Rozhovor s Marií Kinsky: Kultura je nutná a na dosah

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zřejmě nebude možné uskutečnit v mezinárodní podobě festival KoresponDance. Budete usilovat o nějakou českou „národní“ variantu za předpokladu, že do července karanténa skončí?
Ano, festival KoresponDance je samozřejmě velká otázka. Intenzivně na tom teď pracujeme, chceme ho adaptovat, ale současně nezměnit jeho charakter. Pořád chceme mít site-specific festival s důrazem na profesionální i komunitní projekty. Část dramaturgie pro děti s dětmi atd. Chceme udržet dramaturgický koncept kombinace nového cirkusu, současného tance, pohybového divadla a od loňského roku i street dance. Máme také touhu začít spolupracovat s festivalem Khamoro. Uvidíme, jak budou na adaptaci reagovat instituce, které festival podporují, ale opravdu hodně pracujeme, aby festival byl a byl užitečný pro společnost, která se bude potřebovat setkat, tak ať se setká kolem českých umělců.

SE.S.TA začala už před časem natáčet rozhovory s umělci. Chystáte další?
Ano, SE.S.TA Talks pokračují. Natočili jsme už celkem 4 díly, s umělkyní, která byla na Roundabout a kterou chceme opět přizvat ke koprodukci, naší skvělou Vicky Amenunde. Pak jsme měli rozhovor s Mirkou Eliášovou. Další dva rozhovory, s Jeanem-Christophem Paré a s naším partnerem z Anglie Joe Mackintoshem, který řídí festival v Great Yarmouthu, tak tyhle dva jsou natočené a brzy je zveřejníme. Nový formát pak bude například streaming Tance v galerii, který jsem zmínila.

SE.S.TA pořádá mimo jiné pedagogické semináře. Neplánujete je přesunout do virtuálního světa?
Prozatím neplánujeme. Pedagogický seminář teď bude až zase příští rok. Byla to poslední akce, kterou jsme měli, proběhl na začátku března ještě standardně. Virtuální práce přináší důležité věci, ale skrz lidské setkání vzniká jiný komunikační kanál, který je nezbytný… proto existuje i tanec…

Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou (zdroj archiv Marie Kinsky / foto Gilles Courat)

I když jde o různé projekty, SE.S.TA je svým způsobem propojená s životem areálu Zámku Žďár nad Sázavou a Muzeem nové generace. V tomto ohledu bych se ráda zeptala i na dopady zde. Je například festival KoresponDance zdrojem příjmů pro zámek či muzeum, či naopak výnosy z muzea investované do produkce festivalu?
Co se týče finančních zdrojů, i když je vše v normálu, jedna organizace nemůže kompenzovat ztráty druhé. Muzeum, stejně jako SE.S.TA, je také nezisková organizace, která funguje i díky návštěvnosti i grantům. Muzeum teď trpí nejvíc, když nemáme návštěvníky, je to ztráta více než milion měsíčně – musíme financovat tým, budovu… Nevíme, jak to kompenzovat, ze strany ministerstva zatím není nic jasné. Tak uvidíme. Modlíme se.

Je možné, aby Muzeum nové generace „vyžilo“ pouze z českých návštěvníků, bez zahraničních turistů? Jakými jinými způsoby si zámecký areál udržuje soběstačnost?
I když za necelých pět let jsme dostali návštěvnost na 70 000 platících, chybí nám ještě 30 až 40 tisíc, aby bylo Muzeum soběstačné. Podíl návštěvníků ze zahraničí není tak velký, ale postupně se naučili přijíždět i lidé z Polska, Německa, ale i z Číny. Takže nějaké turisty máme, ale Muzeum funguje spíš pro regionální publikum, které přijde i několikrát za rok na různé akce, a pro návštěvníky z jiných regionů, kteří přijíždí na klasický výlet. To se mi líbí, že domácí lidi se u nás cítí doma.

Nemůže se naopak stát záchranným bodem pro místní obyvatele postižené krizí? (Možnost zaměstnání, podpora drobných živnostníků, investice do zemědělské půdy, která k zámku patří… cokoli.) Mohlo by to mít dalekosáhlé – kladné – důsledky i pro společnost.
Prozatím musíme přežít a není to jednoduché! Snažíme se investovat čas konstruktivně, ať může tým dělat něco pozitivního pro budoucnost. Snažíme se vyslat pozitivní vzkazy a ukázat, jak pracujeme pro znovuotevření. A děláme i prohlídky online, které budou brzy zveřejněné, připravujeme další videa atd., ať mají lidé v karanténě co dělat.

KoresponDance 2019 – PLI (foto Dragan Dragin)

Předpokládám, že jste v úzkém kontaktu s kolegy i rodinou ve Francii? Jaké východisko vidí umělci z krize, která je také nutně postihne, jaká opatření pro kulturu chystá tamní vláda?
Ve Francii to vypadá, že hodně otázek, které máme my tady, je už vyřešených. Je už jasné, že granty se nezmění, ať už se akce uskuteční nebo ne. Umělci, technici i produkce jsou tím pádem zaplaceni. Kde je otázka, jsou projekty, které měly mít premiéru teď. Skupiny mohou zaplatit zkoušky, které se nerealizovaly, ale bude nutné je nějak financovat dál, k tomu zatím nemám informace.

Umělci, kteří pracují v režimu „intermitence“ mají také nové řešení, které jim pomůže. Umělci a technici přispívají do fondu na nezaměstnanost a jsou z fondu placeni, pokud měli dostatek představení za rok a když pak představení nemají. Tenhle systém se teď prodlouží o dva měsíce, letos tak budou mít 14 měsíců, aby měli stejný počet představení s tím, že na co už měli smlouvu se počítá, i když to nebylo realizováno. Určitě jsou lidé, kteří nezapadají do velkého systému a budou situací trpět, ale postupně se řeší všechny výjimky.

Nakonec je tu samozřejmě i Vize tance. Vidíme, že konáte, viz dopis řediteli Odboru umění, literatury a knihoven z 25. března s inspirativními body týkajícími se například zohlednění práce on-line – máte nějaké další plány, případně doporučení pro tanečníky?
V první řadě chci říct, že všichni jsou ohromně aktivní a kreativní. Ať už jde o online tréninky, streamy choreografů pro veřejnost, kdy si můžete zkusit jejich choreografii doma, a samozřejmě poskytování samotných představení jak ze záznamu, tak z online streamu. Dál běží různé spolupráce, které se řeší online atd. atd. Opravdu klobouk dolů přede všemi, je to velmi inspirativní a dává to mnoho energie!

A jaká mám doporučení? Určitě bych všechny ráda pozvala do Vize tance, aby byli u toho s námi, když se řeší zásadní oborové otázky a dnes právě forma kompenzací a pomoci. Jsou to témata, ve kterých jednotlivec nemá šanci, ale jako jednotný a srozumitelný hlas můžeme hodně pomoci.

Teď je určitě aktuální zažádat o podporu pro OSVČ, ještě to tedy čeká na podpis Senátu a prezidenta, ale předpokládáme, že to je formalita. Tohle by mohlo teď rychle aspoň trochu pomoci velké části nezávislého sektoru.

Také budeme za Vizi společně s AND (Asociace nezávislých divadel) a IDU (Institut umění – divadelní ústav) zasílat všem zájemcům dotazník a metodiku, podle kterých budeme mapovat škody, které situace způsobila, a to organizacím i jednotlivcům. Budeme rádi, když to všichni vyplní, ať máme maximum dat.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat