Práce s Bertramkou a na Bertramce

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Skutečnost: architekt Špička v Americe žádné „sponzorské peníze na počátek nutných rekonstrukčních prací“ nesehnal (jestli ano, pane Tůmo, tak jak s nimi naložil?), a jen skutečný prosťáček Páně může napsat, že Volek osočil Špičku, „že mu chce Bertramku zcizit“, takže ho z Mozartovy obce vyhodil a „stejný osud vzápětí potkal“ ještě ty členy Mozartovy obce, kteří předtím Volkovi přispěli k vyhození Špičky. K tomu lze přičinit jen jeden závěr: „Tak, milé děti v Opera Plus, vyslechly jste pohádku o zlém volkovi a teď už hajdy na kutě.“

MILADA JONÁŠOVÁ:
Mimochodem osobní úmysly architekta Špičky s Bertramkou jsou až příliš průhledné i z dalších písemností. Máme k dispozici kopii aktuální žádosti o prohlášení Bertramky národní kulturní památkou, kterou pro Městskou část Praha 5 nevypracoval nikdo jiný než dvojice Špička – Hulec. Je to celkově děsivé, protože uvedeným aktérům vůbec nejde o Mozarta, každý má vlastní vedlejší důvody.

Bertramka (zdroj commons.wikimedia.org / foto Pavel Dušek)

Zkusila Mozartova obec podat odvolání k vyšší soudní instanci?

TOMISLAV VOLEK:
To nebylo možné, protože soudkyně JUDr. Lada Závišková ve svém rozsudku ze 24. listopadu 2016 stanovila pro odvolání lhůtu „15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Městskému soudu v Praze“. Přitom ani tato informace nebyla na Bertramku doručena. Takže – jak řečeno – my jsme se o celém soudním řízení dozvěděli až při zjištění, že nám jakýsi exekutor bez ohlášení strhl 10. května 2017 z účtu Mozartovy obce 22.715,- Kč za proces, za Špičkova advokáta a tak dále. Pak už bylo dávno po stanovené odvolací lhůtě.

Nabízeli jste také průvodcovské služby na Bertramce nebo jste spolupracovali a spolupracujete s dalšími průvodci?

TOMISLAV VOLEK:
Průvodcovské služby lidí, kteří nejsou členy Mozartovy obce, nepotřebujeme. Ve výboru Mozartovy obce jsou dva muzikologové, kteří si leccos protrpěli, když museli na Bertramce vyslechnout všelijaké fabulace a zkreslená fakta o Mozartovi v podání různých laických průvodců, jež vesměs žijí v omylu, že jsou o mozartovské problematice důkladně poučeni. Nejhorší jsou ti, které si občas najímají bohatí západní manželé a podobně, aby je den dva prováděli Prahou a řekli jim o tomto městě a jeho historii „vše“. Proto přednášky pořádáme – většinou i s promítáním a komentováním dokumentů k historii Mozarta v Praze – sami. I to je poslání Mozartovy obce – poučený výklad na úrovni aktuálních vědeckých poznatků o zvláštním postavení Prahy v životě a díle Mozartově.

Řada památek i ve státním vlastnictví je také vedena či tlačena k tomu, aby nějakým způsobem vydělávala. Komerční využití nějaké kulturní památky, to je hodně široký pojem. Kde je pro vás hranice přijatelného a nepřijatelného využití Bertramky?

TOMISLAV VOLEK:
Bertramka si sama na sebe – máme-li na mysli i stavební úpravy – nikdy nevydělala a vydělat nemůže. Takový je osud všech staletí starých budov. Pokud jde o návštěvnost, je na závadu už její excentrická lokalizace, na rozdíl od Stavovského divadla, malostranského kostela sv. Mikuláše, Obecního domu, Rudolfina atd. A novou sítí okolních komunikací, tunelů, hotelů a obytných domů byla navíc podstatně ztížena její dostupnost od zastávek městské hromadné dopravy. Zkuste k ní jít s dodržováním všech dopravních předpisů od stanice Anděl! A pronajímat ji z výdělečných důvodů na „rauty“, jako to dělal její nájemce inženýr Karel Muzikář, odmítáme.

Pouze dvakrát jsme ji (z finančních důvodů) zámožným klientům (ozdobeným vysokoškolskými tituly) pro jejich společenskou oslavu, na kterou si přivezli vlastní pohoštění, pronajali. V obou případech jsem tam ty večery strávil také, abych vše pohlídal, a stejně: v obou případech se hosté (jimž musely být samozřejmě přístupné šatny a toalety a s nimi i některé další místnosti) rozlézali po vile i zahradě a trousíce z přenášených talířků zbytky jídla a tak dále, dělali svinčík. V jednom z těchto případů nám dokonce večer při likvidaci svého cateringu odvezli i jeden náš cenný stůl. A hoňte je!?

Koncertní sál i místnosti muzea jsme již mnohokrát pronajímali pro akce spojené s koncertem umělecké – především Mozartovy – hudby. Nic jsme samozřejmě neinkasovali v případech, kdy byla Mozartova obec například spolupořadatelem konference a na Bertramce se konal jen její slavnostní závěr, naposledy na jaře 2016 v případě woelflovské konference, konané v pražském Rakouském kulturním fóru, nebo když se konalo setkání unitářů jako naše poděkování za jejich pomoc v údržbě zahrady a podobně. Zdarma jsme samozřejmě přednášeli a připravili malé koncerty pro výpravy zahraničních mozartovských společností, nejvíc jsme si dali záležet na té ze Salcburku. Přál bych vám slyšet to ticho v sále, když jsme jim promítali německý překlad Janáčkova fejetonu o jeho návštěvě na Bertramce v roce 1927, kdy patřila salcburskému Mozarteu, a současně fotografii jejího tehdejšího smutného stavu, přičemž Salcburští chtěli za tuto zděděnou vilu tolik peněz.

Odmítli jste nějaké nabídky Bertramku pronajmout k provozování?

MILADA JONÁŠOVÁ:
Samozřejmě. Například jednotlivcům i společnostem, které chtěly na Bertramce filmovat, ale nebyly ochotny nám předem předložit svůj scénář. Nebo když se jeden úspěšný mladý violoncellista chtěl v létě na Bertramce ženit a k tomu účelu požadoval, aby byla Bertramka ten den pro veřejnost uzavřena a služba v expozici aby jeho lidem odevzdala klíče od objektu už večer předchozího dne, aby si oni mohli včas navézt pro následující den nádobí a přístroje na opékání a tak dále.

Bertramka (zdroj commons.wikimedia.org)

Dá se popsat systém, kterým jsou přijímáni členové Mozartovy obce?

MILADA JONÁŠOVÁ:
Členové Mozartovy obce jsou přijímáni po odevzdání přihlášky s doporučením jednoho člena Mozartovy obce, který se tak de facto za nového člena zaručuje. Tak je tomu dle stanov už od třicátých let, neboť už tehdy – stejně jako po roce 2009, naposledy před dvěma lety – bylo učiněno několik pokusů o takzvané „nepřátelské převzetí“ Bertramky a přilehlých pozemků.

Máte v současné době podány nějaké žádosti o grant?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na