Plzeňské divadlo včera, dnes a zítra

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Divadlo Alfa musí být i nadále samostatným subjektem a rozvíjet svůj úspěšný program. Alfa v žádném případě není, nemůže a nesmí být pouze jakousi přípravkou pro děti, aby se naučily chodit do divadla. Názorům podobného typu je třeba co nejostřeji oponovat.

A konečně problém zdaleka nejen plzeňský. Je zajímavé, že v Plzni podobně jako v dalších městech se tvrdě hájí koncepce dvou samostatných orchestrů (symfonického a divadelního), která nikde na světě ve městech velikosti a typu Plzně neexistuje a přitom v Plzni není v současnosti slušný prostor pro pořádání symfonických koncertů. Údajně se počítá s jejich pořádáním v Novém divadle. Zatím nikdo neví, jaká bude v této budově akustika. V Brně se sice různými úpravami dospělo k vylepšení akustiky Janáčkova divadla, ale základní problém tkví v tom, že akustika pro operní představení je zcela jiná než pro symfonické koncerty. Dříve nebo později bude tento problém v Plzni velmi aktuální a akutní. Na základě vlastních dosti velkých zkušeností s touto problematikou bych si dovolil doporučit, aby se pro futuro této otázce věnovala maximální pozornost, a to i v souvislosti s budovou Pekla, která byla pro pořádání koncertů optimálně vyhovující. Všechny úvahy ovšem úzce souvisejí s naprosto jednoznačným vymezením minimálně střednědobého programu aktivit, které bude zabezpečovat nová divadelní budova.Přeloženo do normální češtiny:
Co se v ní bude hrát?
Pro koho se bude hrát?
A za co se bude hrát?

Přeji nové divadelní budově, aby dlouhá léta sloužila Plzeňanům minimálně tak dobře a rozdávala jim tolik radosti a spokojenosti jako její chudičká předchůdkyně na Prokopově ulici.

Autor je bývalým dlouholetým ředitelem Divadla J. K. Tyla v Plzni a Národního divadla v Brně
Foto archiv, Tomáš Kelar, Pavel Křivánek

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat