Popelka z Vídně v Baletním panoramatu

Baletná panoráma Pavla Juráša (205)
Tentoraz:

  • Malandain z Biarritzu až do Viedne
  • Baletné novinky v Prahe či v Zürichu
  • Vianočná nádielka fotografií
  • Čo sleduje Veaceslav Burlac?

 

Malandain z Biarritzu až do Viedne
Vianočná dramaturgia baletných súborov je rôznorodá. Našťastie u nás v Európe ešte nepristál americký model nekonečnej šnúry predstavení Luskáčika. V kadejakej horor-verzii. Naopak, mnohé baletné súbory sú veľmi nápadité. Vo Viedenskom štátnom balete k adventu a Vianociam pripravili novú premiéru baletu Popoluška vo verzii šéfa súboru baletu v Biarritzi, jedného z rešpektovaných choreografov súčasnosti Thierryho Malandaina.

Bývalý tanečník ukončil v roku 1986 tanečnú kariéru a dal sa na cestu choreografie. Jedným z vrcholov tejto jeho cesty je rok 1998, kedy s podporou francúzskej vlády založil baletný súbor Centre chorégraphique national – Malandain Ballet Biarritz. Ďalším vrcholom je napríklad nominácia na baletného Oscara Prix Benois de la Danse či rôzne regionálne aj medzinárodné baletné ocenenia. Zaujímavosťou je, že sa Malandain stal držiteľom ocenenia Taglioni – European Ballet Award 2014 práve za balet Popoluška, ktorý v týchto dňoch a v januári obohacuje repertoár viedenského baletného života. Zaujímavé je to z niekoľkých hľadísk, pretože tohtoročné vyznenie Popolušky je viac než rozporuplné.

Sergej Prokofjev: Cendrillon - Mila Schmidt (Cendrillon), Andrés Garcia-Torres (Prinz) - Wiener Staatsballett 2016 (foto Wiener Staatsballett/Ashley Taylor)
Sergej Prokofjev: Cendrillon – Mila Schmidt (Cendrillon), Andrés Garcia-Torres (Prinz) – Wiener Staatsballett 2016 (foto Wiener Staatsballett/Ashley Taylor)

Dramaturgicky Malandain píše sprievodné slovo plné jazykového bohatstva, citácií od Nietzscheho až k svojmu pohľadu na baletné umenie, článok plný filozofického pozadia hľadania javiskového tvaru. Dej na scéne však tomuto príhovoru nie úplne zodpovedá. Malandain je tvorcom mnohých titulov s očakávaním naratívneho rozprávania príbehu, čo je však len prelud. A oveľa lepšie sa cíti v rovine voľnej transformácie. Ani počtom diel, ani ich kvalitou sa nezaradil k baletným rozprávačom, zostal skôr básnikom, ktorý sa snaží ornamentmi pohybov kresliť dej aj psychologické pohnútky postáv. Popoluška má jasný dej, rozprávka bratov Grimmovcov či Perraulta patrí k najobľúbenejším rozprávkam vôbec. V česko-slovenskom prostredí, vďaka legendárnemu filmu, ešte viac.

Choreograf ako libretista aj režisér pracuje s náznakom. Snaží sa do príbehu dostať typické rozprávkové prvky ako „nadprirodzené sily, „záhrobný svet“, „použitie čarovných či personifikovaných zvierat“ a ďalšie. K tomuto konaniu mu veľmi dobre slúži baletný ansámbel. V rovnošate kúzelných bytostí sa tak môže corps de ballet transformovať do postavy, ktorú divák očakáva či si ju vo svojej fantázii predstavuje. A tak sa súbor mení na holubice, elfov, ročné doby, plesových hostí. Nepotrebuje k tomu nutne zmenu kostýmu, ale Malandain využíva zmenu pohybového aparátu a pohybovú štylizáciu. Táto trochu francúzska snaha po dizajnovej inscenácii v rozprávke nie vždy dobre funguje. Plesoví hostia tancujú s figurínami dám, ktorým chýbajú hlavy, definujú ich len čierne slávnostné róby, zmysel to však v príbehu nedáva. Vstup Popolušky na ples v dizajnovom kruhu, ktorý tlačí jej mŕtva matka, je ornamentom pre seba samého. Oveľa lepšie Malandainovi vychádzajú zbory v rovine nadprirodzenej.

Sergej Prokofjev: Cendrillon - ansámbel - Wiener Staatsballett 2016 (foto Wiener Staatsballett/Ashley Taylor)
Sergej Prokofjev: Cendrillon – ansámbel – Wiener Staatsballett 2016 (foto Wiener Staatsballett/Ashley Taylor)

Už v úvode divák vidí na zemi kruh tanečníkov, ktorí trepotajú nohami a ktorých dotyk lýtok o baletnú podlahu pripomína šumenie krídel kúzelných holubov, ktoré majú Popolušku zachrániť pred triedením semiačok a popola. Toto neskôr v deji u francúzskeho tvorcu úplne chýba. Celkovo sa vyhýba mnohokrát prehnaným stretom a terorizovaniu dievčiny od macochy a sestier. Ak som začal tému symbolov, základným symbolom tejto inscenácie je dámska črievička či topánka všeobecne. Dominuje scénografii a aj javiskovému konaniu. Popoluška v úvode čistí oteckovi topánky, od maminky dostane črievičky na ples, tie však na plese nikdy nenosí. Zaujímavé. Podobných nejasností a skôr snahy o modernosť i snahy o „dizajnovú modernosť“ je viac, napr. aj fakt, že macocha tancuje s francúzskymi barlami. To už v balete poznáme aj v lepších spracovaniach, virtuóznych a až futuristických. Ale prečo macocha doma má francúzske palice a na plese je zrazu bez nich a pohybuje sa normálne? To je jedna z ďalších nejasností tejto koncepcie, ktorá prináša zaujímavé nápady, ale nepracuje s nimi dramaturgicky a ani v zmysle logiky. Sú to osamotené obrazy pre obrazy. Nápad pre nápad, a čo horšie, pre efekt.

Zaužívalo sa macochu a zlé sestry interpretovať pánskymi tanečníkmi aj pre fyzický efekt ne-lyrickosti, anti-krásy a určitej strašidelnosti. Malandain postupuje v týchto intenciách. Aby to však nebolo málo, necháva macochu aj s dcérkami mať na hlave plešinu. Ak to má byť vtipné, nie je to tak, ak to má byť charakterotvorné, tiež to tak nie je. Z tradície inscenovania Prokofievovej hudby necháva divertissement ročných období, ktorý zveruje zboru a robí tak dobre. Tento imaginárny svet rozličných postáv je v jeho balete najzaujímavejší. Postavy macochy a sestier alebo otecka či zjavenie maminky a učiteľ tanca sú len skratkovite načrtnuté a pohybovo nijak zaujímavé. Princ sa objavuje až na plese, ktorý v konečnom celku pôsobí najrozporuplnejším dojmom. Po päťdesiatich minútach vďaka stretnutiu Princa a Popolušky konečne divák dostane adagio a hlavne partnerský tanec. Tam, kde Prokofiev hudobne čaruje a je plný výbuchov radosti a zvukového jasu, však choreograf zostáva stále zahrabaný v popole nudy. A keď na gradáciu hudby si Princ a Popoluška ľahnú a urobia akýsi gymnastický mostík, je to už aj moc.

Sergej Prokofjev: Cendrillon - Michal Beklemdžiev, Suzanne Kertész (Arabský tanec) - Wiener Staatsballett 2016 (foto Wiener Staatsballett/Ashley Taylor)
Sergej Prokofjev: Cendrillon – Michal Beklemdžiev, Suzanne Kertész (Arabský tanec) – Wiener Staatsballett 2016 (foto Wiener Staatsballett/Ashley Taylor)

