Před 65 lety zemřel Josef Bohuslav Foerster

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Foerstera příběh krajčírky Evy velmi zaujal. Sám o tom napsal: „Živost postav, přímočarost děje, dramatický konflikt a především postava Evy čistotou citovou uchvacující přímo vyzývaly k hudební interpretaci, jež musí býti zejména po stránce citové naplněním toho, co lze slovem jen naznačiti, ale nikdy vysloviti.“ O libreto požádal Jaroslava Kvapila. Když u něj neuspěl, pustil se do něj sám. Text výrazně zkrátil a zhutnil, omezil na šest postav a převedl jej do veršů. Rozjel se na Slovácko, kde hledal inspiraci. Místní lidová kultura jej zaujala, ale ve vlastní kompozici ji neuplatnil. Operu přihlásil do konkursu na českou operu pro Národní divadlo. V této soutěži nakonec zvítězili Kovařovicovi Psohlavci, za nimi potom Foersterova Eva a Fibichova Šárka. Je zajímavé, že u všech tří skladatelů se jedná o jejich nejúspěšnější operní díla. Foerster se zcela v souladu se svou životní a uměleckou filozofií zaměřil na motiv vykoupení. Eva je jediná skladatelova opera s tragickým koncem. Ale přesto působí její závěr, v němž hrdinka volí dobrovolnou smrt ve vlnách Dunaje, jako akt smíření a patří nepochybně k vrcholům celé Foersterovy tvorby.

Premiéra Evy se konala 1. ledna 1899 pod taktovkou Adolfa Čecha. V režii Adolfa Krössinga byli interpreti ústředního kvarteta Růžena Maturová (Eva), Marie Klánová (Mešjanovka), Bohumil Pták (Mánek) a Bohumil Benoni (Samko).

J.B.Foerster: Eva - Růžena Maturová (Eva) - ND Praha 1899 (foto Langhans / archiv ND)
J. B. Foerster: Eva – Růžena Maturová (Eva) – ND Praha 1899 (foto Langhans/archiv ND)

V Národním divadle se Eva dočkala celkem desíti inscenací. Připomeňme si alespoň některé. Na festivalu z děl Josefa Bohuslava Foerstera, který Otakar Ostrčil uspořádal autorovi v lednu roku 1930 u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, jež oslavil 30. prosince 1930, byla provedena Ostrčilova a Munclingrova inscenace z roku 1926. Evu zpívala a hrála Ada Nordenová, Mánka Josef Otakar Masák. Autorovy osmdesátiny oslavil operní soubor Národního divadla přímo v den jeho narozenin představením Jaroslava Krombholce a Ferdinanda Pujmana.

J.B.Foerster: Eva - Josef Burda, Josef Bohuslav Foerster, Ferdinand Pujman (při premiéře) - ND Praha 1949 (foto Josef Heinrich)
J. B. Foerster: Eva – Josef Burda, Josef Bohuslav Foerster, Ferdinand Pujman (při premiéře) – ND Praha 1949 (foto Josef Heinrich)

Ústřední sólistický kvartet ztvárnili Marie Podvalová, Marta Krásová, Beno Blachut a Václav Bednář. Tato inscenace se dočkala sto třinácti představení. Její poslední repríza se konala opět v den skladatelova výročí, 30. prosince 1965. Pod taktovkou Alberta Rosena v ní ztvárnila titulní roli Libuše Domanínská.

Zatím poslední inscenace Evy v Národním divadle měla premiéru 30. prosince 1981. Jejími autory byli dirigent Jaroslav Krombholc a režisér Karel Jernek. V hlavních rolích vystoupili Alena Miková, Josef Hajna, Ivana Misová a Jaroslav Souček. Derniéra této inscenace proběhla přesně o tři roky později. Představení tehdy řídil Josef Chaloupka. V titulní roli se diváci setkali s Marcelou Machorkovou a v roli Mešjanovky s Věrou Soukupovou.

V brněnské Janáčkově opeře byla Eva inscenovaná celkem sedmkrát, naposledy v roce 1949. Titulní role v této inscenaci v podání Emilie Zachardové patřila k nejvýznamnějším výkonům této předčasně zesnulé vynikající sopranistky. Významná byla inscenace, kterou v listopadu 1939 v napjatém politickém ovzduší nastudovali dirigent Karel Nedbal a režisér Miloš Wasserbauer. Premiéře byl tehdy přítomen autor.

J.B.Foerster: Eva - zleva: Géza Fischer, Marie Řezníčková, Miloš Wasserbauer, Karel Nedbal, Emil Olšovský, Václav Jiřikovský, Josef Bohuslav Foerster, Marja Žaludová - ND Brno 1939 (foto archiv ND Brno)
J. B. Foerster: Eva – zleva: Géza Fischer, Marie Řezníčková, Miloš Wasserbauer, Karel Nedbal, Emil Olšovský, Václav Jiřikovský, Josef Bohuslav Foerster, Marja Žaludová – ND Brno 1939 (foto archiv ND Brno)

Třikrát byla Eva uvedena v Bratislavě, poprvé už v roce 1921, naposledy v roce 1941, dokonce v době existence takzvaného Slovenského státu. Na Slovensku ji uvedl v roce operní soubor v Banské Bystrici. V předválečném období byla třikrát uvedena v Plzni, v Ostravě dokonce čtyřikrát a jednou v Olomouci.

Z poválečných mimopražských inscenací Evy připomeňme také liberecké představení z roku 1948, jež nastudoval velký propagátor české operní tvorby dirigent Jaromír Žid, a opavské představení výtečného operního dirigenta Františka Preislera st. a režiséra Vladislava Hamšíka z roku 1949, jež tehdy byla přijata velmi pozitivně. Dále to byly dvě ostravské inscenace z let 1946 a 1955. Dvakrát se v poválečném období objevila Eva v Olomouci, naposledy v inscenaci z roku 1966 byl představitelem Mánka Leo Marian Vodička. V Ústí nad Labem nastudoval tuto operu v roce 1959 Zbyněk Vostřák. Hlavní role v ní ztvárnily dvě budoucí hvězdy českého operního nebe Naděžda Kniplová (v titulní roli s ní alternovala Jarmila Krásová) a Vilém Přibyl. Dvakrát (v letech 1966 a 1976) se objevila Eva rovněž na programu operního studia při brněnské Janáčkově akademii múzických umění. Zatím poslední inscenace Evy měla premiéru v Liberci v roce 2014. V režii Lindy Keprtové ji nastudoval dirigent Petr Doubravský.

Nejhranější Foersterova opera se několikráte objevila i na zahraničních scénách. Poprvé se tak stalo už v roce 1915 ve vídeňské Volksoper. Děj byl přenesen do Štýrska a opera dostala název Marja, aby si ji diváci nepletli s tehdy velmi populární operetou Eva od Franze Lehára. V roce 1923 ji uvedlo divadlo v německém Freiburgu, o rok později se o její uvedení postaral dirigent Antonín Balatka, který tehdy šéfoval opeře ve slovinské Lublani.

V roce 2004 ji na festivalu v anglickém Wexfordu nastudoval s orchestrem krakovské filharmonie Jaroslav Kyzlink, sbormistrem místního sborového tělesa byl v této inscenaci Lubomír Mátl. V mezinárodním obsazení ztvárnila titulní roli Iveta Jiříková. Inscenace byla přijata velmi příznivě. Recenzent Independentu operu zhodnotil mimo jiné slovy: „Není to sice Jenůfa, ale téměř.“

Existují čtyři nahrávky Evy. První pořídil v roce 1945 pro Československý rozhlas Karel Nedbal s Ludmilou Červinkovou a Beno Blachutem v ústředních rolích, druhou v roce 1964 Jan Hus Tichý. Na této nahrávce je partnerkou Beno Blachuta Milada Šubrtová. V roce 1982 natočil Evu pro Supraphon František Vajnar s kvartetem sólistů Eva Děpoltová, Leo Marian Vodička, Anna Barová a Jaroslav Souček v hlavních rolích. Tuto nahrávku vydal Supraphon v roce 1996 a konečně v roce 2004 vznikla nahrávka Kyzlinkovy wexfordské inscenace.

Foerster ve Vídni, premiéra Jessiky
V roce 1897 opouští Gustav Mahler Hamburg a stává se uměleckým šéfem vídeňské dvorní opery. V roce 1901 jej následuje i sólistka Berta Foersterová, která ve Vídni prožívá vrchol umělecké kariéry. Její manžel je vázán pracovními povinnostmi v Hamburku a do Vídně za ní odchází až o dva roky později. Vídeňské působení manželů Foersterových znamená pro oba patrně vrchol jejich uměleckých úspěchů.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Mohlo by vás zajímat


Napsat komentář