První projekt Operního studia bratislavského SND: Paisiello ve zpracování Henzeho

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Marián Lejava: Mnoho skladateľov nemá tú danosť byť univerzálnym v hudobnom slova zmysle. Sú revolucionári, ktorí posúvajú vývoj hudby –  a potom tí, ktorí to nové, objavené transformujú do „každodennej“ hudobnej reči – syntetici.

K prvým podľa môjho názoru patria napríklad Beethovem, či Schönberg a k tým, ktorí hudobný jazyk svojím spôsobom zuniverzálnili patrí napríklad Mozart. Iným, napriek tomu, že skomponovali svieže a nápadité diela, akým je aj „náš“ Kráľ Teodor v Benátkach, ten univerzalizmus hudobnej reči chýba. Nedosahujú ho, hoci aj ich diela majú nepopierateľnú kvalitu. A potom sa stáva to, na čo napríklad poukázali aj naši mladí sólisti pri štúdiu Teodora. Ozvali sa hlasy: toto si Paisiello vypožičal z Donna Giovanniho, toto zasa z Figarovej svadby. Opak je pravdou  – tento Paisiello bol skôr ako syntetik Mozart. Opera Kráľ Teodor v Benátkach mala premiéru v roku 1784, teda dva roky pred Figarovou svadbou – zhodou okolností v tom istom divadle, v Burgtheatri vo Viedni.

V Opere SND zaznie dielo v dramaturgicky a inštrumentačne inovovanej verzii jednej z veľkých osobností opery 20. storočia Hansa Wernera Henzeho, ktorý ho upravil pre Hudobnú vysokú školu (Musikhochschule) v Karlsruhe. Ako zo svojho pohľadu hodnotíte Henzeho „zásahy“?

Marián Lejava: Žijeme v dobe reklám, 20 sekundový spot musí obsahovať všetky informácie a odkazy a myšlienky sa už ďalej nerozvíjajú. Naše vnímanie je, žiaľ, vtesnané do skratky a predovšetkým mladí sa dokážu sústrediť len na krátky čas.

Aj to zrejme ovplyvnilo Henzeho, ktorý do prúdu hudby na niektorých miestach aj „rozvláčnej“ pre súčasného poslucháča, vniesol dynamiku a napätie.

Henzemu ako vzdelanému človekovi a praktikovi sa podarilo „obohatiť“ Paisiellovu štruktúru aj o skvelý hudobný humor v Beethovovských intenciách. Teodor je hudba odľahčená, na mnohých miestach sa zabávam, vyznieva veľmi vtipne.

Len na okraj: Beethovena zvykneme vnímať ako zamračeného, vznešeného, neprístupného,  mal však oveľa väčší humor v hudbe ako Mozart.

Mozart je „hlasovou“ školou, hygienou pre operných sólistov, dá sa to povedať aj o jeho súčasníkovi Paisiellovi? Aký je náročný pre mladého speváka?

Marián Lejava: Nemyslím si, že je až taký náročný na interpretáciu ako Mozart. Sú to štandardné party opier 18. storočia na hrane virtuozity. Možno je to náročnejšie z iného uhla pohľadu. Mozartom sme rozmaznaní, Mozart mal obrovský dar, ktorý chýba mnohým skladateľom. Dokázal vystihnúť a naplniť idiomatiku každého jedného nástroja vrátane ľudského hlasu, dokázal napísať každý part tak, že sa dobre hrá, aj dobre znie.

Žiaľ, nemali sme k dispozícii originál, takže neviem posúdiť do akej miery Henze upravoval aj vokálne party v Paisiellovi, niektoré pasáže sme korigovali my, aby sa dobre spievali.

Lenka Horinková: Prikláňam sa k takýmto úpravám, radšej nech sa hudba „prepisuje“, ako by sa mala zabudnúť.

Obsadenie jednotlivých úloh bolo otvorené študentom vyšších umeleckých škôl aj ich absolventom. Výzva sa stretla s mimoriadnou odozvou a tak vedenie Opery SND a inscenačný tím mali možnosť obsadiť jednotlivé postavy viacerými sólistami, čo prináša samozrejme ďalší želateľný aspekt projektu – zdravú a inšpirujúcu konkurenciu. Na konkurz prišlo okolo 150 mladých spevákov. Jednotlivé úlohy v alternáciách stvárnia vyše dve desiatky mladých vokálnych umelcov, z ktorých väčšina bude po prvý raz stáť vo svetlách rámp prvej slovenskej opernej scény.

Lenka Horinková: Prihlásilo sa najviac sopranistiek, najväčší problém je získať dobrých tenoristov… Neviem, či muži nemajú záujem o spievanie, o operu, ale veľké rezervy vidím aj vo výchove. Aj po tejto skúsenosti tvrdím, že umelecké školy by sa mali dôsledne zaoberať systematickou hereckou prípravou.

V rámci štúdia a prípravy inscenácie sme sa presvedčili, že mladí sa snažia byť osobnosti v tom, ako interpretujú jednotlivé úlohy, snažia sa priniesť na javisko tému, aby mal aj divák radosť z tvorby, snažia sa aj o humor a to je pre mňa povzbudzujúce.
***

Marián Lejava je absolventom skladby a dirigovania Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Doktorandské štúdium v odbore skladba absolvoval u prof. Vladimíra Bokesa. Od roku 2000 pravidelne uvádza súčasnú hudbu s poprednými domácimi súbormi (Opera Aperta ensemble, VENI ensemble, Musica Aeterna, SOOZVUK ensemble, Melos Ethos ensemble) ale i s Janáčkovou filharmóniou v Ostrave (JFO). V rokoch 2003 a 2004 bol asistentom Zsolta Nagya. Marián Lejava sa zúčastnil na medzinárodných skladateľských a dirigentských kurzoch, kde spolupracoval s K. Huberom, T. Murailom, P. Eötvösom a Zs. Nagyom. Je autorom mnohých vokálnych a inštrumentálnych skladieb pre orchester, zbor a sólové nástroje. Ako dirigent sa predstavil, okrem dirigovania mnohých predstavení, hudobnými naštudovaniami v Opere SND, kde naštudoval operu Mária Terézia (R. Baumgartner) a Veľká doktorská rozprávka (M. Dubovský). Na scéne Štátneho divadla v Košiciach sa predstavil naštudovaním opery Manon Lescaut (G. Puccini).

Lenka Horinková je absolventkou Konzervatória v Banskej Bystrici a Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde študovala odbor operná réžia. V Štátnej opere Banská Bystrica zastávala post dramaturga a zároveň inscenovala opery Nápoj lásky (G. Donizetti) a Soročinský jarmok (M. P. Musorgskij). Na zámku v Schlosshofe v Rakúsku režírovala s veľkým úspechom Gluckovu operu Číňanky. V súčasnosti je asistentkou réžie v Opere SND, kde spolupracovala s viacerými renomovanými režisérmi. Inscenácia Kráľ Teodor v Benátkach je jej prvou samostatnou inscenáciou na doskách Opery SND.
***

História vzniku
opery Kráľ Teodor v Benátkach je zaujímavá. Taliansky klasicistický skladateľ Giovanni Paisiello (narodil sa v roku 1740 v Tarante na juhu Apeninského polostrova, zomrel v Neapole v roku 1816) mal búrlivý život. Svoje prvé opery prezentoval najmä na severe Talianska, neskôr v Neapole, vo Francúzsku a prakticky v celej Európe vrátane Prahy, či Petrohradu pod ochranou Kataríny II. Práve na ceste z tohto mesta do vlasti sa zastavil vo Viedni na dvore cisára Jozefa II., ktorý Paisiella zahrnul objednávkami. Okrem iných aj na operu Il re Teodoro in Venezia, ktorou vraj bol nadšený aj  Mozart.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Paisiello: Kráľ Teodor v Benátkach (SND Bratislava)

[Celkem: 3    Průměr: 3/5]

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na