Revitalizovanou katedrálu sv. Bartoloměje naplnila hudba

  1. 1
  2. 2

Kličkova Fantazie logicky uvedla Franze Josefa Stoibera. Profesor Stoiber je mezinárodně proslulý varhanní improvizátor, který dokáže improvizovat ve zcela odlišných hudebních stylech různých časových období. Jeho vystoupení v plzeňském chrámu sv. Bartoloměje byl proto ojedinělý počin a posluchačům přinesl zcela mimořádný umělecký zážitek. Improvizace F. J. Stoibera doslova braly dech. Nápaditostí při rozvíjení témat a jejich gradaci, bravurním provedením, stylovou registrací. Každá improvizace byla úchvatná vnitřní kompoziční strukturou, mistrovskou hrou, dynamickými nuancemi a z toho všeho vyplývající plasticitou.

Josef Kšica - 3 varhaníci a 4000 píšťal (foto Soňa Pikrtová / Biskupství Plzeňské )
Josef Kšica – 3 varhaníci a 4000 píšťal (foto Soňa Pikrtová / Biskupství Plzeňské )

Regensburský varhanní virtuos zahájil své vystoupení na plzeňských romantických varhanách improvizací barokní – Preludiem a fugou, v níž imitační lyrickou první část vystřídala důmyslně vystavěná energická fuga při uplatnění vynikající pedálové techniky. Následovaly zcela odlišné Tři imprese a v katedrále se jako mávnutím kouzelného proutku rozlila bezstarostnost a pohoda tak dobře známá z obrazů francouzských impresionistů. Zvukomalba těchto improvizací plně souzněla s atmosférou prostoru, jímž se šířila. Fascinující vystoupení uzavřely Introdukce, variace a finále v romantickém slohu. Franz Josef Stoiber využil veškerou škálu možností, které varhany skýtají. Ekonomicky volil rejstříky při zachování maximální barevnosti, od jemného pianissima přes doprovázené sólové hlasy a polyfonii až po ušlechtilé majestátní plénum. Doufejme, že tohoto vynikajícího varhaníka opět v Plzni brzy uslyšíme.

Tři styly – baroko, romantismus a varhanní improvizaci – ve svém závěrečném bloku sloučil a úspěšně provedl i Josef Kšica. Bachovou známou Toccatou a fugou d moll se vrátil k baroku, době pro varhanní hudbu zcela zásadní. Preludiem, fugou a variacemi Césara Francka připomněl romantiky a podvečer uzavřel působivou Varhanní improvizací na mariánské antifony.

Petra Šintáková a operní sbor DJKT - Opera v katedrále (foto Irena Štěrbová)
Petra Šintáková a operní sbor DJKT – Opera v katedrále (foto Irena Štěrbová)

Na duchovní neliturgickou sborovou tvorbu upozornil nedělní koncert ženského sboru opery Divadla J. K. Tyla v Plzni „Opera v katedrále“, který měl navíc ještě charitativní rozměr. Výtěžek z něj je určen nadaci znesnáze21 pomáhající samoživitelkám a samoživitelům v nouzi, nad níž má patronát televizní reportérka Nora Fridrichová, která celý večer také moderovala. Přítomné pozdravili a celému projektu vyjádřili podporu Mons. Tomáš Holub, primátor Plzně Martin Baxa a ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Martin Otava, který nastínil i další spolupráci divadla a plzeňského biskupství.

Sbor v nastudování a za řízení Jakuba Zichy s varhanním doprovodem regenschoriho u katedrály sv. Bartoloměje Aleše Noska provedl díla napříč hudební historií – od 16. až po 20.století, přičemž zachoval v dramaturgii linie odrážející se i v předchozích koncertech – připomenutí mariánského kultu a autory pocházející z plzeňského regionu. Aleš Nosek vystoupil také sólově – provedl v rámci programu přesvědčivě Toccatu pro varhany Georgi A. Muschela.

Významná epocha sborového zpěvu – vokální polyfonie – byla zastoupena úvodními Pueri Hebraeorum (Chlapci Hebrejců) Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, vrcholného představitele renesanční hudby, často zvaného ´mistr kontrapunktu´. Že Gioacchino Rossini není jen skladatelem komických oper doložilo provedení jeho Tre Canti da Chiesa (Tři chrámové zpěvy) – La Fede (Víra), La Speranza (Naděje) a La Carità (Milosrdenství). V posledně jmenované skladbě na sebe v sólovém vystoupení kultivovaným hlasovým projevem upozornila členka operního sboru Petra Šintáková. Dále zaznělo Ave Maria Johannese Brahmse a Tři duchovní zpěvy Antonína Dvořáka – Ave maris stella, O Sanctissima (sóla členové sboru Ivana Klimentová a Miroslav Bartoš) a Ave Maria.

Miroslav Bartoš a operní sbor DJKT - Opera v katedrále (foto Irena Štěrbová)
Miroslav Bartoš a operní sbor DJKT – Opera v katedrále (foto Irena Štěrbová)

Koncert uzavřela Lucerna Domini plzeňského skladatele Zdeňka Lukáše, jako sólista v ní úspěšně vystoupil Miroslav Bartoš. Ženská složka operního sboru je po hlasové stránce vyrovnaná a má nezpochybnitelné kvality, které oceňují pravidelně návštěvníci operních představení. Jakub Zicha (sbormistrem operního sboru DJKT je od 1. listopadu 2019) připravil sborová čísla na žádoucí úrovni, celkový dojem z koncertu je jednoznačně pozitivní. Ženské hlasy stoupající ke klenbě katedrály přinesly působivou atmosféru promísenou zvláštním druhem povznášejícího optimismu a vnitřního klidu, který si posluchači odnášeli do svých domů. Hudba i katedrála zůstaly v jejich srdcích.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments