Pavel Trojan: Česká dramaturgie stále nevěnuje dostatečnou pozornost moderním autorům

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Máte životní výsadu smysluplného života, patříte na přebohatou scénu českých skladatelů. Máme být na co hrdí. Je jméno, které bychom měli znát a opomíjíme?
Nenapadá mně jméno autora, které bychom měli znát a opomíjíme. Ale zdá se mi, že česká dramaturgie, a to i dramaturgie velkých uměleckých institucí a významných festivalů, z „přebohaté scény českých skladatelů“, jak jste to krásně a výstižně nazvala, věnuje poněkud menší pozornost modernějším autorům, řekněme od 2. poloviny 20. století, a také skladatelům a skladatelkám současným.

V poslední době se to ale zlepšuje. Česká filharmonie či Festival Pražského jara a také mnohé další orchestry a festivaly razí tento nový směr.

Co právě komponujete, s čím vstoupíte do nového roku, jak vypadá váš běžný pracovní den?
Mám rozpracováno několik věcí. Aktuálně dokončuji celovečerní balet na námět pohádky Bílá laňka. Libreto vytvořil Gustav Skála, hudebně je dílo hotovo, nyní pracuji na instrumentaci. Je to moderní baletní hudba, plná rytmu, tanců a melodií. Tady se aluze vyskytují. Např. v 2. jednání, kde Princ pronásleduje Laň (Princeznu) přes půl světa, se uplatňují různé tance charakterizující dané končiny, od španělské Folie (zazní citace známé renesanční melodie s mými variacemi), přes italskou Tarantelu až po čínskou operu. V části, kde je líčena hostina bojarů sledujících tanec labutí, je zase aluze známého Tance LabutíLabutího jezera

Pavel Trojan (foto: Eliška Zlatohlávková)

Pracuji také na virtuózních skladbách pro sólový klavír (pracovní název Balady). Budou věnovány Luďku Šabakovi a rád bych je uvedl na některém z příštích autorských koncertů.

Největší výzvou, kterou se aktuálně zabývám je Koncert pro hoboj a orchestr. O ten mě požádal Vilém Veverka a přáním tohoto úžasného interpreta je, abych šel při traktování partu sólového hoboje, pokud možno, za hranice jeho současných možností. Tedy nikoliv možností Vilémových (ty snad ani žádné nejsou), ale možností nástroje… Tak na tom teď s velkou chutí pracuji. V jednání je uskutečnění světové premiéry tohoto díla ve Vilémově podání na některém z příštích ročníků Festivalu Pražského jara.

A nedávno jsem byl osloven kolegou Jiřím Bezděkem k vytvoření melodramu pro projekt tvorby koncertních melodramů na německý text, který bude součástí česko-německé akce „Češi zhudebňují Němce a Němci Čechy“. Vybral jsem si verše Franze Werfela, koncert by se měl uskutečnit na podzim.

Nu a s Ladislavem Horákem, mým vzácným a milým kolegou, pracujeme na přípravě CD se skladbami, které jsem pro sólový akordeon a pro akordeon v různých komorních sestavách za léta vytvořil. Většina těch kompozic byla vlastně napsána na jeho podnět. Pro toto CD se chystám zkomponovat ještě akordeonovou sonátu virtuózního charakteru.

Takže, jak vidíte, nenudím se. Pokud jde o můj běžný pracovní kompoziční den, ten vypadá úplně jinak než v době mého působení ve vedení konzervatoře. Tehdy jsem se ke komponování dostal nanejvýš večer, ale spíše o víkendech anebo v létě. Pokud se ve škole něco nebudovalo…

Dnes se zpravidla celé dopoledne věnuji kompoziční práci, odpoledne instrumentuji, či píšu čistopisy. Ale kolem komponování je i spousta manažerské a producentské práce, například autorské koncerty se samy nezorganizují, takže pracovní aktivita mi i dnes zasahuje často do večera.

Balet, melodram, hobojový koncert, skladby pro klavír, akordeon… Tolik opusů, tolik premiér nás čeká. Tudíž gratulace a díky i za přesvědčivý vhled do vašich aktivit a tvorby.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


5 4 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments