Pouliční divadlo pro Leoše Janáčka. Studenti JAMU slaví 70 let školy

Brňané se mohou v sobotu vydat městem po stopách Leoše Janáčka. Studenti akademie, která nese skladatelovo jméno a letos slaví sedmdesát let existence, pro ně na pěti místech připravují pouliční divadelní program. Oslavy výročí Janáčkovy akademie múzických umění jsou rozvrženy do celého letošního roku, nadcházející sobota patří k jejich hlavním bodům.

Janáčkova akademie múzických umění Brno (zdroj FB JAMU / foto Marek Hlavica)

V poledne začnou ve školních budovách a divadlech třicetiminutové komentované prohlídky, kde je ovšem nutná předběžná registrace zájemců. Pouliční program nazvaný Leošovy stopy začíná v 15.00 nedaleko domku, kde Leoš Janáček trávil poslední období života a v jehož sousedství působila jeho varhanická škola.

„Jde o putování po místech, která mají vztah k Leoši Janáčkovi,“ řekl děkan fakulty Petr Francán. Následuje průvod pod vedením loutek v nadživotní velikosti směrem na Moravské náměstí, před Místodržitelský palác, před budovu hudební fakulty a nakonec ke staveništi Janáčkova kulturního centra. Na každou zastávku připravují studenti pouliční divadlo různého charakteru.

Po celý den bude otevřená výstava o historii akademie a jejích absolventech ve foyer Divadla na Orlí. Večer se pak ve Středisku volného času v Lužánkách setkají absolventi, studenti a pedagogové divadelní fakulty. Účast přislíbili třeba herci Miroslav Donutil a Jiří Pecha, ale také první porevoluční rektorka akademie, čtyřiadevadesátiletá varhanice Alena Štěpánková Veselá.

Akademie vznikla na základě vládního zákona ze září 1947, výuka začala následující měsíc. První profesorský sbor čítal čtrnáct mužů, z nichž někteří se ještě znali s Leošem Janáčkem, případně byli jeho žáky. Školu ze začátku navštěvovalo třiadvacet studentů.

Leoš Janáček (foto archiv ND Praha)

Z archivní knihy evidující státní zkoušky vyplývá, že prvními absolventy se na začátku padesátých let stali třeba herci Eduard Cupák a Josef Karlík, herečky Květa Fialová a Blanka Bohdanová nebo první primárius Janáčkova kvarteta Jiří Trávníček.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat