Kdo je Lucidor?

Kto je Lucidor? Pýta sa Youri Vàmos (*1946) vo svojom balete. Je to mladík? Je to žena prezlečená za mladíka? Je to žena, ktorá hrá…