Úžasne hudobne vykreslené mystérium polnoci, kedy kúzlo krásnej dievčiny má pominúť, necháva Malandain vyšumieť tak ako iné vrcholy práce s libretom. Popoluška zmizne, a žiadna črievica po nej nezostane. Všeobecne sa choreografovi priečia efekty, ktoré divák od rozprávky očakáva a na ktorých inscenovanie sa niekedy aj teší. Chce hovoriť jazykom lyrickým, záhadne čarovným, v univerzálnom scénickom priestore. Otázka po závere ostáva: Komu tým robí službu? Divákovi? Svojmu štýlu? Dramaturgicky zaujímavý je záver, ktorý bez pauzy pôsobí ako urputné čakanie na koniec. Jedna zlá sestra sa snaží črievicu (ktorú si Princ len tak prinesie v krabici, ale odkiaľ ju má, nevieme) skúšať ako španielska kráska s patričným sprievodom rovnakých Španielok a druhá ako Arabka. Ani tento zámer však neprináša nápad v pohybovej rovine a zostáva len kostýmovým ornamentom. Nakoniec Popoluška sama príde s jednou črievičkou, a tak hľadajúci Princ nájde pár. Záver v podobe happy endu tu však nie je. Ústredný pár sa nenápadne prezlečie do telovo-zlatkavých kostýmov, ktoré má zbor, a splynie s nimi. Akoby choreograf rozprával, že láska a šťastie v tomto svete nemôžu zvíťaziť a ich domovom je svet fantázie či večnosti. Toto je najväčšia a s ohľadom na snovú Prokofievovu hudbu najzaujímavejšia premisa celej tejto inscenácie. Po skoro sto minútach baletu sa však javí ako prchavá a dosť neuspokojivá.

Plusom inscenácie je živý orchester Volksoper Wien, ktorý hrá až na malé nedostatky u dychových nástrojov, ktoré sú v tejto partitúre exponované a s ohľadom na to, že orchester hrá bez prestávky najťažšie čísla z obsiahlej partitúry, nie sú neočakávané ani obzvlášť markantné. Dirigent Guillermo Garcia Calvo zvukovo bohato diferencuje jednotlivé čísla partitúry a mnohokrát má jeho ansámbel s nástrojmi aj prevahu nad javiskovou nudou. Šéf Viedenského štátneho baletu Manuel Legris veľmi dobre rozhodol, že predstavenie bude za súbor tancovať časť tanečníkov, ktorá pôsobí vo Volksopere. Tanečníci z rôznych krajín sveta dostali šancu stretnúť sa v celovečernom titule s choreografom, ktorý si desaťročia pestuje svoj pohybový slovník. Najlepšie z toho vyšiel mladý princ Andrés Garcia-Torres. Popoluška Mila Schmidt nevytvorila (možno to po nej v tejto koncepcii nikto ani nechcel) oblúk svojej postavy. Zostala nudná a nevýrazná.

Sergej Prokofjev: Cendrillon - Cendrillon Mila Schmidt (Cendrillon), Andrés Garcia-Torres (Prinz) - Wiener Staatsballett 2016 (foto Wiener Staatsballett/Ashley Taylor)
Sergej Prokofjev: Cendrillon – Cendrillon Mila Schmidt (Cendrillon), Andrés Garcia-Torres (Prinz) – Wiener Staatsballett 2016 (foto Wiener Staatsballett/Ashley Taylor)

Trio travesty matky a jej dcér s chuťou stvárnili László Benedek, Samuel Colombet a Keisuke Nejime. Neprehrávali, niektoré milé gagy od inscenátorov zvládli s prehľadom. Ale celkovo, tak ako ostatní, by potrebovali viac nápaditého tancovania. Je ťažké túto Malandainovu choreografiu zaradiť. V kontexte jeho tvorby, kde sa búrlivo a eklekticky tancuje ako napríklad v Magnifique, tu zostáva dlžný hodne nielen svojmu menu, ale aj tomu, čo súčasná baletná tvorba dnes hľadá.

 

Baletné novinky v Prahe či v Zürichu 
Búrlivý pohybový slovník a viac vrstevnaté tanečné divadlo naopak prezentuje Christian Spuck v svojom novom balete Messa da Requiem na celú zádušnú omšu Giuseppe Verdiho. Áno, aj to je európska dramaturgia, v decembri hrať requiem a nejsť prvoplánovo po vkuse diváka, ktorý očakáva skôr pastorále a rozkošné feérie na odpočinutie. V bohatom Zürichu toto predstavenie spôsobilo okamžitý záujem, nielen pre dirigentské kvality Fabia Luisiho a renomé choreografa a šéfa súboru Spucka. Premiéru ihneď natočili spojené tímy staníc Arte a Mezzo.

***

Vo Viedni vianočné sviatky opanuje na hlavnej scéne Staatsoper Nurejevova Raymonda. To je skutočná pastva pre oči a s Glazunovom aj pre uši. Mix obsadenia ústredných postáv prezentuje mladých talentovaných tanečníkov a ostrieľané hviezdne mená súboru. Blok predstavení s obnovenou premiérou začína 22. decembra.
***

K Vianociam si baletní diváci môžu dopriať aj zaujímavý film. Hlavne tí žijúci v cudzine. Prezentujú ho najmä francúzske kultúrne inštitúty. Francúzski tvorcovia natočili dokument s názvom Reset o dnes už bývalom šéfovi baletu parížskej opery a zaujímavej choreografickej osobnosti Benjaminovi Millepiedovi. Tri mesiace sa choreograf a manžel slávnej herečky Natalie Portmanovej nechal sledovať kamerou pri svojej práci v Paríži. S jeho náhlou abdikáciou z čela inštitúcie, kam by sa chcel dostať každý, sa dokument javí o to zaujímavejší (tu). Pohľad na jeho nálady, jeho predstavy o tanci a balete v dnešnom svete, jeho kreativitu a hľadanie pohybového ideálu s vynikajúcimi tanečníkmi ikonického baletného súboru rozhodne nie je stratený čas.
***

S nastoľovaním otázok divákovi v decembrovom čase prichádza aj Pražský komorný balet. V novej premiére Mystérium času 18. decembra pozval k práci vedľa svojej kmeňovej choreografky Hany Polanskej Turečkovej aj dvoch tvorcov, ktorí sa „zdokonaľujú“ v Národnom divadle v súbore DeccaDancers. Českú baletnú hviezdu Ondřeje Vinkláta a Marka Svobodníka, ktorých už nemožno počítať medzi začiatočníkov na poli choreografie. Ondřej Vinklát si vybral dvoch tanečníkov zo súboru a pripravuje pre nich dvadsaťminútové dueto s názvom Teď² na hudbu Marka Pavlíčka. Marek Svobodník si naopak vybral viac tanečníkov a inšpiroval sa Havranom Edgara Allana Poea. Svobodníkov ironický zmysel pre humor graficky a obsahovo reprezentuje aj názov jeho baletu: Chvilka POEzie. Spojujúcou líniou premiéry je nielen motív chápania času, ale aj využitie hudby českých skladateľov. Hana Polanská Turečková si napríklad vybrala priam ideálne Mysterium času od Miroslava Kabeláča, ktoré dalo aj názov jej choreografii.

Mysterium času (vizuál) - Pražský komorní balet 2016 (zdroj prazskykomornibalet.cz)
Mysterium času (vizuál) – Pražský komorní balet 2016 (zdroj prazskykomornibalet.cz)

***

K Vianociam pre baletných fajnšmekrov odporúčam ešte do pozornosti mimoriadnu knihu. Nazýva sa The Art of Movement. Je to skutočne unikát vo svete baletnej fotografie. Za jej vznik vďačí baletný a umelecký svet pani Deborah Ory, ktorú k vzniku inšpirovala jej malá dcéra. Pre malé dievča ako maminka zháňala fotky baletiek a tanečníkov, ktorí by sa dcérke hodili na výzdobu izbičky. Mama, sama pôsobiaca na poli fotografie, sa napokon opýtala Daniila Simkina – prvého sólistu American Ballet Theatre – kto je jeho obľúbený fotograf. A tanečník hneď menoval Kena Browara, ktorý ho už fotografoval. Browar je renomovaný módny fotograf, ktorý pracuje pre Vogue, Elle či Marie Claire. Jeho láska k baletu začala, keď žil a pracoval v Paríži, kde prvýkrát pred objektívom stretol baletné hviezdy ako napríklad Isabelle Guérin. A tak sa Ory a Browar spojili a založili NYC Dance Project, v rámci ktorého prizvali pred objektív v dokonalom odeve, kostýme, make-upe toľko popredných tanečníkov sveta, že vám z toho prídu druhé Vianoce. A budete si priať, aby kniha nemala konca. Sedemdesiat tanečníkov zo súborov ako American Ballet Theatre, New York City Ballet, Avin Ailey American Dance Theater, Martha Graham Dance Company, Boston Ballet, Royal Danish Ballet, The Royal Ballet z Londýna. Kritici zameraní na fotografiu označujú mnohé z fotiek za majstrovské diela. Vďaka internacionálnemu rozmeru súborov stretnete v knihe aj hviezdy, ktoré do konkrétneho súboru trvalo nepatria. Vedľa kníh, ktoré sa venujú jedinému súboru, či záľubám dotyčných fotografov na hranici fetišu, táto je všeobecná a v tom je jej krása a sila. Nezachytáva mechanizmus a prevteľovanie tanečníkov do rolí na scéne, ale zachytáva samotných umelcov pred objektívom s ich charizmou a tajomstvom. Jedni sú oblečení podľa najnovšej módy, od smokingov cez športové kolekcie, dámy korunujú luxusné róby haute couture, iní sú v cvičebných trikotoch a dresoch, vydaní napospas zornici fotoaparátu. Skutočne unikátna sviatočná kolekcia, sviatok pre každého milovníka krásy a baletu.

The Art of Movement (obal knihy) (zdroj NYC Dance Project)
The Art of Movement (obal knihy) (zdroj NYC Dance Project)

 

Čo sleduje?

Veaceslav Burlac (foto Pavel Hejný)
Veaceslav Burlac (foto Pavel Hejný)

Dnešným hosťom je sympatický rodák z Moldavska, demi sólista Baletu Národného divadla, celým menom Veaceslav Burlac, pre priateľov jednoducho „Sláva“. Sympatický tanečník, ktorý výborne interpretuje či už klasické postavy, ako je jeho povestný Šašo v Labuťom jazere, či moderné party ako decadance Ohada Naharina. Aké video si vybral rodák z Kišineva, ktorý študoval aj v Prahe, tancoval ako stály hosť v nemeckom Würzburgu, zahral si vo filme Anglické jahody?

S úsmevom jemu vlastným k videu poznamenáva: „Jedna z jeho nejlepších věcí!!! Rondo Capriccioso je pro mě oblíbená klasická skladba a ještě v jeho podání je to prostě fantastické.“ Sergeja Nakariova má tanečník obzvlášť rád. Dokonca by sa dalo povedať, že tanečník sa v svojich najlepších virtuóznych rolách s allegrovou technikou a výbornou rotáciou na hru sólistu podobá. Točí, skáče, hladí, atleticky provokuje gravitáciu, pohybom perlí a zároveň zostáva mužný a sýty. „Sergei Mikhailovich Nakariakov je virtuózní hráč, jeden z nejlepších na světě. – Nejlepší na světě.“ A potom že poslucháči majú radi hlavne huslistov! Nakariakova sviatočná virtuózna trúbka sa k Vianociam mimoriadne hodí. Na otázku, aké vianočné zvyky z domova dodržuje, odpovedá tanečník jasne. „Slavíme všichni Moldavci pohromadě! A slavíme šestého ledna.“ Teší sa na prasiatko, šalát, olivy, mandarínky, bonbóny. Sviatočné chvíle si tanečník užíva o to viac, že má skvelú rodinu, v ktorej dominuje aktívna Aliska, ktorá má len rok a osem mesiacov, ale už to vyzerá, že bude tiež baletka.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat