Přání do nového roku a aktuality ze světa baletu v Týdnu s tancem

  1. 1
  2. 2
Týden s tancem (53) – od 1. do 7. ledna 2018. V dnešním vydání najdete: Choreografický ateliér v Brně. VerTeDance opět na cestách. Galantní tanec v galerii. Ze zahraničí: vzorná péče o diváka. Do nového roku…
Divadlo Reduta Brno (zdroj commons.wikimedia.org / foto Petr Šmerkl)

Choreografický ateliér v Brně
V přehledu lednových tanečních událostí by s předstihem neměl chybět ani Choreografický ateliér Baletu Národního divadla Brno v Divadle Reduta. Choreografické ateliéry a workshopy nejsou v tanečním světě ničím novým, i když naše soubory naskočily na vlnu trochu později než zahraniční kolegové. Hlavním účelem těchto tvůrčích dílen je podchycení mladých choreografických talentů uvnitř souboru. Bývá to sázka do loterie, ale nejednou se už stalo, že šlo skutečně o impulz k vlastní soustavné tvorbě. Miniatury, které organizoval Balet Národního divadla, třeba zapříčinily vznik tanečního uskupení DekkaDancers.

Tanečníci dostanou příležitost vyzkoušet si produkci krátkého díla a poznat, jestli je jejich invence skutečně nutí k tvorbě. Konfrontace s diváky je důležitá a choreografie za uvedení stojí, ačkoli pro drtivou většinu kusů jde během jednoho nebo dvou večerů o premiéru i derniéru současně. Nejinak tomu bude i tentokrát. První představení se koná 18. ledna, druhé 19. ledna a představení začínají v devatenáct hodin. A záleží jen na choreografech, jestli budou mít jejich práce takový potenciál a takovou životnost, aby se v budoucnu dočkaly dalších uvedení.

Na novém ročníku brněnského choreografického ateliéru se tvorbou budou podílet nejen debutanti, to jest ti, kteří si vyzkouší své schopnosti poprvé, ale i zkušenější tvůrci, kteří již mají své první choreografie za sebou. Někteří tvůrci úspěšných choreografií z minulých ročníků budou pokračovat v práci také v letošním roce a brněnské publikum může sledovat jejich pokroky. Své práce tedy představí tito členové brněnského souboru: Barbora Bielková, Gregor Giselbrecht, Anita Glosová, Carolina Isach Cogollos, Uladzimir Ivanou, Nelka Lazović, Kateřina Nováčková (jako host), Martin Svobodník a Emilia Vuorio.

Takhle se třeba v Brně tvořilo před několika lety:


VerTeDance opět na cestách

Soubor VerTeDance se chystá v lednu do Německa. Na Mezinárodním tanečním festivalu pro mladé publikum PURPLE vystoupí 23. a 24. ledna, jednou pro široké publikum a podruhé pro školy, se svou repertoárovou stálicí Korekce. Festival se koná v Berlíně a soubor na něj jede s inscenací, která je možná také ze všech nejzcestovalejší. Zabývá se tématem svobody, vnitřní i vnější, jejího omezení, jejího nalézání. Otázkou, jestli skutečnou svobodu vůbec něco omezit může, tak jako se nad tímto problémem už dříve zamýšleli existencialisté. Korekce je také postavená na jednoduchém, ale v jednoduchosti působivém motivu znehybnění nohou a úžasné hře s těžištěm. Způsob, jakým je vytvořena, je sám o sobě svého druhu sdělením o tom, jak omezení rozvíjí fantazii a vynalézavost a přináší nové cesty.

Choreografie v režii Jiřího Havelky, kterou doprovází živá produkce hudebního uskupení Clarinet Factory, měla premiéru v únoru 2014 (recenzi z ní jsme přinesli zde). Hned další rok s ní VerTeDance získali ceny BE Audience Award 2015 a MESS Festival Award 2015 v rámci BE festivalu v Birminghamu a ocenění Herald Angel Award 2015 na Fringe festivalu v Edinburghu.

Jiří Havelka a kol.: Korekce – VerTeDance 2014 (foto Vojtěch Brtnický)


Galantní tanec v galerii

Za tancem se můžete občas vypravit i do galerií, protože jako veškeré lidské konání i tanec je námětem výtvarných děl. V současnosti probíhá v prostorách Národní galerie v paláci Kinských na Staroměstském náměstí výstava, která přibližuje malířské dílo Norberta Grunda (1717–1767).

Norbert Grund – autoportrét (zdroj commons.wikimedia.org / leccos.com/index.php/clanky/grund-norbert)

Tanec patří mezi jeho oblíbené a časté motivy. V kultuře rokoka byl jedním z prostředků vyjádření lásky, galantního způsobu chování i předvedení fyzické zdatnosti. Tančila šlechta, měšťané i lid a taneční výjevy ze všech prostředí se staly oblíbenými motivy v malbě, ať už jsou to výjevy z lidové zábavy, nebo obrazy galantních dostaveníček v pracích, kde kavalíři se svými dámami tančí menuet.

I kdybyste právě tanec na plátně nehledali, výstava Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne za to stojí, protože představuje poprvé v širších souvislostech Grundovu žánrovou malbu, výjevy z běžného života. Ukazuje pestrost námětů a přináší možnost porovnat Grundovy práce se soudobou středoevropskou kabinetní malbou i obrazy, z nichž mohl malíř čerpat inspiraci. Expozici doplňují ukázky uměleckého řemesla, ilustrující kulturu doby rokoka.

Norbert Grund: Tanec před vesnickým hostincem (zdroj ngprague.cz)

V Čechách se poslední velká souborná výstava díla Norberta Grunda konala v roce 1967 v Praze a menší o pět let později v Liberci. Teď je tedy příležitost, aby se s ním seznámily i mladší generace. A výstava nabízí také několik doprovodných programů souvisejících s tancem: 13. a 27. ledna se koná taneční dílna, v březnu pak budou dvě improvizační dílny pro děti také s taneční lektorkou. Na doprovodné programy je nutné se přihlašovat dva týdny předem.


Ze zahraničí: vzorná péče o diváka

Nepříjemný vánoční dárek dostala Německá opera v Berlíně, a to nehodu na vodovodní instalaci, která poškodila mašinerii a tahy. Zrušeno bylo několik představení Louskáčka, protože klasický výpravný balet nelze hrát bez kulis a není možné uvádět „okleštěnou“ verzi.

Zatím se nepodařilo techniku zprovoznit, a tak byla zrušena i představení 1. a 3. ledna. Kromě samozřejmého vrácení vstupného vymyslel balet berlínské Státní opery ještě náhradní program pro diváky, kteří by tak jako tak chtěli strávit středu 3. ledna v divadle. Místo tradičního divadelního představení se mohou zúčastnit veřejné jevištní zkoušky právě baletu Louskáček i s odborným výkladem. Zkoušku samozřejmě povede šéf souboru choreograf Nacho Duato, jehož verzi baletu soubor uvádí. Bude tedy bez kostýmů, masek a dekorací pouze s klavírem a nahrávkami, takže diváci nahlédnou alespoň trochu pod pokličku denního provozu souboru.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat