Provokoval jsem růst kolem sebe

  1. 1
  2. 2

Byl tu asi před týdnem Český nonet. Setkal jsem se s nimi čirou náhodou. Přijel sem totiž mladý bulharský dirigent, právě hostující v Praze a v Brně. Chtěl se o čemsi poradit. Auto, jež nás mělo zavézt odsud do Písku, vysypalo nás takřka do náručí nonetistů, kteří obědvali právě v hotelu, kam i my jsme měli namířeno. Účastnili jsme se pak společně odpoledního koncertu pro mládež. Při tom jsem si uvědomil, že nehledě na všecka lékařská kouzla zůstává můj duševní stav stejně invalidní, jakým byl před jich zahájením. Proto vlastně toužebně čekám na příjezd ministrův, který by měl přispět k odstranění všech nejasností, jež tak nelítostně zatěžují mé šediny, a vytvořil reálný podklad důkazu, že vykonanou ohromnou životní práci, která nadšeného dělníka dokonale spálila, dovedeme ocenit i jinak než prázdnou frází.

Odjedu odsud v úterý před vánocemi (22?), kdy definitivně končí mé zdejší léčení, a těším se na shledanou s Vámi.

Srdečně Vás i všechny Vaše zdraví Václav Talich

Václav Talich a Ivan Medek (zdroj nm.cz)


(pokračování)
Úvodní foto: archiv rodiny Medkovy

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat