Pašijové oratorium českého Mozarta z roku 1764 v podání orchestru Musica Florea

Musica Florea ve dnech 9. a 10. 3. 2018 představí posluchačům hudbu želivského skladatele ze 2. poloviny 18. století Jana Anselma Fridricha. Koncert se bude konat v kostele v Sedleci u Karlových Varů a na pražském HAMU. Orchestr Musica Florea vystoupí i se sborem Collegium Floreum a čtyřmi sólisty.

K jednomu z nejvýznamnějších premonstrátských klášterů v polovině 18. století patřil klášter v Želivě, kde v roce 1764 Jan Anselm Fridrich složil své dílo. Pašijové oratorium, které bylo uvedeno v kostele jako součást velkopátečních obřadu u Božího hrobu, nazval Musica in luctu sive piae cosiderationes in amarissimam Christi passionem.

„Hudba v zármutku neboli zbožné rozjímání o hořkém umučení Krista obsahuje uzavřené recitativy, árie a sbory. Jejich hudební doprovod tvoří především smyčcové nástroje, dvě klariny, dvě tromby a varhany,“ vysvětluje Marek Štryncl, dirigent orchestru.

Text byl sepsán některým z řeholníků a je založen na textech ze Starého Zákona přesně podle řádových zvyklostí. Tyto skladby, označené jako „oratorium musicum“ nebo „opera passionis“, jsou uchovány právě v Želivské sbírce.

„Zajímavé jsou přípisy kopistů v oratorních hlasech, což byli žáci želivského gymnázia, kteří mimo jiné také účinkovali při těchto produkcích,“ říká o těchto pašijových dílech Marek Štryncl. Na základě této své činnosti byli studenti gymnázia v klášterních análech pochvalně zmiňováni.

Jan Anselm Fridrich:
Musica in luctu sive piae cosiderationes in amarissimam Christi passionem
– Hudba v zármutku neboli zbožné rozjímání o hořkém umučení Krista

9. 3. 2018, kostel v Sedleci u Karlových Varů, 19:00
10. 3. 2018, HAMU Praha – sál Martinů, 10:30

Musica Florea, dir. Marek Štryncl, sbor Collegium Floreum
Soprán: Eva Benett
Alt: Jan Mikušek
Tenor: Václav Čížek
Bas: Jiří Miroslav Procházka

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky