v tomto případě zaměřené ve větší míře na dechovou aktivitu. O tom, jak se má dýchat při zpěvu, nepanuje shoda. U dechových cvičení je dobré se soustředit na synergii mezi držením těla a dechovými pohyby a zajistit, aby proud vzduchu, který prochází hlasovou štěrbinou, byl stálý. Rozechvění hlasivek se musí dít s co nejmenší zásobou dechu.

Jaké zásady péče o tělo a ducha byste doporučil běžnému čtenáři Opery Plus?

Běžný čtenář Opery Plus je dostatečně moudrý, aby pochopil, že žádný jednoduchý „návod“, jak žít, pečovat o tělo a ducha, nepotřebuje! Radit druhému je sice možné, ale pokud rada nepadne na úrodnou půdu, je k ničemu. Co tedy říci? Otevřeme se a pozorně naslouchejme potřebám svého těla i ducha a mějme empatii k druhým.

Děkuji vám za rozhovor.

Jiří Čumpelík s modelem kyčle (zdroj archiv autorky / foto Tomáš Ježek)

 

VIZITKA

Jiří Čumpelík (zdroj Balet ND)

Jiří Čumpelík (1944, Praha) se již v sedmdesátých letech seznámil s jógou na své stipendijní cestě po Indii. Později vystudoval fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a získal tituly PhD. a PhDr. v tomto oboru. Jeho zájem se zaměřuje na držení těla, dýchání a jejich spojení s myslí. Kromě toho, že se zabývá terapií založenou na těchto principech v rámci své taneční činnosti a činnosti fyzioterapeuta v Národním divadle, snaží se tyto poznatky a principy objektivizovat. Vznikly práce věnované posturální stabilitě, posturogrammetrii a funkci bránice. Učí na 2. lékařské fakultě, HAMU, Fakultě tělesné výchovy a sportu. Vede semináře a cvičení doma a v zahraničí. Ve studiu Yoga Prague pravidelně vyučuje jógu.    

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat